12 Μαρ 2012

Ο περονόσπορος απειλεί τη ντομάτα θερμοκηπίου.


Ο περονόσπορος Phytophthora infenstans είναι από τις πλέον σημαντικές ασθένειες και μπορεί να προκαλέσει μεγάλες ζημιές στην ντομάτα, ιδιαίτερα θερμοκηπιακής καλλιέργειας. Προσβάλλει όλα τα υπέργεια μέρη της ντοματιάς και μπορεί να προκαλέσει επιπλέον μετασυλλεκτική σήψη των καρπών.


Η υψηλή υγρασία που αναπτύσσεται στα θερμοκήπια ευνοεί τη γρήγορη και ευρύτερη διάδοση του μύκητα.

Αντιμετώπιση
Είναι χρήσιμο οι θερμοκηπιακές καλλιέργειες ντομάτας θερμοκηπίου να μην γειτνιάζουν με καλλιέργειες πατάτας. Ο περονόσπορος αντιμετωπίζεται με μείωση της σχετικής υγρασίας τη νύχτα στο θερμοκήπιο με φυγοκεντρικά αερόθερμα και αερισμό, καθώς και με ψεκασμούς με σκευάσματα που έχουν προληπτική, κατασταλτική και θεραπευτική δράση.


Σκευάσματα
Για τον περονόσπορο ντομάτας σε θερμοκήπιο έχουν εγκριθεί πολλά χαλκούχα και οργανικά σκευάσματα. Αρκετά έχουν δύο δραστικές ουσίες για συνδυασμένη δράση, όπως:
● Pergado MZ 5/60 WG, βρέξιμοι κόκκοι με δραστικές ουσίες mancozeb 60% & mandipropamid 5% κατά βάρος της Syngenta Hellas ABEE και ημερομηνία χρήσης μέχρι 31 7 2013
● Sirocco R 4,2/39,75 WP, βρέξιμη σκόνη με δραστικές ουσίες copper oxychloride 39,75% σε χαλκό & cymoxamil 4,2%, κατά βάρος της DuPont Hellas A.E. και ημερομηνία χρήσης μέχρι 31 Μαΐου 2014
● Cabrio duo 4/7,2 EC, γαλακτοποιήσιμο υγρό με δραστικές ουσίες dimethomorph 7,2% & pyraclostrobin 4%, βάρος ανά όγκο, της BASF Hellas ABEE και ημερομηνία χρήσης μέχρι 31 Νοεμβρίου 2017
● Volare 687,5 SC, αιωρηματοποιήσιμο υγρό με δραστικές ουσίες fluopicolid 6,25% & propamocarb hydrochloride 62,5%, βάρος ανά όγκο, της Bayer Hellas ABEE και ημερομηνία χρήσης μέχρι 25 Μαΐου 2012
● Valbon WP, βρέξιμη σκόνη με δραστικές ουσίες benthiavalicarb-isopropyl 1,75% & mancozeb 70%, κατά βάρος της Άλφα Γεωργικά Εφόδια ΑΕΒΕ και ημερομηνία χρήσης μέχρι 31 Ιουλίου 2018
● Ridomil gold MZ 68 WG, βρέξιμοι κόκκοι με δραστικές ουσίες mancozeb 64% & metalaxyl-m 3,87% κατά βάρος της Syngenta Hellas ABEE και ημερομηνία χρήσης μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2015.

Πηγή:


http://www.agronews.gr/ekmetaleuseis/futoprostateutika-/arthro/78133/o-peronosporos-apeilei-ti-domata-thermokipiou/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου