5 Ιουν 2013

Ο ρόλος της γεωργίας στην βελτίωση του ατμοσφαιρικού αέρα, από τις Copa-Cogeca.

Σήμερα, στις 16.30 ώρα Βρυξελλών, θα δοθεί στην δημοσιότητα από τις κεντρικές αγροτοσυνεταιριστικές οργανώσεις Copa και Cogeca η πορεία των εργασιών της επικείμενης αναθεώρησης της πολιτικής της ΕΕ για την ποιότητα του αέρα και θα παρουσιάσουν καινοτόμα γεωργικά έργα τα οποία εξασφαλίζουν «καθαρότερο αέρα για όλους».
Η ανακοίνωση θα γίνει με συνέντευξη τύπου, στα πλαίσια της «Πράσινης Εβδομάδας» στις Βρυξέλλες, στο ισόγειο του συνεδριακού κέντρου Egg στην Rue Bara 175.


Η «Πράσινη Εβδομάδα» στις Βρυξέλλες

Η μεγαλύτερη διάσκεψη της Ευρώπης για το περιβάλλον ξεκίνησε χθές με σύνθημα «Καθαρότερη ατμόσφαιρα για όλους». Στη φετινή «Πράσινη Εβδομάδα», που είναι αφιερωμένη στον ατμοσφαιρικό αέρα, οι περίπου 3.000 σύνεδροι θα έχουν τη δυνατότητα να συζητήσουν για τρεις ημέρες σχετικά θέματα. Ενδιαφερόμενα μέρη, ΜΚΟ, εκπρόσωποι κρατικών φορέων και αρμόδιοι υπάλληλοι της ΕΕ θα επιδιώξουν να βρουν λύσεις στο πρόβλημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, όπως τρόπους για την προστασία της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα σ’ ένα περιβάλλον εντεινόμενης βιομηχανικής και ενεργειακής παραγωγής, αυξανόμενης κυκλοφορίας οχημάτων και αστικοποίησης, καύσης ορυκτών καυσίμων και κλιματικής αλλαγής. Όλες οι επιμέρους συζητήσεις θα μεταδίδονται ζωντανά στο διαδίκτυο.

Ο Επίτροπος Janez Potočnik, αρμόδιος για το περιβάλλον, δήλωσε τα εξής: «Μπορεί η ατμοσφαιρική ρύπανση να είναι συχνά αόρατη, αλλά οι επιπτώσεις της είναι ιδιαίτερα αισθητές. Όταν η ποιότητα του αέρα είναι κακή, το τίμημα που καταβάλλουμε είναι βαρύ: έχουμε απώλειες σε ανθρώπινες ζωές, οι ιατρικές δαπάνες είναι υψηλές, ενώ χάνονται εργατοημέρες λόγω ασθενειών. Η «Πράσινη Εβδομάδα» παρέχει σημαντική πλατφόρμα όπου αρμόδιοι για τη χάραξη πολιτικής, εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων και ΜΚΟ, δημόσιες αρχές και επιχειρήσεις μπορούν να ανταλλάξουν ιδέες για το πώς να βελτιώσουμε του αέρα που αναπνέουμε. Είμαστε πάντα ανοιχτοί σε προτάσεις για τη βελτίωση της ισχύουσας νομοθεσίας.»

Οργανισμοί και εταιρείες θα παρουσιάσουν τις βέλτιστες πρακτικές σε μια έκθεση με 40 περίπτερα, ενώ θα πραγματοποιηθούν πολλές εκδηλώσεις, όπως υπαίθρια έκθεση με οχήματα εναλλακτικών καυσίμων και δοκιμές οδήγησης ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Η εβδομάδα περιλαμβάνει επίσης εκδήλωση για την απονομή βραβείων στο πλαίσιο των προγραμμάτων «LIFE Φύση» και «LIFE Περιβάλλον».

Ο επίτροπος κ. Potočnik ανακήρυξε το 2013 ως Έτος Ατμοσφαιρικού Αέρα, στη διάρκεια του οποίου θα επανεξεταστεί η τρέχουσα σχετική πολιτική της Επιτροπής, με έμφαση στην εξεύρεση τρόπων βελτίωσης του αέρα που αναπνέουμε. Παρά την ικανοποιητική πρόοδο που έχει σημειωθεί τα τελευταία χρόνια, σε αρκετά όρια για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα παρατηρούνται μεγάλες υπερβάσεις στις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά ρύπους όπως τα σωματίδια, το όζον επιφάνειας εδάφους και το διοξείδιο του αζώτου.

Το φθινόπωρο η επανεξέταση θα έχει ως αποτέλεσμα μια αναθεωρημένη στρατηγική σχετικά με την πολιτική της ΕΕ για τον ατμοσφαιρικό αέρα, η οποία θα περιλαμβάνει νέους και βελτιωμένους στόχους για το 2020 και μετά, καθώς και κατάλογο με τις νευραλγικές πρωτοβουλίες και τα μέσα υλοποίησής τους.

Το ιστορικό

Η 13η έκδοση της «Πράσινης Εβδομάδας», της μεγαλύτερης ετήσιας διάσκεψης σχετικά με την ευρωπαϊκή πολιτική για το περιβάλλον, θα πραγματοποιηθεί από τις 4 έως τις 7 Ιουνίου 2013 στο κτίριο Egg, στην οδό Bara 175 στις Βρυξέλλες. Μεταξύ των βασικών ομιλητών είναι οι εξής:
Janez Potočnik, Ευρωπαίος Επίτροπος για το Περιβάλλον
Marcin Korolec, Υπουργός Περιβάλλοντος, Δημοκρατία της Πολωνίας
Satu Hassi, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΜΕΚ)
Sirpa Pietikäinen, ΜΕΚ & πρόεδρος του GLOBE.EU
Catherine Stihler, ΜΕΚ & μέλος της Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (IMCO)
Bas Eickhout, ΜΕΚ
Cor Lamers, δήμαρχος του Schiedam (NL) και μέλος της Επιτροπής των Περιφερειών
Maurizio Conte, Υπουργός Περιβάλλοντος της περιφέρειας Veneto (IT)
Assumpta Ferran i Poca, Γενική Διευθύντρια ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητας, Καταλονία (ES)
Per Ankersjo, αντιδήμαρχος αρμόδιος για το αστικό περιβάλλον, Δήμος Στοκχόλμης
Martha Delgado Peralta, αντιπρόεδρος ICLEI και πρώην Γραμματέας Περιβάλλοντος στην Πόλη του Μεξικού
Ugo Cappellacci, Πρόεδρος της Περιφέρειας της Σαρδηνίας
Giuseppe Bortone, Γενικός Διευθυντής Περιβάλλοντος και Προστασίας του Εδάφους, Περιφέρεια Emilia-Romagna (IT)
Claudia Terzi, Υπουργός της Περιφέρειας της Λομβαρδίας (IT), αρμόδια για θέματα περιβάλλοντος, ενέργειας και βιώσιμης ανάπτυξης
Hans Bruyninckx, Εκτελεστικός Διευθυντής, Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος
Simon Upton, Διευθυντής Περιβάλλοντος, ΟΟΣΑ
Arab Hoballah, Προϊστάμενος, Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή, Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP)
Johan Kuylenstierna, Εκτελεστικός Διευθυντής, Ινστιτούτο Περιβάλλοντος της Στοκχόλμης

Περισσότερες πληροφορίες:
Για να πληροφορηθείτε το πρόγραμμα της «Πράσινης Εβδομάδας 2013» και να παρακολουθήσετε ζωντανά τις συζητήσεις, βλ.: http://greenweek2013.eu

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική της ΕΕ για τον ατμοσφαιρικό αέρα, βλ.: http://ec.europa.eu/environment/air/index_en.htmΠηγή:www.paseges.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου