16 Νοε 2012

Όλοι παρανομούν στην απορρόφηση κονδυλίων της ΕΕ εκτός από την Ελλάδα.


«Ο αναμάρτητος πρώτος τον λίθον βαλέτω».Η φράση αυτή ταιριάζει απόλυτα στην περίπτωση της έκθεσης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ε.Ε.για το 2011, με την οποίαν αποδεικνύεται ότι σε όλα τα κράτη – μέλη εξακολουθούν να γίνονται λάθη και παραλείψεις, παρατυπίες και σφάλματα ακόμα και παρανομίες στη διαχείριση των Κοινοτικών κεφαλαίων.Τα περιστατικά παρανομίας είναι πάμπολλα ακόμα και σε
κράτη – μέλη της Ε.Ε.τα οποία αποτελούν παραδείγματα προς μίμηση από πλευράς λειτουργίας τους και διαχείρισης των ενισχύσεων και επιδοτήσεων μέσω των Κοινοτικών κεφαλαίων. Για παράδειγμα, όπως αναφέρεται στην έκθεση των 223 σελίδων το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο ήλεγξε 298 διαδικασίες που αφορούσαν δημόσιες συμβάσεις έργων και υπηρεσιών, αξίας 6,7 δις. ευρώ και διαπιστώθηκε ότι το 25% των περιπτώσεων δεν συμμορφώνονταν με τις Κοινοτικές διαδικασίες.
Το ποσοστό αυτό είναι εξαιρετικά υψηλό και υποκρύπτει εκούσια παραβίαση των διαδικασιών, προς όφελος κάποιων φυσικά.
Παράλληλα, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο προχώρησε σε αξιολόγηση των συστημάτων εποπτείας και ελέγχου της αγροτικής ανάπτυξης σε πέντε κράτη – μέλη και διαπίστωσε ότι τα συστήματα στην Ιταλία, την Ισπανία, την Ουγγαρία και τη Φινλανδία είναι μερικώς αποτελεσματικά ενώ για τη Δανία το βαθμολόγησε ως Μη ικανοποιητικό.
Άλλο παράδειγμα: Στο πρόγραμμα Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, τα σφάλματα και οι κομπίνες φθάνουν το 4,5% του συνολικού προϋπολογισμού (υπερδιπλάσιο ποσοστό του επιτρεπόμενου) δηλαδή κοστίζουν δεκάδες εκατομμύρια ευρώ στους φορολογούμενους της Ε.Ε.Το Ελεγκτικό Συνέδριο κατέγραψε περιπτώσεις που καταβλήθηκαν ενισχύσεις για συνέδρια σχετικά με Η/Υ αλλά οι συμμετέχοντες ήταν άσχετοι με το αντικείμενο. Σε άλλη μια περίπτωση, ένας εμπορικός σύλλογος δήλωνε εκ συστήματος υπερβολικές και καθ΄υπέρβαση δαπάνες για παροχή συμβουλών.
Αλλά ο κατάλογος των παρανομιών δεν τελειώνει εδώ. Διαπιστώθηκε μετά από ελέγχους ότι υπάρχουν σοβαρές αδυναμίες στα Ολοκληρωμένα Συστήματα Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.) στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, όχι μόνον στη Λετονία, τη Λιθουανία, τη Σλοβακία και τη Ρουμανία, αλλά και την Τσεχία, την Ισπανία, την Ιταλία, το Βέλγιο, τη Βρετανία και τη Γερμανία (!).
Μετά τις επισημάνσεις αυτές, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέλαβε την υποχρέωση να επιβάλλει στα ανωτέρω κράτη – μέλη να βελτιώσουν την ποιότητα της δημοσιονομικής διαχείρισης και να προωθήσουν τη διαφάνεια.
Εξάλλου το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο ζητά εξηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το γεγονός ότι το ποσό πληρωμών το Δεκέμβριο του 2011 ήταν δυσανάλογα υψηλό σε σύγκριση με το σύνολο πληρωμών στη διάρκεια του υπόλοιπου έτους και παράλληλα εκφράζει σοβαρές ανησυχίες ότι με την πρακτική αυτή θα επηρεασθούν αρνητικά τα αποτελέσματα των συστημάτων εποπτείας και ελέγχου και θα αυξηθούν τα σφάλματα. Για όσους ξεχνούν, υπενθυμίζουμε ότι η Ελλάδα έχει κατηγορηθεί ότι τον τελευταίο μήνα του έτους κατέβαλε τις περισσότερες πληρωμές μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.).
Επισημαίνεται ακόμα ότι πρέπει να γίνουν σημαντικές βελτιώσεις στους οργανισμούς πληρωμών της Ελλάδας, της Κύπρου και της Μάλτας και ότι είναι αναγκαίο να διορθωθούν οι λανθασμένες πρακτικές στους οργανισμούς πληρωμών της Ρουμανίας, της Ιταλίας, της Φινλανδίας και της Δανίας.
Ταυτόχρονα, τα συστήματα εποπτείας και ελέγχου για την πολιτική της Ουγγαρίας, της Ισπανίας, της Ιταλίας αλλά και της Αυστρίας, της Δανίας και της Φινλανδίας αξιολογούνται ως μερικώς αποτελεσματικά και συνεπώς πρέπει να υποστούν βελτιώσεις.
Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο υποστηρίζει επίσης ότι δεν χρησιμοποιούνται από τα κράτη – μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όλα τα μέσα που διαθέτουν για την ανάκτηση των παρανόμως κτηθέντων ενισχύσεων, ότι καταβάλλονται παρανόμως επιδοτήσεις για εκτάσεις μη επιλέξιμες και ότι χορηγούνται ποσά για τη στήριξη κτηνοτροφίας που δεν θα έπρεπε να δίνονται. Σε μια των ανωτέρω περιπτώσεων κάποιος κτηνοτρόφος εισέπραττε επιδοτήσεις για τη εκτροφή 150 προβάτων αλλά δεν διέθετε ούτε ένα. Δυστυχώς, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο δεν αναφέρει το κράτος μέλος στο οποίο συνέβη αυτή η απάτη.
Ακόμη μετρούν
Εκτός όμως από απάτες, παρατυπίες, σφάλματα και ανεπάρκειες διαπιστώνονται και καθυστερήσεις, η σημαντικότερη των οποίων αφορά τον υπολογισμό του ΑΕΠ στην Ελλάδα και τη Βρετανία.
Όσο και εάν φαίνεται απίστευτο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεχίζει τη συνεργασία της με τα δύο κράτη μέλη της Ε.Ε.για ορισμένα δεδομένα του ΑΕΠ των ετών 1995 – 2001. Μετά από τόσα χρόνια και άκρη δεν έχει βρεθεί.
Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατηρεί ακόμα επιφυλάξεις για τη εγκυρότητα των στοιχείων του ΑΕΠ των δυο κρατών – μελών, για τα συγκεκριμένα έτη. Ελπίζουμε η εκκρεμότητα αυτή να μην μας επιφυλάξει νέες εκπλήξεις για τον υπολογισμό του ΑΕΠ και για τα έτη μετά το 2001.

Πηγή: ezy.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου