4 Ιουν 2013

Φεύγουν χύμα από το χωράφι τα ελληνικά καρπούζια στην ΕΕ.

Περιστατικά διακίνησης καρπουζιών σε αγορές της ΕΕ σε μορφή χύμα και χωρίς συνοδευτικά έγγραφα διαπιστώνουν οι αρμόδιες αρχές της χώρας, με αποτέλεσμα την καταστρατήγηση των εθνικών και κοινοτικών διατάξεων, την δυσφήμιση των ελληνικών προϊόντων στις αγορές των κοινοτικών χωρών και την δημιουργία συνθηκών αθέμιτου ανταγωνισμού.


Σε έγγραφο του το υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης προς τις περιφερειακές υπηρεσίες ζητείται
η εντατικοποίηση των ελέγχων σε φορτία με καρπούζια που διακινούνται προς χώρες της Ε.Ε.

Στο σχετικό έγγραφο (2584/65660/30-5-2013) που δημοσιοποίησε ο Σύνδεσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων Εξαγωγής, Διακίνησης Φρούτων Λαχανικών και Χυμών INCOFRUIT παρακαλούνται οι επόπτες σε συνεργασία με τους ποιοτικούς ελεγκτές των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών και σε εφαρμογή της Κοινοτικής και Εθνικής Νομοθεσίας, να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διενεργηθούν αυστηροί ποιοτικοί έλεγχοι συμμόρφωσης (κανονικοί και έκτακτοι) οι οποίοι θα επικεντρώνονται στα σημεία φόρτωσης των προϊόντων, στα συσκευαστήρια, σε λιμάνια και άλλα κομβικά σημεία κατά την μεταφορά, καθώς και στα σημεία εξόδου από τη χώρα. Σε περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο τα κλιμάκια ελέγχου μπορούν να ζητούν την συνδρομή και άλλων ελεγκτικών αρχών, ΣΔΟΕ, αστυνομία, λιμενικών κτλ.

Μάλιστα, ο πρόεδρος του INCOFRUIT κ. Γ. Φραγκίστας σε συνέχεια του εγγράφου ζητεί από τα μέλη του άμεση γνωστοποίηση για οποιαδήποτε υπέρβαση των Κοινοτικών και Εθνικών κανόνων ποιότητος και τυποποίησης πέσει  στην αντίληψή τους προκειμένου να προβεί σε σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για την προστασία της φήμης των εξαγομένων ελληνικών νωπών φρούτων και λαχανικών.

Το έγγραφο του ΥπΑΑΤ

ΘΕΜΑ : « Εντατικοποίηση των ελέγχων σε φορτία με καρπούζια που διακινούνται προς χώρες της Ε.Ε »

Σύμφωνα με πληροφορίες που περιήλθαν σε γνώση της  υπηρεσίας μας παρατηρείται και φέτος διακίνηση καρπουζιών από τη  χώρα μας προς χώρες της Ε.Ε. , κυρίως Βαλκανικές, τα οποία είναι ατυποποίητα και φορτώνονται απευθείας από το χωράφι σε ακατάλληλα μέσα συσκευασίας ή ακόμη και χύμα στα μέσα μεταφοράς, χωρίς να εκδίδονται τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα, με αποτέλεσμα εκτός της καταστρατήγησης των εθνικών και κοινοτικών διατάξεων, να δυσφημίζονται τα ελληνικά προϊόντα στις αγορές των κοινοτικών χωρών και να δημιουργούνται  συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού στην αγορά.     

Παρακαλούνται οι επόπτες των Π.Κ.Π.Φ. κ Π.Ε. σε συνεργασία με τους ποιοτικούς ελεγκτές των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Π.Ε.  και σε εφαρμογή της Κοινοτικής και Εθνικής Νομοθεσίας, να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διενεργηθούν αυστηροί ποιοτικοί έλεγχοι συμμόρφωσης (κανονικοί και έκτακτοι) οι οποίοι θα επικεντρώνονται στα σημεία φόρτωσης των προϊόντων, στα συσκευαστήρια, σε λιμάνια και άλλα κομβικά σημεία κατά την μεταφορά, καθώς και στα σημεία εξόδου από τη χώρα. Σε περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο τα κλιμάκια ελέγχου μπορούν να ζητούν την συνδρομή και άλλων ελεγκτικών αρχών, ΣΔΟΕ, αστυνομία, λιμενικών κτλ.

 Επισημαίνεται ότι, εκτός από τον έλεγχο των ποιοτικών προδιαγραφών, θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι για όλα τα φορτία που αποστέλλονται σε χώρες της Ε.Ε. πραγματοποιούνται από τους συναλλασσόμενους οι προβλεπόμενες από την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία αναγγελίες, οι οποίες θα πρέπει να εισάγονται  στη Βάση Δεδομένων των συναλλασσόμενων, μητρώο εμπόρων νωπών οπωροκηπευτικών ΜΕΝΟ.        

Σε περίπτωση που παρατηρείται καταστρατήγηση των διατάξεων της ισχύουσας Κοινοτικής και Εθνικής νομοθεσίας  οι υπεύθυνοι θα παραπέμπονται στις αρμόδιες επιτροπές επιβολής κυρώσεων.

Παρακαλείσθε όπως μας κοινοποιήσετε τα στοιχείων των ελέγχων που θα διενεργηθούν από τις υπηρεσίες σας,  και τις τυχόν περιπτώσεις παραπομπής στις αρμόδιες επιτροπές επιβολής κυρώσεων.

Προκειμένου η υπηρεσία μας να οργανώσει και να εποπτεύσει αποτελεσματικότερα την διαδικασία των ελέγχων, παρακαλούνται οι υπηρεσίες που θα διεξάγουν τους έκτακτους ελέγχους να αποστέλλουν στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ax2u023@minagric.gr , συμπληρωμένο τον πίνακα που σας έχει διαβιβαστεί με τα αριθμ.    2754/65985/8-6-2012 και 3184/74071/3-7-2012 σχετικά έγγραφά μας.Πηγή:www.agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου