10 Μαΐ 2013

Ποιες περιοχές της ΕΕ διατρέχουν κίνδυνο εγκατάλειψης αγροτικής γης.


 Η Νότια Ευρώπη, τα κράτη της Βαλτικής και μέρη της Σκανδιναβίας είναι οι περιοχές της ΕΕ που διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο εγκατάλειψης της γεωργικής γης, σύμφωνα με μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.


Η μελέτη που διεξήγαγε το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Επιτροπής (JRC) προσδιορίζει τις εννέα κύριες κινητήριες
δυνάμεις που οδηγούν στην εγκατάλειψης της γεωργικής γης εντός της ΕΕ των 27:
-  Το χαμηλό γεωργικό εισόδημα.
 - Η έλλειψη επενδύσεων  στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις.
 - Η ηλικία του κατόχου του αγροκτήματος.
- Τα προσόντα manager στην διαχείριση της εκμετάλλευσης.
- Το μέγεθος της εκμετάλλευσης.
- Οι δεσμεύσεις πάνω σε συστήματα διαχείρισης.
- Η αγοραστική δύναμη της γης.
- Η πυκνότητα του πληθυσμού και οι αποστάσεις.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με μία άλλη μελέτη, η κατακερματισμένη γης αυξάνει το κόστος παραγωγής των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και μειώνει τις αποδόσεις των καλλιεργειών και την κερδοφορία.

Συγκεκριμένα, σε έκθεση του το Κέντρο Μελετών Ευρωπαϊκής Πολιτικής (CEPS) εξέτασε τις επιπτώσεις του κατακερματισμού της γης (LF) στο κόστος παραγωγής, τις αποδόσεις, τα έσοδα, την κερδοφορία και την τεχνική αποτελεσματικότητα και αποτελεσματικότητα κλίμακας γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην περιοχή Βρετάνη της Γαλλίας.

Πηγή:www.agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου