15 Ιαν 2014

Αποφάσεις ένταξης 984 αγροτών στην πενταετία των βιολογικών.

Τις αποφάσεις ένταξης 368 δικαιούχων αγροτών για την πενταετία στο πρόγραμμα βιολογικής κτηνοτροφίας σε Λακωνία, Ηράκλειο, Αχαΐα, Κεφαλονιά, Λάρισα, Λασίθι και Κορινθία και τις αντίστοιχες για 616 δικαιούχους αγρότες για την πενταετία στο πρόγραμμα βιολογικής γεωργίας σε Ημαθία, Κοζάνη, Κυκλάδες, Λευκάδα, Γιαννιτσά, Έδεσσα, Ροδόπη, Τρίκαλα, Φωκίδα και Χίο υπέγραψε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.


Πιο αναλυτικά, την απόφαση ένταξης των 368 επιτυχόντων δικαιούχων παραγωγών Λακωνίας,
Ηρακλείου, Αχαΐας, Κεφαλονιάς, Λάρισας, Λασιθίου και Κορινθίας, που υπέβαλαν αίτηση για πενταετή ένταξη στο πλαίσιο της δράσης 1.2 «Βιολογική Κτηνοτροφία» του Μέτρου 2.1.4 «Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» υπέγραψε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Αθανάσιος Τσαυτάρης.
Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση για την Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας, ο αριθμός των επιτυχόντων ανέρχεται σε  30 άτομα (ποσοστό επιτυχίας 78,95%) και ο αριθμός των απορριπτομένων σε 8 άτομα (ποσοστό απόρριψης 21,05%). Αντίστοιχα για την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου ο αριθμός των επιτυχόντων ανέρχεται 49 άτομα (ποσοστό επιτυχίας 85,96%) και ο αριθμός των απορριπτομένων σε 8 άτομα (ποσοστό απόρριψης 14,04%) για την Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας ο αριθμός των επιτυχόντων ανέρχεται σε 83 άτομα (ποσοστό επιτυχίας 93,26%) και ο αριθμός των απορριπτομένων σε 6 άτομα (ποσοστό απόρριψης 6,74%), για την Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλλονιάς ο αριθμός των επιτυχόντων ανέρχεται σε 56 άτομα (ποσοστό επιτυχίας 90,32%) και ο αριθμός των απορριπτομένων σε 6 άτομα (ποσοστό απόρριψης 9,68%), για την Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας ο αριθμός των επιτυχόντων ανέρχεται σε 144 άτομα (ποσοστό επιτυχίας 78,26%) και ο αριθμός των απορριπτομένων σε 40 άτομα (ποσοστό απόρριψης 21,74%), για την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου ο αριθμός των επιτυχόντων ανέρχεται σε 5 άτομα (ποσοστό επιτυχίας 62,5%) και ο αριθμός των απορριπτομένων σε 3 άτομα (ποσοστό απόρριψης 37,5%) και τέλος για την Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας ο αριθμός των επιτυχόντων ανέρχεται σε 1 άτομο (ποσοστό επιτυχίας 100%).

Η υπογραφή των αποφάσεων ένταξης για τις υπόλοιπες Περιφερειακές Ενότητες της χώρας  θα γίνεται αμέσως μετά την αποστολή στην  Κεντρική Υπηρεσία  του ΥπΑΑΤ των αποτελεσμάτων αξιολόγησης από τις κατά τόπους αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.Πενταετία βιολογικής γεωργίας 

Αντίστοιχα, ο υπουργός υπέγραψε και την απόφαση ένταξης των 616 επιτυχόντων δικαιούχων παραγωγών στην Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, Κοζάνης, Κυκλάδων, Λευκάδας, Γιαννιτσών, Έδεσσας, Ροδόπης, Τρικάλων, Φωκίδας και Χίου, που υπέβαλαν αίτηση για πενταετή ένταξη στη δράση 1.1 «Βιολογική Γεωργία» του Μέτρου 2.1.4 «Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής».

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση για την Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, ο αριθμός των επιτυχόντων ανέρχεται σε 32 άτομα (ποσοστό επιτυχίας 94,2%) και ο αριθμός των απορριπτομένων σε 2 άτομα (ποσοστό απόρριψης 5,8%). Αντίστοιχα για την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης ο αριθμός των επιτυχόντων ανέρχεται σε 262 άτομα (ποσοστό επιτυχίας 83,4%) και ο αριθμός των απορριπτομένων σε 52 άτομα (ποσοστό απόρριψης 16,%) για την Περιφερειακή Ενότητα Κυκλάδων ο αριθμός των επιτυχόντων ανέρχεται σε 9 άτομα (ποσοστό επιτυχίας 60%) και ο αριθμός των απορριπτομένων σε 6 (ποσοστό απόρριψης 40%), για την Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας ο αριθμός των επιτυχόντων ανέρχεται σε 27 άτομα (ποσοστό επιτυχίας 82%) και ο αριθμός των απορριπτομένων σε 6 άτομα (ποσοστό απόρριψης 18%), για την Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας (Γιαννιτσά) ο αριθμός των επιτυχόντων ανέρχεται σε 32 άτομα (ποσοστό επιτυχίας 86,5%) και ο αριθμός των απορριπτομένων σε 5 άτομα (ποσοστό απόρριψης 13,5%), για την Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας ο αριθμός των επιτυχόντων ανέρχεται σε 30 άτομα (ποσοστό επιτυχίας 94%) και ο αριθμός των απορριπτομένων σε 6 άτομα (ποσοστό απόρριψης 6%) για την Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης ο αριθμός των επιτυχόντων ανέρχεται σε 104 άτομα (ποσοστό επιτυχίας 79,4%) και ο αριθμός των απορριπτομένων σε 27 άτομα (ποσοστό απόρριψης 20,6%), για την Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων ο αριθμός των επιτυχόντων ανέρχεται σε 169 άτομα (ποσοστό επιτυχίας 79,7%) και ο αριθμός των απορριπτομένων σε 43 άτομα (ποσοστό απόρριψης 20,3%),  για την Περιφερειακή Ενότητα  Φωκίδας ο αριθμός των επιτυχόντων ανέρχεται σε 20 άτομα (ποσοστό επιτυχίας 77%) και ο αριθμός των απορριπτομένων σε 6 άτομα (ποσοστό απόρριψης 23%) και για την Περιφερειακή Ενότητα Χίου ο αριθμός των επιτυχόντων ανέρχεται σε 1 άτομο (ποσοστό επιτυχίας 33,3%) και ο αριθμός των απορριπτομένων σε 2 άτομα (ποσοστό απόρριψης 66,7%).

Η υπογραφή των αποφάσεων ένταξης για τις υπόλοιπες Περιφερειακές Ενότητες της χώρας  θα γίνεται αμέσως μετά την αποστολή στην  Κεντρική Υπηρεσία  του ΥπΑΑΤ των αποτελεσμάτων αξιολόγησης από τις κατά τόπους αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.

Αλεξανδρής Πέτρος


Πηγή:www.agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου