29 Νοε 2013

Υπεγράφη απόφαση για την παράταση των μέτρων του Άρθρου 68.

O Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης, υπέγραψε Κοινή Υπουργική Απόφαση, που αφορά στη συνέχιση εφαρμογής των μέτρων του άρθρου 68 του Καν.(ΕΕ) 73/2009 και για το έτος 2014 με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν μέχρι και σήμερα. Η απόφαση προωθήθηκε για υπογραφή στο συναρμόδιο Υπουργό Ανάπτυξης κ. Κωστή Χατζηδάκη.
Η παράταση αυτή κρίνεται απαραίτητη λόγω του μεταβατικού καθεστώτος της ΚΑΠ για το έτος
2014.

Τα μέτρα που αφορούν ειδικές συνδεδεμένες ενισχύσεις για τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων, είναι σε ισχύ από το 2010 και θα ισχύσουν για ένα ακόμα έτος, με τις ίδιες προϋποθέσεις και απαιτήσεις. Οι γεωργοί της χώρας που επιθυμούν να λάβουν τη στήριξη αυτή θα πρέπει να συνεχίσουν να ακολουθούν τις ειδικές πρακτικές που εφάρμοζαν μέχρι σήμερα.

Παράλληλα, σημειώνεται ότι αυτό θα είναι το τελευταίο έτος εφαρμογής των μέτρων αυτών, καθώς από 1ης Ιανουαρίου 2015, θα τεθούν σε ισχύ νέα καθεστώτα στήριξης των γεωργών στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής.

Πηγή:www.paseges.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου