14 Φεβ 2014

Νέοι δικαιούχοι βιολογικής γεωργίας.

Υπεγράφη από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Αθανάσιο Τσαυτάρη η απόφαση ένταξης των επιτυχόντων δικαιούχων παραγωγών στην Περιφερειακή Ενότητα Δωδεκανήσου, στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας, στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας, στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας και στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας που υπέβαλαν αίτηση ενίσχυσης για πενταετή ένταξη στο πλαίσιο της δράσης 1.1 «Βιολογική Γεωργία» του Μέτρου 2.1.4 «Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις» του Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής».
Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση για την Περιφερειακή Ενότητα Δωδεκανήσου, ο αριθμός των επιτυχόντων ανέρχεται σε 28 άτομα (ποσοστό επιτυχίας 87,5%) και ο αριθμός των απορριπτομένων σε 4 άτομα (ποσοστό απόρριψης 12,5%). Αντίστοιχα για την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου ο αριθμός των επιτυχόντων ανέρχεται σε 331 άτομα (ποσοστό επιτυχίας 78,6%) και ο αριθμός των απορριπτομένων σε 90 άτομα (ποσοστό απόρριψης 21,4%) για την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας ο αριθμός των επιτυχόντων ανέρχεται σε 84 άτομα (ποσοστό επιτυχίας 79,2%) και ο αριθμός των απορριπτομένων σε 22 άτομα (ποσοστό απόρριψης 20,8%), για την Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας ο αριθμός των επιτυχόντων ανέρχεται σε 193 άτομα (ποσοστό επιτυχίας 84,3%) και ο αριθμός των απορριπτομένων σε 36 άτομα (ποσοστό απόρριψης 15,7%) και για την Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας ο αριθμός των επιτυχόντων ανέρχεται σε 599 άτομα (ποσοστό επιτυχίας 80,8%) και ο αριθμός των απορριπτομένων σε 142 άτομα (ποσοστό απόρριψης 19,2%). για την Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας –Τριφυλία ο αριθμός των επιτυχόντων ανέρχεται σε 63 άτομα (ποσοστό επιτυχίας 88,7%) και ο αριθμός των απορριπτομένων σε 8 άτομα (ποσοστό απόρριψης 11,3%).

Η υπογραφή των αποφάσεων ένταξης για τις υπόλοιπες Περιφερειακές Ενότητες της χώρας  θα γίνεται αμέσως μετά την αποστολή στην  Κεντρική Υπηρεσία  του ΥπΑΑΤ των αποτελεσμάτων αξιολόγησης από τις κατά τόπους αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.Πηγή:www.paseges.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου