30 Μαΐ 2013

Έλεγχοι για τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Έλεγχοι χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας ενημερώνει τους καλλιεργητές βαμβακιού και ρυζιού τα εξής:
Όπως είναι γνωστό κατά το προηγούμενο έτος παρατηρήθηκαν περιπτώσεις προμήθειας και χρήσης μη εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων, ιδιαίτερα στην καλλιέργεια του βαμβακιού και του ρυζιού που μάλιστα προκάλεσαν σημαντικές ζημιές σε χιλιάδες στρέμματα βαμβακιού σε διάφορες περιοχές της ελληνικής επικράτειας.

Στα πλαίσια του ετήσιου προγράμματος ελέγχων στα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα, συμφώνα με την Α.Π 2101/22762/21-02-2013 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Α.Π 5285/56877/13-05-2013 εγγράφου της Δ/νσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ, η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε Αιτωλ/νιας θα προβεί κατά την παρούσα καλλιεργητική περίοδο σε δειγματοληψίες τόσο από καλλιέργειες ρυζιού όσο και από καλλιέργειες βαμβακιού και αποστολή δειγμάτων στο Εργαστήριο Υπολειμμάτων Γεωργικών Φαρμάκων του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου (Μ.Φ.Ι.).
Οι έλεγχοι θα γίνονται σε καλλιεργούμενα χωράφια, από μέσα Ιουνίου έως τέλη Ιουλίου 2013, χωρίς πρωθύστερη ενημέρωση του παραγωγού. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν μη επιτρεπτά υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων ή παράνομη χρήση, θα επιβάλλονται διοικητικές και ποινικές κυρώσεις σύμφωνα με τον νόμο 4036/2012. Ταυτόχρονα με τη λήψη θετικών αποτελεσμάτων μη επιτρεπτών υπολειμμάτων, θα ενημερώνεται άμεσα ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., αφού τα αποτελέσματα αυτά καταδεικνύουν μη τήρηση της πολλαπλής συμμόρφωσης και θα εφαρμόζεται η διαδικασία κυρώσεων όσον αφορά τις κοινοτικές ενισχύσεις.
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 3 του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8): «Όποιος εισάγει, παρασκευάζει προς εμπορία, εμπορεύεται, κατέχει, διαθέτει καθ’ οιονδήποτε τρόπο, έστω και δωρεάν, ανταλλάσσει, μεταφέρει, χρησιμοποιεί ή διαφημίζει μέσα στη χώρα φυτοπροστατευτικό προϊόν, για το οποίο δεν έχει χορηγηθεί άδεια διάθεσης στην αγορά ή η άδεια διάθεσης στην αγορά του έχει ανακληθεί ή δεν έχει χορηγηθεί άδεια παράλληλου εμπορίου ή δεν έχει χορηγηθεί άδεια πειραματισμού, τιμωρείται με πρόστιμο από χίλια (1.000) έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ. Για την ίδια παράβαση προβλέπονται επιπλέον ποινικές κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 10, παράγραφος 3 του ν.4036/2012 (Α΄8).
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ποιοτικού και φυτουγειονομικού Ελέγχου της Π.Ε. Αιτ/νιας στο τηλ. 2631361674 κ. Αφρ. Μπαρμπετάκη).Πηγή:www.paseges.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου