17 Νοε 2012

Στο μικροσκόπιο των Copa-Cogeca το «πακέτο γάλακτος» της Ε.Ε..


Οι πτυχές της εφαρμογής της νέας ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τα γαλακτοκομικά προϊόντα, το λεγόμενο και «πακέτο γάλακτος», εξετάσθηκαν κατά την διάρκεια ημερίδας που διοργάνωσαν οι κεντρικές αγροτοσυνεταιριστικές οργανώσεις Copa και Cogeca, την Τετάρτη 14 Νοεμβρίου, στις Βρυξέλλες.
Το εν λόγω πακέτο επικεντρώνεται στην ενίσχυση των συμβατικών σχέσεων μεταξύ παραγωγών και μεταποιητών, προκειμένου να βελτιωθεί η αδύναμη θέση των παραγωγών
στην εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων ώστε να απολαμβάνουν καλύτερες αποδόσεις από τις λιανικές τιμές.

Μιλώντας στις Βρυξέλλες, ο Γενικός Γραμματέας των δύο οργανώσεων, κ. Pekka Pesonen, δήλωσε «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να βλέπουμε την πλήρη εφαρμογή του «πακέτου γάλακτος». Οι παραγωγοί γαλακτοκομικών προϊόντων έχουν υποφέρει πάρα πολύ κατά την τελευταία κρίση του 2009, χάνοντας πάνω από 14 δισ. ευρώ, και αυτό το πακέτο θα πρέπει να τους βοηθήσει να ενισχύσουν τη θέση τους στην αγορά και να εισπράξουν καλύτερες αποδόσεις. Αυτό είναι σημαντικότερο από ποτέ, καθώς οι παραγωγοί πιέζονται από το υψηλό κόστος παραγωγής ενώ είναι αντιμέτωποι με την τεράστια αγοραστική δύναμη λίγων λιανοπωλητών».

Από τις χώρες που το εφαρμόζουν, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο Βέλγιο, στη Δανία, στην Εσθονία, στη Γερμανία, στην Αυστρία, στην Ιρλανδία, στις Κάτω Χώρες, στην Πολωνία, οι συμβάσεις θα είναι σε εθελοντική βάση, ενώ στη Γαλλία, στην Ισπανία, στην Ουγγαρία, στη Λιθουανία, στην Πορτογαλία, στην Ιταλία και στη Σλοβακία, θα είναι υποχρεωτικές στην εφαρμογή τους για τους παραγωγούς.

Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με το πόσο ευεργετικό θα είναι το πακέτο, ο πρόεδρος της ομάδας εργασίας των Copa-Cogeca για το γάλα, κ. Mansel Raymond, δήλωσε ότι είναι ικανοποιημένος με το πόσο γρήγορα οι χώρες έδρασαν για την εφαρμογή της νομοθεσίας. Ενώ τόνισε πως θα είναι ενδιαφέρον να δούμε πως θα λειτουργήσει.

Επίσης, επεσήμανε ότι η ζήτηση στην παγκόσμια αγορά γάλακτος είναι καλή και ο τομέας χρειάζεται να είναι ανταγωνιστικός προκειμένου να χρησιμοποιήσει τις ευκαιρίες της αγοράς. Λόγω της ακραίας αστάθειας, οι συμβάσεις πρέπει να συμβάλουν στη μείωση των επιπτώσεων της μεταβλητότητας της αγοράς. Οι καλύτερες συμβάσεις, επίσης, θα βοηθήσουν τους παραγωγούς να είναι διαμορφωτές τιμής και όχι απλοί λήπτες, πρόσθεσε. Υπογράμμισε, επίσης, τη σημασία των οργανώσεων παραγωγών, συμπεριλαμβανομένων των συνεταιρισμών, στη βοήθεια που παρέχουν στους αγρότες να ενισχύσουν τη θέση τους στην εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων κατά της αγοραστικής δύναμης των λίγων λιανοπωλητών.

Αλλά όλοι συμφώνησαν στο Σεμινάριο ότι αυτό το πακέτο γάλακτος δεν επαρκεί για να ανταποκριθεί σε όλες τις προκλήσεις. Η ΕΕ θα είναι σε καλή θέση για να καλύψει την αυξημένη ζήτηση για γαλακτοκομικά προϊόντα, που αναμένεται από τις αναδυόμενες οικονομίες, με τη σχεδιαζόμενη κατάργηση των γαλακτοκομικών ποσοστώσεων το 2015, αλλά η αγορά της θα είναι πιο ανοιχτή στις δυνάμεις της διεθνούς αγοράς και την αυξημένη μεταβλητότητά της, είπε ο κ. Raymond . Τόνισε ως εκ τούτου τη σημασία των εργαλείων διαχείρισης των αγορών, όπως η παρέμβαση και η ιδιωτική αποθεματοποίηση, καθώς παραμένουν τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία για την αντιμετώπιση των κρίσεων στην αγορά της ΕΕ. Γεγονός που τονίστηκε επίσης από την Ομάδα Υψηλού Επιπέδου για το γάλα. Όπως είπε, τα μέτρα που προτείνονται από την Επιτροπή στο πλαίσιο της μελλοντικής Κοινής Γεωργικής Πολιτικής δεν είναι επαρκή για την επίτευξη αυτού του στόχου. Επίσης, επεσήμανε ότι η τιμή παρέμβασης της ΕΕ για το βούτυρο και το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη πρέπει να επικαιροποιηθεί προκειμένου να ληφθεί υπόψη το υψηλότερο κόστος παραγωγής που αντιμετωπίζουν οι αγρότες.

Και συνέχισε «Έχουμε δει μέσα από την πρόσφατη κρίση ότι τόσο η δημόσια παρέμβαση όσο και η ιδιωτική αποθεματοποίηση εξυπηρετούν αυτό το στόχο και κοστίζουν πολύ λιγότερο από ό, τι τα διάφορα εθνικά συστήματα μαζί για να στηρίξουν τη ρευστότητα και το εισόδημα των αγροτών».

Με την αύξηση των πόρων του προϋπολογισμού της ΕΕ για τη γεωργική έρευνα, ο κ. Raymond τόνισε τη σημασία της ενίσχυσης της έρευνας και της καινοτομίας προκειμένου να καταστεί ο τομέας ανταγωνιστικότερος. Αλλά επέμεινε ότι ο τομέας χρειάζεται περισσότερη δημόσια χρηματοδότηση των επενδύσεων στην έρευνα και την καινοτομία για να φέρει τους επιστήμονες και τους αγρότες μαζί. Υπογράμμισε επίσης τη σημασία της βελτίωσης της διαφάνειας στις τιμές και στις πληροφορίες της αγοράς κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίμων.


Πηγή:www.paseges.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου