23 Ιαν 2013

Υπεγράφη η απόφαση για την πληρωμή των de minimis σε αιγοπροβατοτρόφους και βοοτρόφους πεδινών περιοχών ύψους 9,5 εκατ. ευρώ.


Προχωράει η διαδικασία της πληρωμής των de minimis αφού προς επιβεβαίώση του πρωινού ρεπορτάζ του ΑγροΤύπου υπεγράφη σήμερα (Τρίτη 22 Ιανουαρίου) από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η απόφαση για την πληρωμή των αιγοπροβατοτρόφων και των βοοτρόφων των πεδινών περιοχών. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ μετά την ανακοίνωση της Απόφασης αυτή θα
πρέπει να πάρει ΦΕΚ και στην συνέχεια θα προχωρήσει η διαδικασία. Πρόκειται για κατ’ αποκοπή ποσά ήσσονος σημασίας (που φθάνουν τα 9,5 εκατ. ευρώ) για τα οποία σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα πληροφορίες θα ληφθούν υπ’ όψιν τόσο ο αριθμός των ζώων όσο και η παραγωγή γάλακτος. Για τους πτηνοτρόφους και τους χοιροτρόφους συνεχίζονται οι διασταυρώσεις των στοιχείων οι οποίες ολοκληρώνονται την ερχόμενη εβδομάδα και στην συνέχεια θα ακολουθήσουν οι πληρωμές. Όσον αφορά το άρθρο 68 η υποβολή των δικαιολογητικών έχει οριστεί έως την 31η Ιανουαρίου.

Συνολικά φέτος θα διανεμηθούν 25 εκατ. ευρώ ενώ στα τρία χρόνια εφαρμογής των ενισχύσεων de minimis μπορεί να δοθούν έως και 75 εκατ. ευρώ. Επιπροσθέτως, για φέτος, με βάση και την θετική απάντηση της Ε.Ε στο αίτημα της Ελλάδας, θα δοθούν 5 εκατ. Ευρώ στο πλαίσιο του Άρθρου 68 σε κτηνοτρόφους ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, έτσι το σύνολο των ενισχύσεων για φέτος αναμένεται να ανέλθει σε 30 εκατ. ευρώ.

Η κατανομή
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά στους χοιροτρόφους αντιστοιχούν 6,5- 7 εκατ. ευρώ, στους πτηνοτρόφους 5-5,5 εκατ. ευρώ, στους αιγοπροβατοτρόφους και αγελαδοτρόφους πεδινών περιοχών 9-9,5 εκατ. ευρώ και στους αιγοπροβατοτρόφους και αγελαδοτρόφους ορεινών περιοχών 2 -2,5 εκατ. ευρώ (οι οποίοι θα λάβουν επί πλέον 5 εκατ. ευρώ από το άρθρο 68).

Στήριξη γεωργών που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή αιγοπρόβειου βοείου κρέατος/γάλακτος
1. Η στήριξη καταβάλλεται κατ΄ αποκοπή σε ετήσια βάση στους δικαιούχους της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

2. Δικαιούχοι της κρατικής ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) για τον Τομέα 3 ορίζονται:

α) Οι γεωργοί που έχουν υποβάλλει δήλωση εκμετάλλευσης- ενιαία αίτηση ενίσχυσης για το έτος χορήγησης της ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) και διατηρούν τουλάχιστον ζωϊκό κεφάλαιο που αντιστοιχεί σε 7,5 ΜΜΖ (Μονάδες Μεγάλων Ζώων) ανά κατηγορία ζώων (αιγοπρόβατα, βοοειδή).

β) Ως γεωργοί στο πλαίσιο της παρούσας ενίσχυσης ορίζονται αυτοί των οποίων η έδρα της εκμετάλλευσης βρίσκεται:

i. εντός του Δήμου, Δημοτικού ή κοινοτικού διαμερίσματος, ή οικισμού των πεδινών περιοχών της χώρας και δεν μετακινούν τα αιγοπρόβατά/βοοειδή τους στις ορεινές ή μειονεκτικές περιοχές της χώρας.

ii. εντός του Δήμου, Δημοτικού ή κοινοτικού διαμερίσματος, ή οικισμού των ορεινών ή μειονεκτικών περιοχών της χώρας, όπως αυτές ορίζονται με την οδηγία 85/148/ΕΟΚ, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά, ή βρίσκεται εκτός των ορεινών ή μειονεκτικών περιοχών της χώρας, αλλά μετακινούν τα αιγοπρόβατα/ βοοειδή, στις ορεινές ή μειονεκτικές περιοχές της χώρας, όπως αυτές ορίζονται με την οδηγία 85/148/ΕΟΚ, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά, και δεν τους χορηγείται η ειδική στήριξη στα πλαίσια του άρθρου 68 του Καν (ΕΚ) 73/2009.

iii.εντός του Δήμου, Δημοτικού ή κοινοτικού διαμερίσματος, ή οικισμού των ορεινών ή μειονεκτικών περιοχών της χώρας, όπως αυτές ορίζονται με την οδηγία 85/148/ΕΟΚ, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά, ή βρίσκεται εκτός των ορεινών ή μειονεκτικών περιοχών της χώρας, αλλά μετακινούν τα αιγοπρόβατα/ βοοειδή, στις ορεινές ή μειονεκτικές περιοχές της χώρας, όπως αυτές ορίζονται με την οδηγία 85/148/ΕΟΚ, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά, και τους χορηγείται η ειδική στήριξη στα πλαίσια του άρθρου 68 του Καν (ΕΚ) 73/2009.

γ) Έχουν υποβάλλει φορολογική δήλωση το έτος χορήγησης της κρατικής ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis).

3. Για τους δικαιούχους, όπως ορίζονται στο σημείο β) iii στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου, το κατ΄ αποκοπή ποσό της κρατικής ενίσχυσης ήσσονος σημασίας που θα τους χορηγηθεί δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του 25 % του ποσού που θα χορηγηθεί στους λοιπούς δικαιούχους όπως ορίζονται στο σημείο β) i και ii του παρόντος άρθρου.

Η ανακοίνωση του ΥπΑΑΤ
Υπογράφηκε σήμερα από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Καθηγητή Αθανάσιο Τσαυτάρη η απόφαση (συνημμένη) για τον καθορισμό της καταβολής του de minimis στους κτηνοτρόφους, η οποία αρχίζει αμέσως μετά τη δημοσίευσή της.
Η καταβολή της ενίσχυσης αρχίζει από τους βοοτρόφους και αιγοπροβατοτρόφους των πεδινών περιοχών για τους οποίους έχουν ολοκληρωθεί οι διασταυρωτικοί έλεγχοι με βάση τα στοιχεία του ΟΣΔΕ 2012. Αμέσως μετά, με την ολοκλήρωση των διασταυρωτικών ελέγχων με τα επικαιροποιημένα στοιχεία που δήλωσαν οι χοιροτρόφοι και πτηνοτρόφοι με την Κτηνιατρική Βάση Δεδομένων (ΚΒΔ) και το Υπουργείο Οικονομικών θα καταβληθεί η ενίσχυση και σε αυτούς τους δικαιούχους.
Τέλος, αμέσως μετά θα γίνει η πληρωμή του de minimis για τους βοοτρόφους και αιγοπροβατοτρόφους των ορεινών περιοχών, η οποία και θα γίνει μαζί με την πληρωμή του άρθρου 68 του έτους 2012.
Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί στους κτηνοτρόφους ανέρχεται συνολικά σε 30 εκατ. ευρώ (25 εκατ. € de minimis συν 5 επιπλέον στο πλαίσιο του άρθρου 68, όπως προβλέπεται από την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής).
Με αφορμή την υπογραφή της απόφασης ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αθανάσιος Τσαυτάρης δήλωσε: «Υλοποιούμε με βάση το χρονοδιάγραμμα που έχουμε εξαγγείλει την πληρωμή του de minimis στους κτηνοτρόφους για τη στήριξή τους σε μια κρίσιμη περίοδο όπου οι τιμές των ζωοτροφών δημιούργησαν σοβαρά προβλήματα στις εκμεταλλεύσεις τους. Μέσα στη δύσκολη συγκυρία λάβαμε την έγκριση από τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εξευρέθηκαν οι αναγκαίοι πόροι για την υλοποίηση του προγράμματος. Υπενθυμίζουμε ότι τα χρήματα αυτά αφορούν το μηχανισμό de minimis για το 2012».


Χρήστος Διαμαντόπουλος

Πηγή:www.agrotypos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου