22 Σεπ 2013

Γέφυρα από ΕΣΠΑ και Μπαλτατζή για φθηνό χρήμα στους αγρότες.

Επιδότηση επιτοκίου για επενδυτικά δάνεια και παροχή εγγυήσεων στις τράπεζες, για να δοθεί ρευστότητα σε όλο το φάσμα των επενδυτών, προωθεί η Κομισιιόν ως μερικά από τα οριζόντια μέτρα για τα αναπτυξιακά προγράμματα. Οι προτάσεις της Κομισιόν για τα επενδυτικά προγράμματα της περιόδου 2014-2020 είναι πιο προοδευτικές από ποτέ, με τα διαφορετικά ταμεία κονδυλίων να μπορούν να συνδυαστούν γύρω από δύο άξονες:


Εκτός από τους αγρότες, τα νέα προγράμματα επεκτείνουν την στήριξή τους σε ανέργους και ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες.Εκτός από τους αγρότες, τα νέα προγράμματα επεκτείνουν την στήριξή τους σε ανέργους και ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες.
Έναν τοπικό-περιφερειακό, με οριζόντια οργάνωση του Leader, που επεκτείνεται μέχρι και σε κοινωνικά μειονεκτικές ομάδες (άνεργοι, φτωχοί) και έναν χρηματοδοτικό, που θα αφορά δράσεις όπως την επιδότηση επιτοκίου για δανεισμό επενδυτών, ανεξάρτητα από το αν είναι αγρότες, επιχειρήσεις ή άλλα πρόσωπα και φορείς.

Στην πρόταση της Κομισιόν για τα υπό διαμόρφωση Κοινά Στρατηγικά Πλαίσια (επόμενο ΕΣΠΑ) της κάθε χώρας, στο άρθρο 33 του σχεδίου κανονισμού COM(2013) 246 αναφέρεται ότι τα κοινοτικά κονδύλια μπορούν να «χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη χρηματοδοτικών μέσων βάσει προγράμματος, ακόμη και όταν οργανώνονται μέσω αμοιβαίων κεφαλαίων για να συμβάλουν στην επίτευξη ειδικών στόχων που ορίζονται στο πλαίσιο μιας προτεραιότητας, βάσει εκ των προτέρων αξιολόγησης η οποία έχει εντοπίσει αδυναμίες της αγοράς ή καταστάσεις ανεπάρκειας επενδύσεων και επενδυτικών αναγκών. Τα χρηματοδοτικά μέσα μπορούν να συνδυάζονται με επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις επιτοκίου και επιδοτήσεις προμηθειών εγγύησης».Πηγή:www.agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου