11 Οκτ 2013

Επιδότηση για κατασκευή ιστοσελίδας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύει ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό το θέμα της οικονομικής ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων προκειμένου αυτές να εισέλθουν στο κόσμο του διαδικτύου. Η αιτία για αυτή τη κίνηση της ΕΕ, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Κομισιόν, είναι ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν επεκτείνει τις δραστηριότητές τους στο internet, εμφανίζουν έως και 22% γρηγορότερο ρυθμό αύξησης των πωλήσεων, σε σύγκριση με τις εταιρείες οι οποίες παραμένουν εκτός διαδικτύου. Για παράδειγμα στη Γερμανία, παρατηρήθηκε ότι το 93% των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων που είχαν ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, προσέλαβαν μεγαλύτερο αριθμό προσωπικού τα τελευταία τρία χρόνια, σε αντίθεση με τις επιχειρήσεις εκτός internet οι οποίες έκαναν τις μισές προσλήψεις συγκριτικά με αυτές που βρίσκονται στο διαδίκτυο.
Το σχέδιο της ΕΕ είναι να επιδοτηθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που επιθυμούν να εισέλθουν στο διαδίκτυο – και για μία σειρά λόγους αδυνατούν να το κάνουν αυτό – με το ποσό που θα φτάνει το πολύ τα 10.000 ευρώ, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν όλη την απαραίτητη τεχνολογία που θα τις επιτρέψει να υιοθετήσουν ιστοσελίδα στο internet.
Τα κράτη-μέλη της ΕΕ, μέσα στα οποία ανήκει και η Ελλάδα, θα πρέπει να οργανώσουν το πρόγραμμα. Πάντως, η γενική ιδέα έγκειται στο ότι, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θέλουν να επεκταθούν στο internet, θα χορηγείται μια επιταγή αξίας το πολύ μέχρι 10.000 ευρώ με αντάλλαγμα την υιοθέτηση εξελιγμένων μοντέλων που αξιοποιούν το internet στην παραγωγική διαδικασία. Επίσης τις υπηρεσίες, θα μπορούν να τις παρέχουν τόσο ιδιωτικές εταιρείες όσο και πανεπιστήμια ή ερευνητικά κέντρα. Ακόμη, το αν ο μικρομεσαίος θα δικαιούται επιταγή αξίας 10.000 ευρώ ή λιγότερο, θα εξαρτάται μεταξύ άλλων και από τη περιοχή που στεγάζεται η επιχείρηση.Πηγή:www.ecotimes.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου