25 Ιαν 2014

Πολλά ακόμα ερωτήματα για την εφαρμογή του καθεστώτος βιβλίου εσόδων/εξόδων στους αγρότες μένουν αναπάντητα.

Σαφή προσδιορισμό ακαθάριστων εσόδων, προσδιορισμό εξόδων (εργόσημο, ημερομίσθια μελών οικογένειας και απασχολούμενων εργατών κ.α.), διευκρίνιση του τρόπου φορολόγησης εισπραττομένων ενοικίων από μίσθωση αγροτεμαχίων και καθορισμό του συντελεστή απόσβεσης για πολυετείς δενδροκαλλιέργειες και καλλιέργειες υπό σκεπή (θερμοκηπιακές), είναι μερικά μόνο από τα ερωτήματα που
παραμένουν αναπάντητα, σχετικά με το νέο καθεστώς φορολόγησης των αγροτών. Αν και σύμφωνα με όσα μας αναφέρουν τις τελευταίες ημέρες λογιστές Ενώσεων και αγρότες η διευκρινιστική εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών έδωσε αρκετές απαντήσεις ωστόσο κάποια σημαντικά σημεία παραμένουν ακόμα θολά. Σύμφωνα με όσα αναφέρει στον ΑγροΤύπο, ο πρόεδρος της ΟΑΣΝΗ, κ. Γιώργος Τζωρτζάκης με την διευκρινιστική εγκύκλιο δεν λύθηκε κανένα από τα θέματα που χρειάζονται νομοθετικές ρυθμίσεις. Για το λόγο αυτό οι αγρότες ζητούν να υπάρξει μεταβατική περίοδος ενός έτους.

Από την πλευρά του το μέλος του Δ.Σ. της Ένωσης Ιεράπετρας, κ. Νίκος Δασκαλάκης, ο οποίος ασχολείται με τα θέματα της φορολόγησης των αγροτών τονίζει ότι το σημαντικότερο ερώτημα που μένει αναπάντητο και μετά την διευκρινιστική εγκύκλιο έχει να κάνει με τον προσδιορισμό των εξόδων.

Αναλυτικά τα ερωτήματα που έχουν συγκεντρώσει ο αγρότες και παραμένουν αναπάντητα συνοψίζονται στα παρακάτω:

Σαφής προσδιορισμός εξόδων (εργόσημο, ημερομίσθια μελών οικογένειας και απασχολούμενων εργατών με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, αποσβέσεις για αγορά γης και παγίων, αγορασθέντα μηχανήματα με ταμειακή χωρίς τιμολόγια, αμοιβές σε είδος, δαπάνες ρεύματος, κοινόχρηστων γεωτρήσεων και ανεμομικτών καθώς και αγοράς νερού, όπως επίσης τόκοι δανείων και άλλα).
Διευκρίνιση τρόπου φορολόγησης εισπραττομένων ενοικίων από μίσθωση αγροτεμαχίων
Αναλυτική και οριστική διευκρίνιση της έννοιας φορολογική έδρα υπόχρεου
Ανάγκη διευκρίνισης/καθορισμού της έδρας και Δ.Ο.Υ. των μετακινούμενων κτηνοτρόφων
Καθορισμός της αμοιβής σε είδος σύμφωνα με την τρέχουσα τιμή του αγροτικού προϊόντος
Καθορισμός συντελεστή απόσβεσης για πολυετείς δενδροκαλλιέργειες και καλλιέργειες υπό σκεπή (θερμοκηπιακές)
Διευκρίνιση της διαδικασίας πώλησης προϊόντων των αγροτών μέσω των αγροτικών συνεταιρισμών αλλά και παραλαβή από τους τελευταίους α΄ υλών προς επεξεργασία - τυποποίηση - εμπορία (τι παραστατικά εκδίδονται και από ποιους).

Χρήστος Διαμαντόπουλος


Πηγή:www.agrotypos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου