5 Ιουν 2014

Τρισδιάστατη εκτύπωση τροφών.

Τρισδιάστατη εκτύπωση τροφών κατά της δυσκολίας στην κατάποση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί έρευνα για την περαιτέρω ανάπτυξη τρισδιάστατων εκτυπωμένων ‘’λείων τροφών’’, που χρησιμοποιεί τις πολτοποιημένες τροφές για να δημιουργήσει ένα γεύμα πιο ελκυστικό.

Στη Γερμανία, μια εταιρεία χρησιμοποιεί τεχνολογία τρισδιάστατης εκτύπωσης για να παράγει τροφές. Στην πραγματικότητα, θα πρόκειται

Το 10% του ελληνικού ΑΕΠ αντιπροσωπεύει η εφοδιαστική αλυσίδα.

Την ανάπτυξη του κλάδου των επιχειρήσεων της «εφοδιαστικής» αλυσίδας (logistics) και την ανάδειξη της Ελλάδας σε διαμετακομιστικό κόμβο στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο επιχειρεί να υποβοηθήσει το νομοσχέδιο για τη «Ρύθμιση Θεμάτων Εφοδιαστικής», η επεξεργασία του οποίου ξεκίνησε την Τετάρτη 4 Ιουνίου, στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής.

Κερδισμένοι διπλά οι μικροί γεωργοί από τις προτάσεις του εθνικού φακέλου

Την τήρηση και την πλήρη αξιοποίηση του ανώτατου ποσού ενίσχυσης (έως και 1.250 ευρώ) για τις μικρές εκμεταλλεύσεις που προβλέπει ο ευρωπαϊκός κανονισμός για την αυτόματη ένταξη στο καθεστώς των Μικρών Γεωργών, προβλέπει το ελληνικό προσχέδιο.

Το ποσό των 250 ευρώ θα αποτελέσει το κατώτατο όριο των ενισχύσεων που θα λαμβάνουν οι μικρές εκμεταλλεύσεις.Το ποσό των 250 ευρώ θα αποτελέσει το κατώτατο όριο των ενισχύσεων που θα λαμβάνουν οι