22 Νοε 2013

Aυξάνεται η χρηματοδότηση για την προώθηση τροφίμων.

Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη μεταρρύθμισης της πολιτικής ενημέρωσης των καταναλωτών και προώθησης αγροτικών προϊόντων και αγροτικών ειδών διατοφής παρουσίασε στις 21 Νοεμβρίου η Κομισιόν. Η πρόταση αυτή περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την αύξηση του αριθμού των προγραμμάτων προώθησης τροφίμων μέσα από ένα υψηλότερο ποσοστού συγχρηματοδότησης: 60% συγχρηματοδότηση από την ΕΕ, αντί του 50%.Συγκεκριμένα, όπως προβλέπεται στην πρόταση της Κομισιόν, οι ευρωπαϊκές ενισχύσεις θα αυξηθούν σταδιακά από 61 εκατομμύρια ευρώ με βάση τον προϋπολογισμό του 2013, σε 200 εκατομμύρια ευρώ το 2020.

Η νέα αυτή πολιτική προώθησης – που θα υποστηρίζεται από έναν ενισχυμένο προϋπολογισμό και, αργότερα, από έναν ευρωπαϊκό εκτελεστικό φορέα – φιλοδοξεί να γίνει ένα πραγματικό εργαλείο κατάκτησης των αγορών. Με το σύνθημα "Enjoy, it's from Europe" ("Απολαύστε το, είναι ευρωπαϊκό"), σκοπό έχει να βοηθήσει τους επαγγελματίες του κλάδου να μπουν δυναμικά στις διεθνείς αγορές και να ενημερώσει καλύτερα τους καταναλωτές σχετικά με τις προσπάθειες που γίνονται για την ποιότητα των προϊόντων με βάση μια πραγματικά ευρωπαϊκή στρατηγική.

"Σε έναν κόσμο όπου οι καταναλωτές δείχνουν ολοένα μεγαλύτερη ευαισθησία στα θέματα της ασφάλειας, της ποιότητας και της βιωσιμότητας των μεθόδων παραγωγής, οι γεωργοί και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν μια καταπληκτική ευκαιρία να διακριθούν. Ο ευρωπαϊκός κλάδος γεωργικών προϊόντων και γεωργικών ειδών διατροφής ξεχωρίζει για την ποιότητα των προϊόντων του και την τήρηση των προτύπων περισσότερο από κάθε άλλον αντίστοιχο κλάδο στον κόσμο. Με εξαγωγές που υπερβαίνουν ήδη τα 110 δις ευρώ, ο συγκεκριμένος κλάδος αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα ώστε να δοθεί ώθηση στην ανάπτυξη και την απασχόληση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης" δήλωσε ο επίτροπος Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης Ντατσιάν Τσόλος.

Η πρόταση αυτή διατυπώνεται αφού προηγήθηκε μεγάλη δημόσια συζήτηση που άρχισε το 2011 γύρω από την Πράσινη Βίβλο (IP/11/885) η οποία ακολουθήθηκε από σχετική ανακοίνωση (IP/12/332). Εν συνεχεία, θα διαβιβαστεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Οι κυριότερες αλλαγές που προτείνονται στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης είναι:

Η σημαντική αύξηση των ενισχύσεων που προορίζονται για δράσεις ενημέρωσης και προώθησης, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής γεωργίας. Οι ευρωπαϊκές ενισχύσεις θα αυξηθούν σταδιακά από 61 εκατομμύρια ευρώ με βάση τον προϋπολογισμό του 2013, σε 200 εκατομμύρια ευρώ το 2020.

Η εφαρμογή μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής στον τομέα της ενημέρωσης, έτσι ώστε οι δράσεις προώθησης να είναι καλύτερα στοχευμένες. Η στρατηγική αυτή αναμένεται να φέρει τα εξής αποτελέσματα:

Θα αυξήσει τον αριθμό των προγραμμάτων που προορίζονται για τρίτες χώρες καθώς και των πολυπρογραμμάτων (προγράμματα που καταρτίζονται από οργανώσεις διαφόρων κρατών μελών), μέσω ενός υψηλότερου ποσοστού συγχρηματοδότησης για αυτές τις δύο κατηγορίες: 60% συγχρηματοδότηση από την ΕΕ, αντί του 50%.

Στην εσωτερική αγορά, θα καλύψει το κενό ενημέρωσης των καταναλωτών όσον αφορά τα πλεονεκτήματα των ευρωπαϊκών γεωργικών προϊόντων εν γένει και, ειδικότερα, των προϊόντων που είναι αναγνωρισμένα από τα ευρωπαϊκά συστήματα ποιότητας.

Η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής των μέτρων με τους εξής τρόπους:

δημιουργία ενός ρυθμιστικού πλαισίου για την ένδειξη προέλευσης και το σήμα του προϊόντος

επέκταση των δικαιούχων και στις οργανώσεις παραγωγών

επέκταση των επιλέξιμων προϊόντων κυρίως στα μεταποιημένα γεωργικά είδη διατροφής που είναι επιλέξιμα για ευρωπαϊκά συστήματα ποιότητας, όπως π.χ. τα ζυμαρικά.

Η απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών, καθώς στο εξής η επιλογή θα γίνεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ένα μόνο στάδιο, αντί για δύο στάδια που απαιτούνται σήμερα (πρώτα στο κράτος μέλος και μετά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή).

Η ευκολότερη διαχείριση των προγραμμάτων που καταρτίζουν από κοινού οι οργανώσεις διαφόρων κρατών μελών, χάρη στην υπηρεσία ενιαίας εξυπηρέτησης της Επιτροπής.

Για περισσότερες πληροφορίες: http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/policy/legislative-proposal/index_en.htm

Ταγκαλάκη ΈλεναΠηγή:www.agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου