18 Μαΐ 2013

Όλοι οι νέοι αγρότες κάτω των 40 εντός δικαιωμάτων φύτευσης αμπελιού.


Κατανεμήθηκαν κατά Περιφερειακή Ενότητα εκτάσεις για τις οποίες μπορεί να χορηγηθούν δικαιώματα φύτευσης δωρεάν από το Εθνικό Αποθεματικό, από τις κατά τόπους αρμόδιες Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/Αγροτικής Οικονομίας. Με την απόφαση ικανοποιήθηκαν όλες οι αιτήσεις των νέων αγροτών ηλικίας κάτω των 40 ετών.

Τα χορηγούμενα δικαιώματα φύτευσης λήγουν την 31/07/2015 και εφόσον δεν χρησιμοποιηθούν επιστρέφονται στο Εθνικό αποθεματικό.


Με την απόφαση ικανοποιούνται όλες οι αιτήσεις χωρίς κριτήρια των νησιών του Ιονίου πελάγους και των μικρών νήσων του Αιγαίου και μέχρι του ορίου των πέντε (5) στρ. περίπου. Επίσης, όλες οι αιτήσεις των νέων αγροτών ηλικίας κάτω των 40 ετών (άρθρο 94 του Καν(ΕΚ) 479/08), που εγκαθίστανται για πρώτη φορά σε αμπελουργική εκμετάλλευση και μέχρι του ορίου των πέντε (5) στρ. περίπου.

Παράλληλα ικανοποιούνται όλες οι αιτήσεις των αμπελουργών/κατά κύριο επάγγελμα αγροτών κατόχων αμπελουργικής εκμετάλλευσης, που αιτούνται άνω του ενός (1) στρ. και μέχρι του ορίου των πέντε (5) στρ. περίπου.

Τέλος όπως αναφέρεται στην απόφαση ικανοποιούνται, επίσης, όλες οι αιτήσεις των αμπελουργών/οινοποιών μέχρι του ορίου των πέντε (5) στρ. περίπου.

Αλέξανδρος Μπίκας

Πηγή:www.paseges.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου