5 Νοε 2012

H ΕΕ έδωσε το πράσινο φως για έκτακτη υποστήριξη των Αγροτών.


Θετική ήταν η απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα αιτήματα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σχετικά με την υποστήριξη της κτηνοτροφίας, σε αυτή τη δύσκολη εποχή, ειδικά με τη ραγδαία άνοδο των τιμών των ζωοτροφών.
Οι προσπάθειες του Υπουργείου, τόσο στο Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας- Αλιείας της Ε.Ε στην Κύπρο, όσο και στο τακτικό Συμβούλιο των Υπουργών, στις 24 Σεπτεμβρίου, στις Βρυξέλλες, έφεραν αποτέλεσμα.
Με επιστολή που απέστειλε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Dacian Cioloş, στο ΥΠΑΑΤ, κάνει γνωστό ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει το πράσινο φως και τη συγκατάθεσή της σε όλα τα αιτήματα που είχε θέσει ο Υπουργός κ.
Τσαυτάρης.
Ειδικότερα, επιτρέπει, τόσο την οικονομική υποστήριξη των αγροτών από διάφορα μέτρα τη στιγμή αυτή, όσο και τη μακροπρόθεσμη επίλυση του προβλήματος του μεγάλου κόστους εισαγόμενων πρωτεϊνούχων ζωοτροφών, όπως της σόγιας, με το να υιοθετήσει την υποστήριξη των ψυχανθών τόσο στον τόπο μας, αλλά και σε όλα τα Κράτη –Μέλη, καθώς, όπως δηλώνει στην επιστολή του ο κ. Cioloş, η Ευρώπη με έγγραφο που θα επικοινωνήσει σε όλα τα Κράτη-Μέλη, θα δηλώσει ότι την πρόταση αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης την υιοθετεί, προκειμένου να γίνει μέτρο σε όλα τα Κράτη-Μέλη της Ε.Ε, που αυτή τη στιγμή επίσης έχουν πρόβλημα ζωοτροφών.
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, επεξεργάζεται τις λεπτομέρειες.

Ασπίδα για την Ελληνική Κτηνοτροφία
Πέντε μέτρα «ασπίδα» για την ελληνική κτηνοτροφία που πλήττεται από την αύξηση της τιμής των ζωοτροφών προωθεί από την ΕΕ ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αθανάσιος Τσαυτάρης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι προτάσεις και παρεμβάσεις του Έλληνα Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Καθηγητή Αθανάσιου Τσαυτάρη, είχαν θετική απήχηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλα Κράτη Μέλη τις επόμενες ημέρες περιμένουμε θετικές εξελίξεις.

-Ο Υπουργός εισηγήθηκε την αύξηση της προκαταβολής της ενιαίας ενίσχυσης 2012 των ελλήνων κτηνοτρόφων πάνω από 50%.
Ακόμη ζήτησε την εξασφάλιση πρόσβασης στο Ταμείο Αλληλεγγύης της Ε.Ε. που έχει συσταθεί για έκτατες περιστάσεις όπως αυτή της απότομης αύξησης της τιμής των ζωοτροφών

Ο κ Τσαυτάρης εισηγήθηκε ακόμη την προβλεπόμενη δυνατότητα εφαρμογής του προγράμματος κρατικών ενισχύσεων «de minimis» για τους κτηνοτρόφους ώστε να ανταπεξέλθουν άμεσα στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν.

Καλλιέργεια Ψυχανθών, εναλλακτικές ζωοτροφές
Η αύξηση των τιμών στα δημητριακά που ξεκινά από τις ΗΠΑ έχει ως αποτέλεσμα να αυξάνεται κατακόρυφα στην Ευρώπη η τιμή των ζωοτροφών.
Παραγωγοί και καταναλωτές στην Ελλάδα φοβούνται ότι θα πληρώσουν το τελικό τίμημα της ανόδου των πρώτων υλών.

Η απάντηση ή καλύτερα η διέξοδος στο πρόβλημα έρχεται από την Ευρώπη και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Έχει ήδη προταθεί και βρήκε θετική ανταπόκριση η ενίσχυση της καλλιέργειας των ψυχανθών από το 2013 με ένα κατ αποκοπή ποσό, ώστε να ενθαρρυνθεί η αύξηση των εκτάσεων που καλλιεργούνται με ψυχανθή για παραγωγή πρωτεϊνούχων ζωοτροφών. Έτσι μετριάζεται η εξάρτηση από την εισαγόμενη σόγια η τιμή της οποίας διπλασιάστηκε. Η ενίσχυση αυτή θα είναι ανάλογη της ενίσχυσης που προβλέπονταν για την παραγωγή ενεργειακών καλλιεργειών έως το 2008 (άρθρο 88, τον κανονισμό ΕΚ 1782/2003)
Θεσπίζονται παράλληλα κίνητρα για καλλιέργεια ψυχανθών και πρωτεϊνούχων ζωοτροφών, στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής διάστασης και των φιλοπεριβαλλοντικών μέτρων που ενισχύονται στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Τέτοιο κίνητρο αποτελεί μια πρόσθετη πληρωμή για τις καλλιεργούμενες με ψυχανθή εκτάσεις, στο πλαίσιο του 2ου πυλώνα της ΚΑΠ που είναι υπό συζήτηση αυτό το διάστημα.

ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

Στο πλαίσιο του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της Ε.Ε στις Βρυξέλλες, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Καθηγητής Αθανάσιος Τσαυτάρης τοποθετήθηκε σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας.

Ο κ. Τσαυτάρης τόνισε τη σημασία ύπαρξης ενός ισχυρού, αλλά ταυτόχρονα ευέλικτου και αποτελεσματικού ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού μέσου, για τη στήριξη του τομέα της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών στην Ευρώπη. Παράλληλα, υποστήριξε τη διατήρηση της χρηματοδότησης για την οριστική και προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων, με στόχο την επίτευξη της Μέγιστης Βιώσιμης Απόδοσης. Επεσήμανε, ότι τα μέτρα αυτά θα μπορούσαν να εφαρμοστούν υπό όρους και κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις, στο πλαίσιο μείωσης της ικανότητας του στόλου και της αλιευτικής προσπάθειας, έχοντας πάντα ως γνώμονα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των απομακρυσμένων και δύσβατων περιοχών, καθώς επίσης και τις περιορισμένες δυνατότητες διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων των αλιέων, στις περιοχές αυτές.

ΦΙΛΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΚΑΦΗ

Επίσης, υποστήριξε τα μέτρα εκσυγχρονισμού του αλιευτικού στόλου, τα οποία όμως δεν επιδρούν στην αύξηση της αλιευτικής ικανότητας του σκάφους. Στο πλαίσιο αυτό, ανέφερε ότι η δυνατότητα αντικατάστασης του κινητήρα των αλιευτικών σκαφών και η χρήση περισσότερο επιλεκτικών εργαλείων, θα συντελέσει στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, μέσω βελτιωμένων και ενεργειακά φιλικότερων προς το περιβάλλον, σκαφών. Παράλληλα και μέσω της βελτίωσης των συνθηκών ασφάλειας και υγιεινής για τους εργαζόμενους στα σκάφη, ενδυναμώνεται η κοινωνική διάσταση της ΚΑλΠ, με την προσέλκυση νέων στο επάγγελμα και χρήση της καινοτομίας, με στόχο την υποστήριξη της αειφορίας των θαλάσσιων οικοσυστημάτων.

Τέλος, σχετικά με το νέο πρωτόκολλο Ε.Ε - Μαυριτανίας ο κ. Τσαυτάρης εξέφρασε την ανησυχία του για το κατά πόσο η συμφωνία αυτή, όπως διαμορφώθηκε, είναι συμφέρουσα για τα Κράτη Μέλη και για τον κλάδο, ενώ πρότεινε να δοθεί η δυνατότητα να διερευνηθούν περαιτέρω και να αξιοποιηθούν τα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα για να διερευνηθεί η βιωσιμότητα της Συμφωνίας.


Πηγή:www.e-geoponoi.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου