22 Σεπ 2013

Αγρομετεωρολογικά Συστήματα και οι Χρήσεις τους στη σύγχρονη Γεωργία.

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 19-09-2013, στο αμφιθέατρο του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας στη Φλώρινα ημερίδα με θέμα«Αγρομετεωρολογικά Συστήματα και οι Χρήσεις τους Στη σύγχρονη Γεωργία» .
Η ημερίδα
οργανώθηκε με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης του έργουAgrometeorology (Εγκατάσταση Αγρομετεωρολογικού συστήματος για ορθολογικότερη αξιοποίηση φυσικών πόρων
και βελτιστοποίηση καλλιεργειών), που υλοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδας-Αλβανίας 2007-2013. To έργο, συνολικού προϋπολογισμού 460.000€, συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Αλβανίας.
Στόχος του έργου ήταν η εγκατάσταση Αγρομετεωρολογικού δικτύου στις περιοχές Φλώρινας και Αργυροκάστρου για την υποστήριξη των καλλιεργειών των δυο περιοχών. Στην ημερίδα παρουσιάστηκε το δίκτυο και οι δυνατότητες που παρέχει και εξηγήθηκε η πρόσβαση σε αυτό από τους Γεωτεχνικούς και τους καλλιεργητές, που όπως αναφέρθηκε μελλοντικά θα είναι δυνατή και μέσω κινητού τηλεφώνου. Το δίκτυο έχει τη δυνατότητα παρακολούθησης των τοπικών εδαφοκλιματικών παραμέτρων, που επηρεάζουν την ανάπτυξη των καλλιεργειών και θα παρέχει στους αγρότες δεδομένα σε πραγματικό χρόνο και οδηγίες για την ενδεδειγμένη αντιμετώπιση φυτοπαθολογικών προβλημάτων. Η πρόσβαση στις πληροφορίες που παρέχει είναι ελεύθερη μέσω της ιστοσελίδας www.agrometeorology.eu. Διαχειριστής των δικτύων και για τις δυο περιοχές είναι το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας το οποίο και καλύπτει επιστημονικά το έργο.
Όπως δήλωσε ο Συντονιστής και Επιστημονικός υπεύθυνος του Έργου κ. Ιωάννης Παπαδόπουλος, Αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας, στην περιοχή της Φλώρινας το δίκτυο καλύπτει την περιοχή της Πρέσπας και θα υποστηρίξει την καλλιέργεια του φασολιού. Το αγρομετεωρολογικό δίκτυο θα παρέχει οδηγίες για το είδος και τον κατάλληλο χρόνο των πρακτικών που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι καλλιεργητές και τα αναμενόμενα οφέλη θα είναι:
ο περιορισμός της χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην κατάλληλη χρονική στιγμή ώστε η χρήση τους να είναι αποτελεσματική.
ο περιορισμός της έκθεσης των καλλιεργητών σε φυτοφάρμακα με την αλόγιστη και άσκοπη χρήση τους.
η βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων, χωρίς υπολείμματα φυτοφαρμάκων και με μειωμένο κόστος φυτοπροστασίας
η προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων των δυο περιοχών.
Στην ημερίδα παρουσιάστηκαν: το έργο Agrometeorology από τον Αναπληρωτή καθηγητή του ΤΕΙ Δυτ, Μακεδονίας κ. Φ. Παπαθανασίου, και το αγρομετεωρολογικό δίκτυο στην Πρέσπα από τον κ. Δ. Κουβά εκ μέρους της αναδόχου κατασκευάστριας Scientact. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσες ήταν επίσης οι εισηγήσεις του κ. Δ. Κωστίτση Msc Γεωπόνου της ΕΑΣ Φλώρινας, με θέμα «H παραγωγή φασολιού στην Πρέσπα στα πλαίσια της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης» και του Δρ. Θωμά Θωμίδη Επίκουρου καθηγητή του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης με θέμα  «Εφαρμογή καινοτόμου συστήματος λογισμικών μοντέλων πρόγνωσης εμφάνισης ασθενειών».
Η επιτυχής ολοκλήρωση του έργου ενίσχυσε τη συνεργασία μεταξύ των εταίρων (Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων – Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Αργυροκάστρου) και άνοιξε δρόμους συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών Ελλάδας Αλβανίας. Για την Πρέσπα η λειτουργία του Αγρομετεωρολογικού Δικτύου είναι ένα σημαντικό βήμα εκσυγχρονισμού στο χώρο της αγροτικής παραγωγής και αναμένεται ότι θα αποτελέσει ένα επιπλέον στήριγμα για την καλλιέργεια του φασολιού στην κρίσιμη οικονομική συγκυρία που διέρχεται.

Την ημερίδα παρακολούθησαν εκπρόσωπος της Περιφέρειας Αργυροκάστρου, εκπρόσωποι Τοπικών φορέων, Καλλιεργητές, Γεωτεχνικοί και φοιτητές του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων.


Πηγή:www.paseges.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου