6 Αυγ 2013

Βαµβακάδα στη ροδακινιά.

∆ειγµατοληπτικούς ελέγχους στους βλαστούς των δέντρων ροδακινιάς συνιστούν οι γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης, καθώς παρατηρήθηκαν ήδη οι πρώτες ωοτοκίες του κοκκοειδούς Pseudalacaspis pentagona (βαµβακάδα) και αναµένεται η εµφάνιση των κινητών προνυµφών (έρπουσες).


Σύµφωνα µε του ειδικούς εάν διαπιστωθεί παρουσία ασπίδίων κοκκοειδών σε ποσοστό
λιγότερο από 25%, συνίσταται να γίνει επέµβαση µε εγκεκριµένα σκευάσµατα το χρονικό διάστηµα 18-20 Απριλίου. Σε περίπτωση όµως που διαπιστωθεί παρουσία κοκκοείδων σε ποσοστό περισσότερο του 25%, συνίσταται επέµβαση το χρονικό διάστηµα 14-16 Απριλίου και επανάληψη µετά από 10-12 ηµέρες.

Επειδή οι προσβολές συνήθως εντοπίζονται στην περίµετρο των κτηµάτων, στις κορυφές ή στα χαµηλά των δένδρων από εσφαλµένο τρόπο ψεκασµού, συνίσταται τοπική και κατευθυνόµενη εφαρµογή µόνο στα προσβεβληµένα δένδρα ή σηµεία, για προστασία των ωφέλιµων και µείωση των υπολειµµάτων.

Σκευάσµατα
Basf: Triona 81 EW, Triona 96 EC, Cyren 48 EC, Elanco: Dursban 750WG, Reldan 225EC, Rubinol 7E EC, Dupont: Swift 48 EC Hellafarm: Admiral 10 EC, Duxon SL, Χελγκάρ 25WG, Support EC


Παπαλαζάρου Κυριακή


Πηγή:www.agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου