7 Νοε 2012

Πάνω από 22 εκατομμύρια ευρώ στην Ελλάδα για τρόφιμα σε απόρους.


Το ποσό των 22.017.677 αντιστοιχεί στην χώρα μας, σύμφωνα με εκτελεστικό κανονισμό που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των πόρων που θα καταλογιστούν στο οικονομικό έτος 2013 για τη χορήγηση τροφίμων από τα αποθέματα παρέμβασης στους απόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Πρόκειται για τον εκτελεστικό κανονισμό (EE) αριθ.
1020/2012, που δημοσιεύθηκε στο φύλλο 307/62 της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις 7 Νοεμβρίου, και επιτρέπει, μεταξύ άλλων, για την χώρα μας την αγορά τροφίμων από την αγορά της Ένωσης αξίας 20.673.876.


Πηγή:www.paseges.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου