29 Ιαν 2013

Ιρλανδική προεδρία Ε.Ε.: Τίποτα δεν έχει συμφωνηθεί για την ΚΑΠ μέχρι να συμφωνηθούν όλα.


Την οριστικοποίηση των απόψεων των υπουργών Γεωργίας της Ε.Ε. για την ΚΑΠ μετά το 2013 έως τα τέλη Μαρτίου, ώστε να καταστεί δυνατή η επίτευξη συμφωνίας με το Ευρωκοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι τα τέλη Ιουνίου, ζήτησε ο Ιρλανδός υπουργός Γεωργίας, Τροφίμων και Ναυτιλίας, Simon Coveney, παρουσιάζοντας στις 28 Ιανουαρίου στο Συμβούλιο υπουργών που
προεδρεύει τις προτεραιότητές του.
Βασικός στόχος, των προτάσεών του για έναν οδικό χάρτη για τη μεταρρύθμιση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής είναι να συμφωνήσουν οι υπουργοί των κρατών μελών της Ε.Ε. σε μια κοινή θέση για όλα τα εκκρεμή ζητήματα μέχρι το τέλος του Μαρτίου, ώστε στην συνέχεια να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων,.

Για να επιτευχθεί αυτό το πολύ φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα, ο υπουργός πρότεινε μια σειρά από βασικούς κανόνες για τις μελλοντικές εργασίες του Συμβουλίου, ξεκινώντας από την παραδοχή ότι «τίποτα δεν έχει συμφωνηθεί μέχρι να συμφωνηθούν όλα». Αντ' αυτού υπουργοί θα πρέπει να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στα 30 περίπου εκκρεμή ζητήματα, πολλά από τα οποία είναι πολιτικά ευαίσθητα. Το πιο σημαντικό, απηύθυνε έκκληση στους υπουργούς να αναθέσουν τους εκπροσώπους τους στην Ειδική Επιτροπή Γεωργίας και τις Ομάδες Εργασίας να συμφωνήσουν σε ρεαλιστικούς συμβιβασμούς σε όσο το δυνατόν περισσότερα από τα εκκρεμή τεχνικά και πολιτικά ζητήματα, έτσι ώστε να μείνει στο ίδιο το Συμβούλιο ένα διαχειρίσιμο φορτίο εργασίας.

Ο υπουργός αναγνώρισε τις προκλήσεις του μέλλοντος και τόνισε τη σημασία της εξεύρεσης κοινού εδάφους για τα εκκρεμή ζητήματα μεταξύ του Ευρωκοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ώστε να εξασφαλιστεί μια μεταρρύθμιση της ΚΑΠ καλή για την Ευρώπη που θα διατηρεί τις αρχές της ΕΕ για το 2020 για έξυπνη, πράσινη ανάπτυξη.

Μιλώντας στο τέλος της συνεδρίασης, ο υπουργός Coveney σχολίασε: «Σήμερα ζήτησα τη συλλογική δέσμευση των υπουργών από τα άλλα 26 κράτη μέλη να προχωρήσουν από τις συζητήσεις που είχαμε μέχρι τώρα για τη λήψη αποφάσεων στην φάση των διαπραγματεύσεων. Δεν υποτιμώ την έκταση του έργο που έχουμε μπροστά μας. Είναι η φύση των διαπραγματεύσεων τέτοια καθώς τα θέματα που δεν έχουν ακόμη συμφωνηθεί είναι τα πιο επίμαχα και πολιτικά δύσκολα. Ωστόσο, είμαι βέβαιος ότι με εντατική εργασία και προθυμία να δεχτούμε όλους τους ατελείς συμβιβασμούς θα καταλήξουμε σε επιτυχή ολοκλήρωση αυτών των περίπλοκων διαπραγματεύσεων. Η πραγματικότητα είναι ότι έχουμε συζητήσει αυτές τις μεταρρυθμίσεις για αρκετά χρόνια τώρα και υπάρχει ένα μικρό παράθυρο ευκαιρίας που πρέπει τώρα να χρησιμοποιηθεί για την επίτευξη συμφωνίας. Δεν υπάρχει κανένα σημείο για περαιτέρω καθυστέρηση των θεμάτων. Το Συμβούλιο έχει την ευθύνη να λαμβάνει αποφάσεις, παράλληλα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που θα προσφέρουν ασφάλεια στους Ευρωπαίους αγρότες  σχετικά με την κατεύθυνση της μελλοντικής πολιτικής της ΕΕ σε αυτούς τους τομείς».
Η μεταρρύθμιση της αλιευτικής πολιτικής

Ο Ιρλανδός υπουργός, επίσης,  παρουσίασε ένα πρόγραμμα εργασίας για την πρόοδο και την υιοθέτηση μιας νέας αναθεωρημένης Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής. Το φιλόδοξο πρόγραμμα εργασίας έχει  την πρόθεση να επιτευχθεί συμφωνία του Συμβουλίου για τον βασικό κανονισμό της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής στο Συμβούλιο του Φεβρουαρίου, ώστε να ξεκινήσει τριμερής διάλογος μεταξύ του Συμβουλίου, του Ευρωκοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τον κανονισμό της Κοινής Οργάνωσης Αγορών. Μια συμφωνία του Συμβουλίου για τον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας έχει προγραμματιστεί για τον Απρίλιο. Αυτό θα επιτρέψει την έναρξη των τριμερών διαπραγματεύσεων για όλους τους τρεις κανονισμούς με σκοπό να επιτύχει την πλήρη πολιτική συμφωνία κατά τη διάρκεια της Ιρλανδικής Προεδρίας, δηλαδή έως τον Ιούνιο του 2013.

Ο Υπουργός αναγνώρισε τις προκλήσεις του μέλλοντος και τόνισε τη σημασία της εξεύρεσης κοινού εδάφους μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνωνγια θέματα όπως η παροχή της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης, η εξάλειψη των απορρίψεων και η περιφερειοποίηση. «Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις σχετικά με τις λεπτομέρειες αυτών των πολιτικών, αλλά οι βασικές αξίες είναι, πιστεύω, αποδεκτές από όλα τα θεσμικά όργανα», σχολίασε ο υπουργός Coveney.

Σε μια ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις βασικές προτεραιότητες και το χρονοδιάγραμμα για τη δέσμη των μεταρρυθμίσεων της ΚΑλΠ, όπου ακολούθησε ο υπουργός Coveney ζήτησε υποστήριξη για το στόχο του για την επίτευξη πολιτικής συμφωνίας. Οι υπουργοί στο Συμβούλιο υποστήριξαν σθεναρά το πρόγραμμα εργασιών και το χρονοδιάγραμμα και δεσμεύτηκαν να εργαστούν εποικοδομητικά με την προεδρία.

Άλλοι σημαντικοί τομείς που συζητήθηκαν στο Συμβούλιο περιλαμβάνουν τεχνικά μέτρα και μέτρα ελέγχου στο Skagerrak και την επιτυχή έκβαση των πρόσφατων διαπραγματεύσεων μεταξύ της ΕΕ και της Νορβηγίας.

Μια συζήτηση πραγματοποιήθηκε επίσης το μεσημέρι για το θέμα των θεσμικών αρμοδιοτήτων όσον αφορά τα πολυετή σχέδια διαχείρισης. Ο υπουργός Coveney τόνισε τη σημασία της συνεργασίας  του Συμβουλίου και του Ευρωκοινοβουλίου για να βρουν μια αποδεκτή λύση σύμφωνα με το άρθρο 43 της Συνθήκης της Λισαβόνας.

Πηγή:www.paseges.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου