5 Ιουν 2014

Κερδισμένοι διπλά οι μικροί γεωργοί από τις προτάσεις του εθνικού φακέλου

Την τήρηση και την πλήρη αξιοποίηση του ανώτατου ποσού ενίσχυσης (έως και 1.250 ευρώ) για τις μικρές εκμεταλλεύσεις που προβλέπει ο ευρωπαϊκός κανονισμός για την αυτόματη ένταξη στο καθεστώς των Μικρών Γεωργών, προβλέπει το ελληνικό προσχέδιο.

Το ποσό των 250 ευρώ θα αποτελέσει το κατώτατο όριο των ενισχύσεων που θα λαμβάνουν οι μικρές εκμεταλλεύσεις.Το ποσό των 250 ευρώ θα αποτελέσει το κατώτατο όριο των ενισχύσεων που θα λαμβάνουν οι
μικρές εκμεταλλεύσεις.
Η ένταξη στο συγκεκριμένο καθεστώς θα πραγματοποιείται αφού υπολογιστεί η συνολική αξία των ενισχύσεων των ωφελημένων κατά το πρώτο έτος εφαρμογής της νέας ΚΑΠ. Οι εν λόγω γεωργοί θα μπορούν να απενταχθούν στη συνέχεια με αίτηση τους χωρίς όμως κατόπιν να έχουν δικαίωμα επανένταξης στο καθεστώς. Το ποσό των 250 ευρώ θα αποτελέσει το κατώτατο όριο των ενισχύσεων που θα λαμβάνουν οι μικρές εκμεταλλεύσεις σύμφωνα με το non paper του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Σύμφωνα με δηλώσεις του γενικού γραμματέα του ΥΠΑΑΤ Δημήτρη Μελά, δεν θα καταβάλλονται άμεσες ενισχύσεις κάτω των 250 ευρώ ετησίως ανά εκμετάλλευση για λόγους που έχουν σχέση με το κόστος λειτουργίας των εκμεταλλεύσεων και το δημοσιονομικό κόστος για τους ελέγχους και τις πληρωμές. Συγκεκριμένα η νέα διαδικασία ΟΣΔΕ αύξησε κατά 25% τα έξοδα που πρέπει να καταβάλλει ο παραγωγός ώστε να καταθέσει αίτηση για τις κοινοτικές ενισχύσεις, τα οποία προσεγγίζουν φέτος τα 250 ευρώ συγκριτικά με τα 200 ευρώ που ήταν το συνολικό κόστος πέρσι. Έτσι, με γνώμονα τη λογική η πλατεία Βάθη θέτει μίνιμουμ όριο όσον αφορά τον αριθμό δικαιωμάτων, με τον οποίο ο παραγωγός έχει δικαίωμα να διεκδικήσει ενίσχυση.

Οι γεωργοί που συμμετέχουν στο καθεστώς εξαιρούνται από τις απαιτήσεις  του πρασινίσματος και τους δειγματοληπτικούς ελέγχους πολλαπλής συμμόρφωσης καθώς από μόνη της η ενίσχυση καλύπτει και την αγρό-περιβαλλοντική διάσταση των συγκεκριμένων εκμεταλλεύσεων . Παρόλα αυτά υποχρεούνται να τηρούν τις υποχρεώσεις της πολλαπλής συμμόρφωσης.

Η ενίσχυση των μικρών εκμεταλλεύσεων, οι οποίες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής γεωργίας, είναι ένα από τα μέτρα που αναμένεται να βοηθήσουν τις οικογενειακές εκμεταλλεύσεις να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητά τους και να εξισορροπήσουν τα μειονεκτήματα τα οποία εμφανίζουν λόγω του μεγέθους τους. Αντίστοιχα μέτρα για τις μικρές εκμεταλλεύσεις αναμένεται να λάβουν και άλλα κράτη μέλη της μεσογειακής ζώνης όπως η Κύπρος και η Ιταλία.

Παπανικολάου Κωνσταντίνος


Πηγή:www.agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου