13 Μαΐ 2013

Αύξηση τιμών προϊόντων στη Γεωργία - Κτηνοτροφία.


Ανοδικά κινήθηκαν οι τιμές των προϊόντων στη Γεωργία - Κτηνοτροφία το Μάρτιο του 2013, ενώ οριακή καταγράφηκε η μείωση του κόστους των προϊόντων που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών στη Γεωργία-Κτηνοτροφία (χωρίς επιδοτήσεις) του Μαρτίου 2013, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2012, σημείωσε αύξηση 0,8%,
έναντι μείωσης 5,7%, που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του 2012 προς το 2011.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών κατά το Μάρτιο 2013, σε σύγκριση με το δείκτη του Φεβρουαρίου 2013, σημείωσε αύξηση 2,5%, έναντι αύξησης 3,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του 2012.

Ο μέσος σταθμικός δείκτης του δωδεκαμήνου Απριλίου 2012 - Μαρτίου 2013, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Απριλίου 2011 - Μαρτίου 2012, παρουσίασε μείωση 4,0%, έναντι μείωσης 2,4%, που σημειώθηκε κατά τα αντίστοιχα προηγούμενα δωδεκάμηνα.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών στη Γεωργία-Κτηνοτροφία του Μαρτίου 2013, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2012, σημείωσε αύξηση 1,7%, έναντι αύξησης 2,7%, που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του 2012 προς το 2011.


Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών κατά το Μάρτιο 2013, σε σύγκριση με το δείκτη του Φεβρουαρίου 2013, σημείωσε μείωση 0,2%, έναντι αύξησης 0,7%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του 2012.

Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Απριλίου 2012 - Μαρτίου 2013, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Απριλίου 2011 - Μαρτίου 2012, παρουσίασε αύξηση 2,4%, έναντι αύξησης 7,1%, που σημειώθηκε κατά τα αντίστοιχα προηγούμενα δωδεκάμηνα.

Πηγή:www.paseges.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου