3 Μαΐ 2013

Συνάντηση για την ΚΑΠ στα νέα κράτη μέλη της Ε.Ε. την Δευτέρα στο Ευρωκοινοβούλιο.


Ακρόαση με θέμα «Οι εμπειρίες των νέων κρατών μελών στην ΚΑΠ από το 2009 έως το 2013» θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα, 6 Mαΐου, 15.30 – 18.30 ώρα Βρυξελλών, από την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου του Ευρωκοινοβουλίου.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της εκδήλωσης έχει ως εξής:

15.30 - 15.35 Προσφώνηση από τον Paolo de Castro Πρόεδρο της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου


15.35 - 16.30 Τμήμα 1 – Άμεσες ενισχύσεις και Καθεστώτα ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης (SAPS)

15.35 - 15.45 Wojciech Pomajda, Διευθυντής του Ιδρύματος Προγραμμάτων Παροχής Βοήθειας για τη Γεωργία (FAPA) και τέως Διευθυντής του αντίστοιχου πολωνικού οργανισμού πληρωμών: «Η εμπειρία της Πολωνίας στην εφαρμογή της ΚΓΠ από τα πρώτα έτη της ως μέλους της ΕΕ»

15.45 - 15.55 Balazs Gyorffy, Πρόεδρος του ουγγρικού Γεωργικού Επιμελητηρίου:  «Οι προσδοκίες των αγροτών της Ουγγαρίας από τη Μεταρρύθμιση της ΚΓΠ, βάσει των εμπειριών από τη μέχρι τούδε εφαρμογή της ΚΓΠ»

15.55 - 16.30 Συζήτηση

16.30 - 17.30 Τμήμα 2 - Ανάπτυξη της υπαίθρου

16.30 - 16.40 Elita Benga, Επικεφαλής του Τμήματος Ανάπτυξη της Υπαίθρου του Λετονικού Ινστιτούτου Αγροτικής Οικονομίας «Πρόγραμμα στήριξης για την ανάπτυξη της υπαίθρου: δικαιούχοι και κατάσταση στον γεωργικό τομέα»

16.40 - 16.50 Emilia Mohan, υφυπουργός Γεωργίας της Ρουμανίας, αρμόδια επί των ευρωπαϊκών υποθέσεων: «Ενίσχυση της υπο-περιφερειακής οικονομίας μέσω των νέων πολιτικών της ΚΓΠ για τους μικρούς καλλιεργητές : Ρουμανία»

16.50 - 17.30 Συζήτηση

17.30 - 18.30 Τμήμα 3 – Γενικός κοινωνικο-οικονομικός αντίκτυπος της ΚΓΠ

17.30 - 17.40 Andrzej Czyżewski, Καθηγητής Οικονομικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο του Poznan: «Προσαρμογή των μηχανισμών της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής στις προσδοκίες των κρατών μελών της ΕΕ και στα συμφέροντα της πολωνικής γεωργίας»

17.40 - 17.50 Martin Cimermanis, Πρόεδρος της Διεύθυνσης του Λετονικού Κέντρου παροχής συμβουλών και κατάρτισης στη γεωργία: «Αντίκτυπος της ΚΓΠ στην κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη της Λετονίας»

17.50 - 18.30 Συζήτηση και Συμπεράσματα από τον Εισηγητή


Πηγή:www.paseges.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου