19 Ιουν 2013

Οι ευρωβουλευτές συζητούν για την νέα ΚΑΠ Σήμερα.

Ενημέρωση σχετικά με τους τριμερείς διαλόγους για τη μεταρρύθμιση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, δηλαδή μεταξύ των εκπροσώπων του Ευρωκοινοβουλίου – της Ευρ. Επιτροπής και του Ευρ. Συμβουλίου, θα έχουν οι ευρωβουλευτές μέλη της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου την Τετάρτη 19 Ιουνίου.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί από τις 15.00 έως 18.30 και οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν, επίσης, για το μέλλον των
μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων (δείτε σχετικά: 2013/2096(INI)), ενώ θα έχουν και μια ανταλλαγή απόψεων για την μελέτη με θέμα τις «Ενδεχόμενες συνέπειες των άμεσων πληρωμών της ΚΓΠ στις κτηματαγορές της ΕΕ».

Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης έχουν εγγραφή επίσης τα θέματα της προσέγγισης των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση των προϊόντων καπνού και των συναφών προϊόντων (σχετικά: I2012/0366(COD) και COM(2012)0788 ), καθώς και της τροποποίησης της οδηγίας σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων και της οδηγίας σχετικά με την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές (έμμεση αλλαγής της χρήσης γης) (σχετικά: 2012/0288(COD) και COM(2012)0595).Πηγή:www.paseges.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου