5 Φεβ 2014

Σπύρος Δανέλλης: "Oυσιαστικός ρόλος για τις μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

Mε αφορμή την ψήφιση από την ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Kοινοβουλίου της έκθεσης για το μέλλον των μικρών εκμεταλλεύσεων, ο Ευρωβουλευτής Σπύρος Δανέλλης έκανε σχετική γραπτή παρέμβαση.
Αναλυτικότερα ανέφερε τα εξής: "Οι μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, αν και δεν έχουν μεγάλη συμβολή στο συνολικό γεωργικό προϊόν, έχουν μεγάλη σημασία για το περιβάλλον και την περιφερειακή συνοχή. Θα είναι σε όφελος όλων μας να
βοηθήσουμε τα πιο μικρά μεγέθη να αναπτύξουν δυναμισμό και επιχειρηματικότητα, να ενημερωθούν για τις ιδιαίτερα μεγάλες περιβαλλοντικές προκλήσεις των ημερών μας και να διευκολυνθούν να αναπτύξουν έναν άλλο τύπο ανταγωνισμού από αυτόν που συνδέεται με τις οικονομίες κλίμακας.

Γι αυτό θα πρέπει να στοχεύσουμε τα εξής:
-Την προώθηση της δημογραφικής ανανέωσης του τομέα και της πρόσβασης σε ευρυζωνικά δίκτυα
-Την προώθηση της σύνδεσης γεωργικών δραστηριοτήτων με τη μεταποίηση και την παροχή υπηρεσιών (π.χ. τουρισμό), κατά τρόπο που να αναβαθμίζει και να αναδεικνύει το περιβάλλον και την πολιτισμική κληρονομιά κάθε περιοχής
-Την εξασφάλιση ποιοτικής ενημέρωσης των μικρών εκμεταλλεύσεων για καλές πρακτικές και τη σύνδεση της μικρής παραγωγής με αποτελεσματικούς εναλλακτικούς τρόπους εμπορίας. Το Σύστημα Παροχής Συμβουλών που προβλέπεται από τη μεταρρύθμιση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής είναι μια καλή αρχή, αλλά τίποτα δεν εγγυάται την ποιότητα στην εφαρμογή του σε κάθε κράτος μέλος."


Πηγή:www.paseges.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου