15 Νοε 2013

Από 2 ευρώ το στρέμμα ο φόρος στα καλλιεργούμενα αγροτεμάχια.

Σε ένα νέο σχέδιο για τη φορολόγηση των ακινήτων, των αγροτεμαχίων συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι και των κτισμάτων αγροτικής και κτηνοτροφικής χρήσης που εξαιρούνται στο σύνολό τους φαίνεται ότι καταλήγουν ΝΔ και ΠΑΣΟΚ. Η πρόταση που προωθήθηκε από το Μαξίμου στα κομματικά επιτελεία το απόγευμα της Πέμπτης 14 Νοεμβρίου –και την οποία φέρονται να έχουν αποδεχτεί οι κοινοβουλευτικές ομάδες των δύο κομμάτων- αποτελεί ένα συνδυασμό του ενιαίου φόρου
ακινήτων (όπως αυτός περιγραφόταν στο αρχικό σχέδιο που είχε διαρρεύσει στη δημοσιότητα) με τον ισχύονται ΦΑΠ.

Για όλες τις καλλιέργειες θεσπίζεται ενιαίος συντελεστής 2, ενώ ο φόρος αυξάνεται 10% στο αρδευόμενο αγροτεμάχιο.Για όλες τις καλλιέργειες θεσπίζεται ενιαίος συντελεστής 2, ενώ ο φόρος αυξάνεται 10% στο αρδευόμενο αγροτεμάχιο.
Έτσι, προβλέπεται ένας φόρος για κάθε ακίνητο ξεχωριστά ενώ για όσους έχουν ακίνητη περιουσία η αντικειμενική αξία της οποίας ξεπερνά τα 300.000 ευρώ θα υπάρχει κι ένας πρόσθετος φόρος.

Για τα αγροτεμάχια, ειδικότερα, το σχέδιο προβλέπει φόρο από ένα ευρώ το στρέμμα ο οποίος όμως θα διπλασιάζεται σε περίπτωση που το αγροτεμάχιο καλλιεργείται, ανεξαρτήτως καλλιέργειας. Έαν μάλιστα η έκταση αρδεύεται, ο φόρος θα αυξάνεται 10%.

Παράλληλα καταργούνται οι συντελεστές για την απόσταση από τη θάλασσα και την πρόσβαση στο δίκτυο, όπως επίσης και ο συντελεστής απομείωσης για τα αγροτεμάχια άνω των 130 τ.μ. Κάτι που σημαίνει ότι τα μεγαλύτερα αγροτεμάχια θα πληρώνουν και υψηλότερο φόρο.

Επίσης, απαλλάσσονται από το φόρο όλα ανεξαιρέτως τα αγροτικά κτίσματα, από τους στάβλους, τα κτηνοτροφεία και τα θερμοκήπια μέχρι τις γεωργικές αποθήκες και τους χώρους στέγασης μηχανημάτων.

Αναλυτικά, τα βασικά σημεία του νέου φόρου στα αγροτεμάχια και οι αλλαγές σε σχέση με το αρχικό σχέδιο, όπως προκύπτουν από τα κείμενα που έχουν στα χέρια τους τα κομματικά επιτελεία (και τα οποία αναδημοσιεύουμε παρακάτω) έχουν ως εξής:

-Ο βασικός φόρος για τα αγροτεμάχια μειώνεται από 1,5 ευρώ το στρέμμα σε 1 ευρώ το στρέμμα.

-Αναλόγως με τη θέση της έκτασης, ισχύει συντελεστής από 1 έως 3.

-Καταργούνται οι συντελεστές θέσης ως προς το οδικό δίκτυο (πρόσοψη/πρόσβαση), απόστασης από θάλασσα και απομείωσης (σ.σ. ίσχυε για αγροτεμάχια άνω των 130 στρεμμάτων).

-Εισάγεται ένας βασικός συντελεστής 2 για όλα τα καλλιεργούμενα αγροτεμάχια και και εισάγεται η διάκριση αρδευομένου/μη αρδευομένου. Για τα αρδευόμενα θεσπίζεται συντελεστής 1,1, ενώ για τα μη αρδευόμενα δεν υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση.

-Για τους βοσκότοπους ο φόρος μειώνεται στο μισό (-50%), ενώ αν πρόκειται για δασική έτκαση η μείωση είναι 90%.

-Αν το αγροτεμάχια τελεί υπό απαλλοτρίωση, ο φόρος μειώνεται 25% μέσω ενός νέου συντελεστή 0,75.

-Απαλλάσσεται από την προσαύξηση το αγροτεμάχιο το οποίο περιλαμβάνει  πρώτη    κατοικία έως 150τμ.

- Ο φόρος στα αγροτεμάχια θα προκύπτει ως εξής: Βασικός Φόρος €1/στρέμμα, με συντελεστή θέσης από 1-3, συντελεστή άρδευσης 1.1. συντελεστή χρήσης (δασικά 0.1, βοσκότοποι 0.5, καλλιέργειες κάθε είδους 2, λατομεία 5, εκθέσεις 8),  συντελεστή απαλλοτρίωσης 0.75 και συντελεστή κατοικίας 5.
 

Εξαίρεση για τα αγροκτηνοτροφικά κτίσματα

Σε σχέση με την προηγούμενη πρόταση τώρα απαλλάσσονται πλήρως όλα τα γεωργικά και κτηνοτροφικά κτίσματα. Σύμφωνα με το κείμενο που δόθηκε από το υπουργείο Οικονομικών, γλυτώνουν το φόρο μαντριά, στάνες, πτηνοτροφεία, αποθήκες, κτηνοτροφεία, χοιροτροφεία, πρόχειρα καταλύμματα, χώροι στέγασης μηχανημάτων και θερμοκήπια.Σπίτια-αστικά ακίνητα-συμπληρωματικός φόρος-επιχειρήσεις- Για τα σπίτια προβλέπεται φόρος από 2 έως 13 ευρώ το στρέμμα και με 12 κλιμάκια αναλόγως της περιοχής.

- Για τα οικόπεδα προβλέπεται φόρος από 3 ευρώ έως 9.000 ευρώ το στρέμμα με 25 κλιμάκια ανάλογα με την περιοχή στην οποία βρίσκονται.

- Για βοηθητικούς χώρους θα υπάρχει έκπτωση 90% από το φόρο που επιβάλλεται στους κύριους χώρους.

- Θεσπίζεται συμπληρωματικός φόρος σαν τον ΦΑΠ, μόνο για τα αστικά ακίνητα. Θα ξεκινά από περιουσία αντικειμενικής αξίας 300.000 ευρώ και άνω , αντί 200.000 που ίσχυε για τον ΦΑΠ και με συντελεστή 0,1% αντί 2% με τον ΦΑΠ. Θα αυξάνεται όμως έως και στο 1% για περιουσίες πάνω από 5 εκατ. ευρώ.

- Οι επιχειρήσεις θα φορολογούνται όπως σήμερα, αλλά με έκπτωση 50%.

- O φόρος στα κτίρια θα προκύπτει ως εξής:: Βασικός φόρος 2-13  ευρώ/τετραγωνικό μέτρο σε 12 κλιμάκια ανά τιμή ζώνης, χαμηλότερος από 21,6% εώς 4,4% σε σχέση με τον ΕΕΤΑ (μεσοσταθμικά 16%). Προβλέπεται συντελεστής πλαιότητας, ορόφου μονοκατοικίας και πρόσοψης.

- Τα κτίρια ειδικής χρήσης έχουν συντελεστή μειωμένο κατά 50%, πλην των αγροτικών που έχουν μηδενικό συντελεστή, ενώ προβλέπεται και μειωτικός συντελεστής επιφάνειας.

-Για τα οικόπεδα ο φόρος προκύπτει ως εξής: Βασικός φόρος €3-€9.000/στρέμμα σε 25 κλιμάκια, χαμηλότερος από 70% έως 90% σε σχέση με το σ/ν της διαβούλευσης (μεσοσταθμικά 83%).

Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι από τις παραπάνω αλλαγές επέρχεται μείωση του βεβαιωμένου ποσού και κατ’ επέκταση του ποσού που θα εισπραχθεί κατά 250 εκατ. ευρώ (2,65 δις ευρώ αντί για 2,9 δις. ευρώ).

Το ανεπίσημο κείμενο των αλλαγών που διακινείται στα κομματικά επιτελεία έχει ως εξής:

«Στην νέα πρόταση του Υπουργείου Οικονομικών λαμβάνεται υπόψη η συντριπτική πλειονότητα των παρατηρήσεων που υπέβαλλαν οι Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, είτε προφορικά είτε γραπτά.

Το νέο σχέδιο ΑΛΛΑΖΕΙ ριζικά σε σχέση με το προηγούμενο, στα εξής:

1. Λαμβάνεται υπόψη με ΔΙΚΑΙΟ και ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟ τρόπο η αναλογικότητα, η προοδευτικότητα και η φοροδοτική ικανότητα των πολιτών.

2. Διευρύνεται η φορολογική Βάση, συμπεριλαμβάνοντας τα αγροτεμάχια και τα εντός σχεδίου οικόπεδα, με πολύ χαμηλότερους συντελεστές και με ουσιώδη απλοποίηση του τρόπου υπολογισμού.

3. Μειώνεται σημαντικά η φορολόγηση όλων των κτισμάτων- μεσοσταθμικά κατά 16% και προοδευτικά πολύ περισσότερο για τις χαμηλότερες αξίες κτισμάτων.

4. Επιπρόσθετα, λαμβάνεται υπόψη και το συνολικό μέγεθος της ακίνητης περιουσίας του φορολογούμενου, πλήν αγροτεμαχίων. Με προοδευτικούς συντελεστές και αφορολόγητο όριο 300.000 ευρώ (υπενθυμίζεται ότι το αφορολόγητο όριο που ίσχυε έως σήμερα για τον ΦΑΠ είναι 200.000).

5. Αυξάνονται τα εισοδηματικά όρια για τους οικονομικά ασθενέστερους, τρίτεκνους, πολύτεκνους, ΑΜΕΑ, μακροχρόνια ανέργους από 7000 ευρώ σε 9.000, συν 1000 ευρώ για τη σύζυγο και κάθε προστατευόμενο μέλος.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

1. Σε σχέση με την προηγούμενη πρόταση τώρα απαλλάσσονται πλήρως όλα τα γεωργικά και κτηνοτροφικά κτίσματα, (π.χ. μαντριά, στάνες, πτηνοτροφεία, αποθήκες, κτηνοτροφεία, χοιροτροφεία, πρόχειρα καταλύμματα, χώροι στέγασης μηχανημάτων, θερμοκήπια, κλπ).

2.  Καταργούνται οι συντελεστές θέσης ως προς το οδικό δίκτυο, απόστασης από θάλασσα και απομείωσης. Θεσμοθετείται ένας βασικός συντελεστής για όλα τα καλλιεργούμενα (2 ευρώ/στρέμμα) και εισάγεται η   διάκριση αρδευομένου/μη αρδευομένου (2,2 ευρώ/στρέμμα).

3. Απαλλάσσεται από την προσαύξηση το αγροτεμάχιο το οποίο περιλαμβάνει  πρώτη    κατοικία έως 150τμ.

4. Μειώνεται σημαντικά η φορολόγηση των βοσκοτόπων και των ακαλλιέργητων αγροτεμαχίων ,μισό ευρώ/στρέμμα και μειώνονται τα δασικά σε  10 λεπτά/στρέμμα.

5. Το 90% των αγροτών  θα πληρώσει κάτω από 2,64ευρώ/στρέμμα.

ΟΙΚΟΠΕΔΑ

Τα οικόπεδα φορολογούνται ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ,  αλλά με συντελεστή από 70-90%  μειωμένο σε σχέση με την προηγούμενη πρόταση (μεσοσταθμική μείωση 83%).ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

1. Προβλέπονται σημαντικές μειώσεις συντελεστών για απαλλοτριωτέα, διατηρητέα, παλαιά κτίσματα, ημιτελή κτίσματα και κτίρια ειδικών χρήσεων.

2. Προβλέπεται η περαιτέρω βελτίωση της φορολογικής επιβάρυνσης εισάγοντας την έννοια της ρήτρας εισπραξιμότητας. Αυτό σημαίνει ότι όσο επιτυγχάνονται οι στόχοι εισπραξιμότητας, τόσο θα μειώνεται η φορολογική επιβάρυνση των ακινήτων».

Σε άλλο ανεπίσημο κείμενο αναφέρεται:

«Ο φόρος αποτελείται από τον κύριο και το συμπληρωματικό φόρο. Τον κύριο φόρο τον πληρώνουν όλα τα είδη ακινήτων (κτίρια, οικόπεδα, αγροτεμάχια) ανεξαρτήτως νομικής μορφής του ιδιοκτήτη (με τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στο σ/ν της διαβούλευσης -δημόσιο, μη ιδιοχρησιμοποιούμενα με κερδοσκοπικών ν.π.δ.δ. κλπ). )Ο συμπληρωματικός φόρος υπολογίζεται στο σύνολο της αξίας των αστικών ακινήτων στην κατοχή φυσικών και νομικών προσώπων, με αφορολόγητο και προοδευτική κλίμακα για τα μεν και αναλογικό συντελεστή για τα δε.

Ο κύριος φόρος υπολογίζεται επί των επιφανειών ως εξής:

Κτίρια: Βασικός φόρος 2-13  ευρώ/τετραγωνικό μέτρο σε 12 κλιμάκια ανά τιμή ζώνης, χαμηλότερος από 21,6% εώς 4,4% σε σχέση με τον ΕΕΤΑ (μεσοσταθμικά 16%). Προβλέπεται συντελεστής πλαιότητας, ορόφου μονοκατοικίας και πρόσοψης. Τα κτίρια ειδικής χρήσης έχουν συντελεστή μειωμένο κατά 50%, πλην των αγροτικών που έχουν μηδενικό συντελεστή, ενώ προβλέπεται και μειωτικός συντελεστής επιφάνειας. Οι βοηθητικοί χώροι για κάθε είδους κτίριο φορολογούνται στο 10% του κανονικού συντελεστή, με την εξαίρεση των αγροτικών που έχουν μηδενικό συντελεστή.

Οικόπεδα: Βασικός φόρος €3-€9.000/στρέμμα σε 25 κλιμάκια, χαμηλότερος από 70% έως 90% σε σχέση με το σ/ν της διαβούλευσης (μεσοσταθμικά 83%).

Αγροτεμάχια: Βασικός Φόρος €1/στρέμμα, με συντελεστή θέσης από 1-3, συντελεστή άρδευσης 1.1. συντελεστή χρήσης (δασικά 0.1, βοσκότοποι 0.5, καλλιέργειες κάθε είδους 2, λατομεία 5, εκθέσεις 8),  συντελεστή απαλλοτρίωσης 0.75 και συντελεστή κατοικίας 5.
Ο συμπληρωματικός φόρος υπολογίζεται επί της συνολικής αξίας των αστικών ακινήτων του ιδιοκτήτη, όπως ο ΦΑΠ. Τα Φυσικά Πρόσωπα έχουν αυξημένο αφορολόγητο (από €200.000 σε €300.000) και χαμηλότερους αρχικούς συντελεστές, με ανώτατο συντελεστή 1% (από 2%). Τα Νομικά Πρόσωπα φορολογούνται όπως και τώρα, με τους βασικούς συντελεστές να μειώνονται από 0.6% και 0.3% σε 0.5% και 0.25%. αντιστοίχως.

Υπολογίζεται ότι η βεβαίωση του φόρου θα ανέλθει σε €3.24 δισ. (€3.1 δισ. χωρίς τα αγροτεμάχια) με είσπραξη €2.65 δισ. (μέση εισπραξιμότητα 82%). Η βεβαίωση των αντίστοιχων φόρων του 2013 εκτιμάται σε €3.18 δισ. με αναμενόμενη είσπραξη περί τα €2.5-2.6 δισ.»Ικανοποίηση από τις κοινοβουλευτικές ομάδες

 Τα κείμενα αυτά είχαν φτάσει νωρίτερα το μεσημέρι της Πέμπτης στα χέρια των επικεφαλής των κοινοβουλευτικών ομάδων της συγκυβέρνησης.

Σύμφωνα με το γ.γ. της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, Θανάση Μπούρα, «από τη συζήτηση προέκυψε ότι το νέο σχέδιο ενσωματώνει τη συντριπτική πλειονότητα των προτάσεων που υπέβαλαν οι βουλευτές της ΝΔ και οδηγεί σε ένα ριζικά αναμορφωμένο σύστημα φορολόγησης της ακίνητης περιουσίας. Ένα σύστημα πιο δίκαιο, πιο αντικειμενικό, πιο αναλογικό, πιο προοδευτικό και πιο ρεαλιστικό».Στην ανακοίνωση προστίθεται πως «οι βουλευτές της ΝΔ θα συνεχίσουν να συμμετέχουν ουσιαστικά στην περαιτέρω επεξεργασία και ολοκλήρωση του σχεδίου νόμου».

Και από πλευράς ΠΑΣΟΚ, μετά τη διευρυμένη συνεδρίαση του Κοινοβουλευτικού Τομέα Εργασίας Οικονομικών, προκύπτει συγκρατημένη αισιοδοξία. Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι η παρέμβαση του ΠΑΣΟΚ «είχε ως σημαντικό αποτέλεσμα την ουσιαστική αλλαγή του σχεδίου που είχε δοθεί για διαβούλευση».

Παράλληλα επισημαίνεται ότι μετά την τελική επεξεργασία της νομοτεχνικής διατύπωσης του σχεδίου αυτού και των παραδειγμάτων που θα αποδεικνύουν τις αλλαγές που επιτεύχθηκαν, θα υπάρξει τελική τοποθέτηση.

Χαρακτηριστική, πάντως, είναι η διαπίστωση του Μ. Κασσή ο οποίος είπε ότι «όταν φωνάζουμε, μπορούμε να πετύχουμε κάτι».Γιάννης Τσατσάκης


Πηγή:www.paseges.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου