17 Οκτ 2013

Στο 2,45% αντί του 4% οι περικοπές των άμεσων ενισχύσεων του 2014

Διόρθωση στις αρχικές της εκτιμήσεις για περικοπή 4% στις άμεσες ενισχύσεις του 2014 έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου. Έτσι, χάρη σε νέες εκτιμήσεις του σχεδίου του προϋπολογισμού του 2014 αναπροσάρμοσε το ποσοστό της δημοσιονομικής πειθαρχίας που προβλέπεται για τις άμεσες πληρωμές του τρέχοντος έτους στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής - σε 2,45% [
2,453658 % ] εγκαταλείποντας το 4,00 % [4,001079% ] που είχε εισαχθεί προηγουμένως.

Η μείωση της περικοπής των άμεσων ενισχύσεων από 4% σε 2,45% σημαίνει ότι οι αγρότες θα λάβουν περισσότερα χρήματα το 2013.Η μείωση της περικοπής των άμεσων ενισχύσεων από 4% σε 2,45% σημαίνει ότι οι αγρότες θα λάβουν περισσότερα χρήματα το 2013.
Όταν το σχέδιο του προϋπολογισμού του 2014 προτάθηκε, οι δημοσιονομικές εκτιμήσεις, συμπεριλαμβανομένου του αποθεματικού νέων γεωργικών κρίσεων που χρηματοδοτείται από τη δημοσιονομική πειθαρχία, ήταν 1.471,4 δισ. ευρώ πάνω από το επί μέρους ανώτατο όριο του προϋπολογισμού του 2014 για τον πρώτο πυλώνα της ΚΑΠ στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ). Αυτό σημαίνει ότι, εξαιρώντας τα πρώτα 2.000 ευρώ των άμεσων ενισχύσεων των αγροτών από οποιαδήποτε μείωση (σύμφωνα με το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην πρόσφατη δέσμη μέτρων μεταρρύθμισης της ΚΑΠ), ένα ποσοστό 4,00 % ήταν απαραίτητο προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες οικονομίες.

Ωστόσο, η διορθωτική επιστολή με τα νέα στοιχεία της Κομισιόν, επιβεβαιώνει ότι το ποσό των εσόδων ειδικού προορισμού που μεταφέρονται στο έτος του προϋπολογισμού του 2014 θα είναι σημαντικά υψηλότερο από ό, τι αρχικά αναμενόταν.

Με αυτά τα επικαιροποιημένα στοιχεία, είναι πλέον απαραίτητη να γλιτώσουν  902.9 εκατ. ευρώ. Κατά συνέπεια , με το όριο στα 2.000 ευρώ, η Κομισιόν προτείνει τώρα να προσαρμόσει τον ισχύοντα συντελεστή στο 2,453658% , προκειμένου να τηρηθεί ανώτατο όριο στο ΠΔΠ του προϋπολογισμού.

Η πρόταση αυτή θα υποβληθεί στο Συμβούλιο, με σκοπό να υπάρξει συμφωνία μέχρι την 1η  Δεκεμβρίου. Εάν τα κράτη μέλη δεν εγκρίνουν την πρόταση μέχρι τότε, τελικά θα εφαρμοστεί το ποσοστό 4.001079%.

Η απόφαση αυτή αναφέρεται στις άμεσες ενισχύσεις που διεκδικούν οι αγρότες το 2013 (αιτήσεις που υποβλήθηκαν το Μάιο) και θα πρέπει να καταβληθούν από την 1η Δεκεμβρίου, δηλαδή από τον προϋπολογισμό του 2014.

Σημείωση: Αυτό το έτος, τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να καταβάλουν το 50% των ενισχύσεων από τις 16 Οκτωβρίου. Η μείωση των άμεσων ενισχύσεων δεν θα επηρεάσει τους αγρότες στα νέα κράτη μέλη, δηλαδή τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία καθώς και την Κροατία, η οποία μπήκε φέτος στην ΕΕ.


Πηγή:www.agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου