29 Οκτ 2012

Επιστρέψτε στην ύπαιθρο.


Οι αγροτικές περιοχές μπορούν και πρέπει να αποτελέσουν κινητήρα ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων εργασίας. Αυτό τονίζει η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ), που έχει θέσει ως προτεραιότητά της την ενίσχυση των αγροτικών περιοχών.


«Οι αγροτικές περιοχές δεν αποτελούν την τελευταία λύση.
Πρέπει να ανακαλυφθούν εκ νέου ως πραγματικές οικονομίες, στις οποίες αξίζει τον κόπο να επενδύσουμε. Μπορούν να αποτελέσουν τον κινητήρα μιας ανάπτυξης επωφελούς για τις τοπικές κοινότητες και τη γενικότερη οικονομία», τόνισε η Λορέτα ντε Λούκα, συντονίστρια της ΔΟΕ για τη γεωργία. Ωστόσο, η επιστροφή στην ύπαιθρο δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς την κατάλληλη πολιτική στήριξη. Διαφορετικά, υπάρχει ο κίνδυνος για περισσότερη φτώχεια και τριβές ανάμεσα στους παλιούς και τους νέους αγρότες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΟΕ, οι αγροτικές περιοχές σήμερα συγκεντρώνουν το 50% του παγκόσμιου πληθυσμού και το 75% των φτωχών του πλανήτη.

Η κυρία ντε Λούκα τόνισε ότι σε πολλά μέρη του πλανήτη, οι πόλεις «είναι κορεσμένες όσον αφορά την απασχόληση και την κατοικία και ότι η ποιότητα ζωής και οι προσφερόμενες θέσεις εργασίας συχνά είναι πολύ κακές». Για το λόγο αυτό, η ΔΟΕ έχει θέσει σε εφαρμογή ένα σχέδιο για την ενίσχυση των αγροτικών περιοχών. Το σχέδιο δράσης της ΔΟΕ δίνει βάρος στην απασχόληση, την κοινωνική προστασία, την προώθηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των συνεταιρισμών. Η επιστροφή στη γεωργία δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Παρόμοιες τάσεις εντοπίζονται και στις άλλες χώρες του ευρωπαϊκού Νότου αλλά και στην Αφρική, όπου πολλοί άνθρωποι που είχαν μεταναστεύσει στις πόλεις, επιστρέφουν στα χωριά τους, σημειώνει η ειδική της ΔΟΕ.

«Ας πάψουμε να μιλάμε για τις αγροτικές περιοχές μόνο με όρους φτώχειας κι  ας αναγνωρίσουμε ότι μέσω κατάλληλων πολιτικών, μπορούν να δημιουργηθούν αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας» εκεί, σημείωσε η κυρία ντε Λούκα, προσθέτοντας ότι η ύπαιθρος είναι «ένα εφαλτήριο για την οικονομική ανάπτυξη, διαθέτοντας πλούσιους ανθρωπινους και φυσικούς πόρους».


Κουρμαδάς Λεωνίδας


Πηγή:www.agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου