23 Ιαν 2013

Έρχεται νέος Κανονισμός για τη στήριξη στα μικρά νησιά του Αιγαίου, με ίδιο προϋπολογισμό και επιδότηση των μεταφορικών.


Στην ερχόμενη Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο, στις 4 Φεβρουαρίου 2013, αναμένεται να ψηφιστεί η τελική πρόταση Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου. Πρόκειται για αναθεώρηση παλαιότερου Κανονισμού. Το πρόγραμμα αφορά τα νησιά του Αιγαίου
Πελάγους, εκτός από την Κρήτη και την Εύβοια. Η Επιτροπή Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υιοθέτησε, με ευρύτατη διακομματική πλειοψηφία και χωρίς καμία αρνητική ψήφο, την Έκθεση του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Καθηγητή κ. Γιώργου Παπαστάμκου. Στην έκθεσή του ο κ. Παπαστάμκος είχε ζητήσει την αύξηση του προϋπολογισμού κατά 30% ή περίπου 7 εκ ευρώ. Ωστόσο μετά τις τριμερείς συνομιλίες που υπήρξαν - μεταξύ Κομισιόν, Συμβουλίου και Ευρωκοινοβουλίου - δεν έγινε αποδεκτό αυτό το αίτημα. Έτσι στην τελική συμφωνία παραμένει στα ίδια επίπεδα το τελικό ύψους προϋπολογισμού, το οποίο ανέρχεται σε 23,93 εκ. ευρώ. Πέρασε όμως η πρόταση για την έγκριση κονδυλίων που θα καλύπτουν τα έξοδα μεταφοράς των αγροτικών προϊόντων.


Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑγροΤύπου, η ελληνική κυβέρνηση δεν κατάφερε να «πείσει» τους συνομιλητές της στις διαπραγματεύσεις που έγιναν για να αυξηθούν τα χρήματα για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Η Κομισιόν έκρινε ότι τα επιχειρήματα που διατυπώθηκαν από τις ελληνικές αρχές δεν ήταν επαρκή και ως εκ τούτου αρνήθηκε να υποστηρίξει το αίτημα αύξησης του προϋπολογισμού. Το ίδιο συνέβη και στο Συμβούλιο των εκπροσώπων των Υπουργείων Γεωργίας της ΕΕ, όπου και πάλι δεν κατάφερε η ελληνική πλευρά να πείσει για την ανάγκη αύξησης των κονδυλίων.
Πάντως στη συμφωνία υπάρχει μνεία για την κάλυψη των εξόδων μεταφοράς των προϊόντων από τα νησιά, την περισσότερο ενεργό ανάμειξη της τοπικής αυτοδιοίκησης και ενδιαφερομένων μερών στη σύνταξη του προγράμματος, τη διατήρηση των παραδοσιακών μεθόδων καλλιέργειας καθώς και την αύξηση του επιμέρους ποσοστού του προϋπολογισμού που προορίζεται για το ειδικό καθεστώς εφοδιασμού (κατά 500 χιλ. ευρώ). Ειδικότερα αποφασίστηκε να ενταχθούν τα έξοδα μεταφοράς των προϊόντων από τα νησιά προς την ηπειρωτική χώρα. Θα ενισχυθούν επίσης και οι εξαγωγές προς τις χώρες της ΕΕ αλλά και τις τρίτες χώρες. Έμφαση θα δοθεί στα παραδοσιακά και βιολογικά προϊόντα. Ακόμη αυξήθηκε το ποσό που θα δίνεται σε ενισχύσεις για τη μεταφορά αγροεφοδίων.
Μετά τη ψηφοφορία του Κανονισμού στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου, θα έχουμε και την τυπική αποδοχή από το Συμβούλιο Υπουργών και ο Κανονισμός θα αρχίσει να εφαρμόζεται με τη δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της ΕΕ.

Δηλώσεις Παπαστάμκου
Όπως επισήμανε ο κ. Παπαστάμκος σε δηλώσεις του στον ΑγροΤύπο «οι πολίτες των απόμακρων περιοχών της ΕΕ, ιδιαιτέρως στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Νότο, έχουν ανάγκη για «περισσότερη Ευρώπη». Λόγω των ιδιαιτέρων συνθηκών που δημιουργούν η εδαφική ασυνέχεια, το απόμακρον και ο κατακερματισμός των νησιωτικών συμπλεγμάτων του Αιγαίου, η ΕΕ παρέχει καθεστώς οικονομικής συνδρομής προς όλα τα νησιά του Αιγαίου (πλην της Ευβοίας και της Κρήτης) για την παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία συγκεκριμένων γεωργικών προϊόντων καθώς και για τον εφοδιασμό τους με πρώτες ύλες.
Υποστηρίζοντας τη γεωργική παραγωγή στα μικρά νησιά του Αιγαίου, η ΕΕ συμβάλλει στην οικονομική επιβίωση των κατοίκων τους, ενισχύει την παραγωγή τοπικών γεωργικών προϊόντων μοναδικής ποιότητας και υποστηρίζει τις παραδοσιακές αγροτικές καλλιέργειες.
Η αντιμετώπιση των μονίμων και δομικών δυσχερειών του γεωργικού κλάδου των νησιών του Αιγαίου απαιτεί συστηματική προσέγγιση, εις βάθος ανάλυση των αναγκών και ύπαρξη σαφούς στρατηγικού προσανατολισμού.
Η έννοια της γεωργικής δραστηριότητας, κατά την πλέον σύγχρονη σύλληψή της, συγκοινωνεί αναπόδραστα με την αειφόρο οικονομική, κοινωνική και οικολογική ανάπτυξη.
Η γεωργική παραγωγή των νησιών του Αιγαίου, οφείλει να έχει προσανατολισμό προς την προώθηση συνεργειών, μεταξύ της τοπικής γεωργικής οικονομίας και της τουριστικής ανάπτυξης, καθώς και της διατήρησης του φυσικού και πολιτισμικού τοπικού πλούτου».

Σταύρος Παϊσιάδης


Πηγή:www.agrotypos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου