25 Νοε 2013

Πονεμένα ΠΟΠ που σκουριάζουν στα συρτάρια.

Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Ελλάδα όσον αφορά τον αριθµό των τυριών Προστατευόµενης Ονοµασίας Προέλευσης, µε 21 Π.Ο.Π. τυριά, από τα 70 που παράγονται στη χώρα, η πλειόνοτητα των οποίων, ωστόσο, δεν έχει την αναγνωρισιµότητα που της αρµόζει στη διεθνή και την εγχώρια αγορά, παρότι οι εξαγωγές τυροκοµικών το πρώτο τρίµηνο του 2013 αυξηθληκαν 13,9 % σε σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα του 2012.Όµως, όπως δηλώσε  στην «Agrenda» o Αριστοτέλης Καρβέλλας, πρόεδρος του Συνδέσµου Ελλήνων Εισαγωγέων Τροφίµων – Ποτών Εξωτερικού (ΣΕΛΕΤΡΟΠΕ), «η αύξηση των εξαγωγών θα µπορούσε να ήταν µεγαλύτερη, και µάλιστα χρόνια πριν αλλά τα Π.Ο.Π. δε στηρίχθηκαν από εθνικούς φορείς».

Συγκεκριµένα, όπως εξηγεί, δεν έχουν τύχει προβολής από κάποιο εθνικό πρόγραµµα ανάπτυξης Π.Ο.Π. προϊόντων, µε αποτέλεσµα να διεισδύσουν στην αγορά εταιρείες εκµεταλλευόµενες την επωνυµία «φέτα, για παράδειγµα, και ο µέσος Ευρωπαίος και Αυστραλός καταναλωτής να µην αναγνωρίζει τα αυθεντικά ελληνικά Π.Ο.Π. προϊόντα, «ενώ ακόµα και οι Έλληνες καταναλωτές αγνοούν την ύπαρξη πολλών από αυτά», λέει χαρακτηριστικά.

Αυτό, εξάλλου, επιβεβαιώνει και ο Σέρκος Χαρουτουνιάν, πρόεδρος του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα, ο οποίος µιλώντας σε επιστηµονικό συνέδριο στις 25 Μαΐου ανέφερε ότι «υπάρχουν περιοχές που έχουν προϊόντα ΠΟΠ αλλά δεν το γνωρίζουν, όπως επίσης και 12 προϊόντα (αριθµός ρεκόρ στην ΕΕ) που, ενώ τα έχουµε πιστοποιήσει ως ΠΟΠ ή ΠΓΕ δεν τα έχουµε ποτέ χρησιµοποιήσει. Ενδεικτικό είναι ότι από τα 98 ΠΟΠ και ΠΓΕ προϊόντα που έχουµε στη χώρα µας, αυτά που έχουν πάρει προστιθέµενη αξία είναι ελάχιστα».

Επιπλέον, όπως επισήµανε στην Agrenda ο Ιωάννης Σαµέλης, ερευνητής του Ινστιτούτου Γάλακτος Ιωαννίνων, «δεν έχουν γίνει λόγω αδιαφορίας επιστηµονικές έρευνες για όλα τα ελληνικά τυριά Π.Ο.Π., ενώ έχουν θεσπιστεί νοµικά». «Θα πρέπει να αντιµετωπίσουµε σοβαρά τα Π.Ο.Π. προϊόντα καθώς η ανταγωνιστική µας δύναµη είναι στην ποιότητα, και να µελετηθούν όλα σε πλήρες επίπεδο έρευνας», υπογραµµίζει.

Σύµφωνα µε τον κ. Καρβέλλα, πρέπει να γίνουν συστηµατικές και στοχευµένες προσπάθειες όλου του φάσµατος (παραγωγών, επιχειρηµατιών, εθνικών φορέων) ώστε αυτά τα προϊόντα να αποκτήσουν αναγνωρισιµότητα και την αξία που τους αντιστοιχεί στις διεθνείς αγορές και να κατοχυρωθούν και άλλα, καθώς η χώρα έχει απ’ άκρη σ’ άκρη πολλά προϊόντα που θα µπορούσαν να αναγνωριστούν ως Π.Ο.Π. Όπως προτείνει, «µία λύση θα ήταν οι πιστοποιήσεις παραγωγής (HACCP), µετά την παρακολούθηση ενός επιδοτούµενου σεµιναρίου, το οποίο θα βοηθούσε δεκάδες µικρούς παραγωγούς, που παράγουν παραδοσιακά προϊόντα, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να τα τυποποιούν, να τα εξάγουν και να τα εµπορεύονται».

Σημεία-κλειδιά της διαδικασίας πιστοποίησης 
Για την ένταξη στο Σύστηµα Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων Π.Ο.Π., οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στον ΕΛΓΟ ∆ήµητρα (αφού την παραλάβουν από τον Οργανισµό) τρεις µήνες πριν την έναρξη των δραστηριοτήτων τους, σε περίπτωση παραγωγής των προϊόντων, και ένα µήνα πριν, στην περίπτωση δραστηριοποίησης µόνο στη συσκευασία ή στην εµπορία µε ιδιωτική ετικέτα τέτοιων προϊόντων.

Αίτηση µπορούν να υποβάλλουν: τυροκοµεία, τυποποιητήρια, επιχειρήσεις εµπορίας προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, ενώ δεν εντάσσονται στο Σύστηµα όσοι δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στη παραγωγή ή εµπορία γεωργικών προϊόντων.

Μαζί µε την αίτηση ο ενδιαφερόµενος πρέπει να καταθέσει: 1) έντυπο χορήγησης κωδικού αριθµού εγκατάστασης από τον Ε.Φ.Ε.Τ., 2) άδεια λειτουργίας της επιχείρησης από την αρµόδια ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής, 3) κάτοψη των εγκαταστάσεων παραγωγής, επεξεργασίας, τυποποίησης, συσκευασίας, αποθήκευσης προϊόντων ΠΟΠ από αρµόδιο µηχανικό, 4) διάγραµµα ροής της διαδικασίας παραγωγής, επεξεργασίας, τυποποίησης, συσκευασίας, 5) κατάλογο συνεργαζόµενων προµηθευτών α’ ύλης  προς επεξεργασία.

Επιπλέον δικαιολογητικά
Σε περίπτωση αποθήκευσης τυροκοµικών προϊόντων ΠΟΠ σε ψυκτικές εγκαταστάσεις εκτός των χώρων της επιχείρησης απαιτείται επιπλέον:
 
Άδεια λειτουργίας των ψυκτικών εγκαταστάσεων, από την αρµόδια ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας
  
Υπεύθυνη ∆ήλωση του ιδιοκτήτη των ψυκτικών εγκαταστάσεων ότι επιτρέπει την πρόσβαση της Οµάδας Ελέγχου του ΕΛΓΟ-∆ΗΜΗΤΡΑ στις εγκαταστάσεις του.

Σαφής η προτίμηση της αγοράς στα τοπικά προϊόντα
Η προβολή των προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ είναι ο στόχος του προγράµµατος «Προώθηση Προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ στην εσωτερική αγορά (Γερµανία, Σουηδία, Φιλανδία και Τσεχία)», που υπέβαλε η Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων και εγκρίθηκε τον περασµένο Απρίλιο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Το πρόγραµµα θα έχει διάρκεια µέχρι τον Ιανουάριο 2016 και µπορούν να συµµετέχουν όλες οι επιχειρήσεις που έχουν δικαίωµα χρήσης των σηµάτων ΠΟΠ/ΠΓΕ.

Όσον αφορά τα τυροκοµικά προϊόντα, στο πρόγραµµα περιλαµβάνονται τα εξής: Φέτα, Κασέρι, Πηχτόγαλο Χανίων, Φορµαέλα Αράχοβας, Μετσοβόνε, Καλαθάκι Λήµνου, Σφέλα, Ανεβατό, Μανούρι, Γαλοτύρι, Λαδοτύρι Μυτιλήνης, Μπάτζος, Ξινοµυζήθρα Κρήτης.

Στόχος η βελτίωση της εικόνας
Συγκεκριµένα, µέσω του προγράµµατος επιδιώκεται να βελτιωθεί η εικόνα αυτών των προϊόντων και να ενθαρρυνθεί η συµµετοχή παραγωγών και µεταποιητών στο καθεστώς ΠΟΠ / ΠΓΕ, το οποίο τους δίνει τη δυνατότητα να προωθήσουν ευκολότερα τα προϊόντα τους, ακόµη και στο εξωτερικό, πετυχαίνοντας καλύτερες τιµές και βελτιώνοντας το εισόδηµά τους

Μάλιστα, τελευταία υπάρχει µία καταναλωτική τάση για προϊόντα µικρής παραγωγής. Όπως τονίζει ο Αριστοτέλης Καρβέλλας, πρόεδρος του ΣΕΛΕΤΡΟΠΕ, «τα τελευταία πέντε χρόνια ο Ευρωπαίος καταναλωτής ενδιαφέρεται για ειδικά ελληνικά προϊόντα». Ενδεικτικό είναι ότι «βλέπουµε άτοµα από το Λουξεµβούργο να ταξιδεύουν στο πιο απίθανο ελληνικό χωριό και να ρωτάνε για ειδικά προϊόντα που παράγονται στην Ελλάδα».


Ποιος λέει τι
Σέρκος Χαρουτουνιάν
Πρόεδρος ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ
«Τα περισσότερα εγχώρια Π.Ο.Π δεν έχουν τη θέση που θα έπρεπε στην ελληνική και διεθνή αγορά»

Ι. Σαµελης
Ερευνητής Ινστιτούτου Γάλακτος

«Τα ελληνικά τυριά Π.Ο.Π. έχουν θεσπιστεί βάσει κυρίως της παραδοσιακής αφήγησης και απλών αναλύσεων σε εργαστήρια»

Αρ. Καρβέλας
Πρόεδρος ΣΕΛΕΤΡΟΠΕ
«Θα έπρεπε από το Γυµνάσιο να µαθαίναµε ποια προϊόντα είναι Π.Ο.Π. και σε ποιες περιοχές για να έχουµε πρώτα εµείς καταναλωτική συνείδηση»

Κρόκου Μαρία


Πηγή:www.agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου