30 Οκτ 2012

Περίπου 500 οι αιτήσεις για το Πρόγραμμα Ενεργητικής Προστασίας 2012 του ΕΛΓΑ. Τον Ιανουάριο οι εγκρίσεις.


Στα ίδια επίπεδα με τα περσινά κινήθηκε η συμμετοχή των παραγωγών στο πρόγραμμα Ενεργητικής Προστασίας του ΕΛΓΑ για το 2012. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι αρμόδιες υπηρεσία του ΕΛΓΑ το επόμενο διάστημα θα συγκεντρώσουν τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου και στην συνέχεια θα γίνουν οι έλεγχοι πριν δοθούν οι τελικές εγκρίσεις. Υπενθυμίζουμε ότι το 2011
εκατό παραγωγοί έμειναν εκτός χρηματοδότησης, του προγράμματος αντιχαλαζικών διχτυών και αντιπαγετικών ανεμιστήρων. Ειδικότερα, ο οργανισμός ενέκρινε τις αιτήσεις 347 φυσικών και νομικών προσώπων από τις 447 αιτήσεις που είχαν υποβληθεί συνολικά για το πρόγραμμα. Οι αιτήσεις, που εγκρίθηκαν, αφορούσαν 4.186 στρέμματα αμπελοειδών και δενδρωδών καλλιεργειών. Φέτος, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες οι αιτήσεις είναι περίπου 500 ενώ όλα δείχνουν ότι στο πρόγραμμα θα ενταχθεί και η καλλιέργεια της ροδιάς που δεν ήταν στα προηγούμενα προγράμματα.

Μέχρι το τέλος του έτους και το πρόγραμμα για το 2013
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εφόσον η διαδικασία προχωρήσει όπως έχει σχεδιαστεί οι εγκρίσεις υπολογίζονται για τις αρχές Ιανουαρίου ενώ προσπάθειες γίνονται και για την ανακοίνωση του προγράμματος για το 2013 πριν το τέλος του έτους. Όπως έχει ήδη γράψει ο ΑγροΤύπος την υπογραφή του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Αθανάσιου Τσαυτάρη έλαβε απόφαση για το νέο πρόγραμμα αντιχαλαζικών διχτυών σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται το ποσό των 10 εκατ. ευρώ για το πρόγραμμα των μέσων ενεργητικής προστασίας που αφορά το 2013. Υπενθυμίζουμε ότι και για το 2012 το πρόγραμμα του ΕΛΓΑ έχει επίσης προϋπολογισμό 10 εκατ. ευρώ, ενώ η χρηματοδότησή του γίνεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Η κατανομή
Για το 2012 το ποσό των δέκα εκατομμυρίων ευρώ κατανέμεται στα επιμέρους μέτρα ως εξής:
α) αγορά και εγκατάσταση αντιπαγετικών ανεμιστήρων: 2.000.000 ευρώ,
β) αγορά υλικών και εγκατάσταση συστημάτων προστασίας αγροτικών καλλιεργειών από το χαλάζι ( αντιχαλαζικό δίχτυ): 5.000.000 ευρώ και
γ) αγορά υλικών και εγκατάσταση συστημάτων προστασίας αγροτικών καλλιεργειών από το χαλάζι και τη βροχή 3.000.000 ευρώ.

Το μέτρο αφορά αγρότες στις Περιφερειακές Ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Αργολίδας, Άρτας, Αττικής (Περιοχή Δήμου Τροιζηνίας), Αχαΐας, Ηλείας, Κορινθίας, Λακωνίας, Πρεβέζης και Θεσπρωτίας, όπου καλλιεργούνται τα εσπεριδοειδή, τα βερίκοκα και τα ακτινίδια και όπου υπάρχουν θύλακες παγετού και από τα στοιχεία του ΕΛ.Γ.Α. παρατηρείται μεγάλη συχνότητα ζημιών από τον παγετό.

Δικαιούχοι
Δικαιούχοι του προγράμματος είναι:

α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που καλλιεργούν εσπεριδοειδή, βερίκοκα ή ακτινίδια στις περιφερειακές ενότητες της χώρας που προαναφέραμε, εφόσον:

τα αγροτεμάχια που προστατεύονται από τους ανεμιστήρες καλύπτονται σε ποσοστό άνω του 90% από μία ή περισσότερες από τις καλλιέργειες που καλύπτονται από το μέτρο, ανεξάρτητα από το ποσοστό κάλυψης του αγροτεμαχίου από καθεμιά από αυτές,
η καλλιέργεια που εντάσσεται στο μέτρο βρίσκεται σε αγροτεμάχιο επί του οποίου κατέχουν την πλήρη κυριότητα ή την επικαρπία, ή έχουν συνάψει μισθωτήριο συμβόλαιο με τον ιδιοκτήτη ή τον επικαρπωτή διάρκειας τουλάχιστον 10 ετών.
β) Αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις, αναγνωρισμένες ομάδες παραγωγών και Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης που εγκαθιστούν και αναλαμβάνουν την ευθύνη λειτουργίας των αντιπαγετικών ανεμιστήρων για την προστασία των ως άνω καλλιεργειών των μελών τους ή των δημοτών τους από τον παγετό.

γ) Δικαιούχοι υπαγωγής στο πρόγραμμα είναι και τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν αγροτικές εκμεταλλεύσεις σε θέσεις όπου υπάρχουν εγκατεστημένοι πετρελαιοκίνητοι αντιπαγετικοί ανεμιστήρες ισχύος 150 HP, που ο ΕΛΓΑ έχει μεταβιβάσει σε φορείς και έχει λήξει η διάρκεια ζωής τους.

δ) Όσα από τα πρόσωπα των παραπάνω περιπτώσεων α), β) και γ) αναλαμβάνουν την υποχρέωση να εγκαταστήσουν και πράγματι εγκαθιστούν τους τύπους των αντιπαγετικών ανεμιστήρων που επιχορηγούνται από τον ΕΛ.ΓΑ. σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Πηγή:www.agrotypos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου