2 Οκτ 2013

BIOECOSIM: Ένα πρόγραμμα παραγωγής οργανικής κοπριάς.

Η οργανική κοπριά αποτελεί μία πολύτιμη πηγή για τον αγροτικό τομέα. Ως φυσικό λίπασμα είναι πηγή φωσφόρου και αζώτου, απαραίτητων στοιχείων για την αγροτική παραγωγή.


Παρόλα αυτά η κοπριά μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον αν χρησιμοποιηθεί λάθος. Μπορεί να υποβαθμίσει την επιφάνεια της γης και τους υπόγειους υδροφόρους ορίζοντες ή να προκαλέσει ατμοσφαιρική ρύπανση μέσω εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.


Το χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ πρόγραμμα, BIOECOSIM, (μια καινοτόμος βιο-οικονομική λύση για την αξιοποίηση της κοπριάς με βελτίωση των υλικών για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και οικονομικό όφελος για την ευρωπαϊκή γεωργία) έχει ως στόχο να αναπτύξει και να επιδείξει ένα ενεργειακά αποδοτικό πιλοτικό εργοστάσιο για τη μετατροπή της κοπριάς σε ασφαλή και σταθερή υλικά που μπορούν εύκολα να μεταφερθούν και να χρησιμοποιηθούν.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογικών μεθόδων για την μετατροπή της κοπριάς σε περιβαλλοντικά φιλική πηγή της ευρωπαϊκής γεωργίας.  Η ατζέντα του προγράμματος περιλαμβάνει τα εξής:
μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και
περιορισμός της μόλυνσης των υπόγειων υδάτινων υδροφόρων οριζόντων.

Η επιτυχία του προγράμματος θεωρείται σημαντική για τον περιορισμό της χρήσης συνθετικών λιπασμάτων, αφού ο στόχος είναι να παραχθεί ένα φυσικό προϊόν εξίσου αποτελεσματικό με τα συνθετικά λιπάσματα χωρίς να περιλαμβάνει τις αρνητικές για τα οικοσυστήματα επιπτώσεις.


Του Κωνσταντίνου Παπανικολάου

(Με πληροφορίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή)


Πηγή:www.agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου