29 Νοε 2013

Προϋποθέσεις για αγορά αγροτικής γης στην Ρουμανία.

Νομοσχέδιο περί προϋποθέσεων κτήσεως αγροτικής γης στην Ρουμανία.

Βάσει του νέου νομοσχεδίου του Υπουργείου Γεωργίας, η αγορά αγροτικής γης απελευθερώνεται από 01.01.2014. Το νέο μέτρο, που θα ισχύσει έναντι μόνο των Ευρωπαίων πολιτών κινείται στο πλαίσιο της δέσμευσης της Ρουμανίας για άρση των περιορισμών στον εν λόγω τομέα, σύμφωνα με την υπογραφείσα Συμφωνία Προσχώρησης στην ΕΕ, η οποία
προέβλεπε επταετή μεταβατική περίοδο, που λήγει τέλη 2013. Το νομοσχέδιο έχει εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο και αναμένεται να ψηφισθεί από την Βουλή.

Τα σημαντικότερα σημεία του εν θέματι νομοσχεδίου, το οποίο αφορά αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα, είναι:
1) Άρση των περιορισμών ως προς την κτήση αγροτικής γης, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης αγροτικής εμπειρίας, ως προς τα αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα της ΕΕ ή της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης. Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, η αγορά αγροτικής γης από αλλοδαπό είναι δυνατή μόνο μέσω σύστασης ρουμανικού νομικού προσώπου. Τα στοιχεία του Υπουργείου Γεωργίας δείχνουν ότι 700 με 800 χιλιάδες εκτάρια αγροτικής γης στην Ρουμανία βρίσκονται υπό την κυριότητα αλλοδαπών.
2) Παραμένει η διάταξη που αφορά στο δικαίωμα προτίμησης Ρουμάνων. Όταν οι πωλητές λάβουν μία προσφορά από αλλοδαπό πρόσωπο, οφείλουν να δηλώσουν την πρόθεση πώλησης του αγροτεμαχίου στο αρμόδιο Δημαρχείο, όπου συμπληρώνουν αίτημα αγοράς, με στόχο να προσελύσουν Ρουμάνους επενδυτές. Στο εν λόγω αίτημα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται τα στοιχεία του πωλητή και του ακινήτου (τόπος και έκταση της υπό πώληση γης, κατηγορία χρήσης, έγγραφο καταχώρησης στο κτηματολόγιο). Το Δημαρχείο υποχρεούται να δημοσιεύσει την πρόθεση πώλησης για 30 ημέρες και να ενημερώσει τους έχοντες δικαίωμα προτίμησης καθώς και τη Διαχειριστική και Ρυθμιστική Αρχή Αγοράς Γης, η οποία δημοσιεύσει την πρόθεση πώληση στην ιστοσελίδα της για 30 ημέρες. Με την πάροδο της προθεσμίας των 30 ημερών, αν δεν ασκηθεί δικαίωμα προτίμησης, η αγορά γης μπορεί να ολοκληρωθεί από τον αλλοδαπό. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του νομοσχεδίου, δικαίωμα προτίμησης έχουν οι: συνιδιοκτήτες, οι έχοντες δουλεία χρήσης, οι νέοι αγρότες, καθώς και το Κράτος.
3) Σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο, η Υπηρεσία Κρατικών Τομέων μετατρέπεται σε Διαχειριστική και Ρυθμιστική Αρχή Αγοράς Γης.

Επιπλέον, το Υπουργείο Γεωργίας σχεδιάζει να εισαγάγει πάγιο τέλος, πληρωτέο από τους πωλητές και καταβλητέο στο Δημαρχείο, για διαχείριση των εγγράφων και των διαδικασιών από τους δημοσίους υπαλλήλους.

Σε περίπτωση που το νομοσχέδιο του Υπουργείου Γεωργίας δεν ψηφισθεί από την Βουλή, θα ισχύσει η άρση των περιορισμών, σύμφωνα με όσα προβλέπει η Συνθήκη Προσχώρησης στην ΕΕ.

Η αντιπολίτευση εκφράζει τις ανησυχίες της ως προς την απελευθέρωση μόνο έναντι ορισμένης ομάδας χωρών, καθώς υπάρχει έντονο ενδιαφέρον εκ μέρους των Κινέζων και των Αράβων για αγορά αγροτικής γης.Πηγή:www.paseges.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου