4 Ιουν 2013

Η ανάπτυξη των κτηνοτροφικών οσπρίων προτεραιότητα των Copa-Cogeca.

Στα περιβαλλοντικά οφέλη των κτηνοτροφικών οσπρίων στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, στην ενίσχυση της βιοποικιλότητας, στην προστασία των υδάτων και του εδάφους, αναφέρθηκε ο κ. Jean-Pol Verzeaux από τη Γαλλία, ο οποίος εξελέγη πρόεδρος της ομάδας εργασίας των κεντρικών αγροτοσυνεταιριστικών οργανώσεων Copa και Cogeca για τις αποξηραμένες χορτονομές, για διετή θητεία.
Αναλυτικότερα, μιλώντας μετά την ψηφοφορία, στις 3 Ιουνίου, ο κ. Verzeaux επισήμανε «Τα κτηνοτροφικά ψυχανθή, όπως η μηδική, συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στην επίτευξη των στόχων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) και της περιβαλλοντικής πολιτικής της ΕΕ για την καταπολέμηση της
κλιματικής αλλαγής, τη βελτίωση της βιοποικιλότητας και στην προστασία των υδάτων και του εδάφους. Η ζήτηση για φυτικές πρωτεΐνες αυξάνεται επίσης σε όλο τον κόσμο. Αλλά οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλές προκλήσεις κατά την παραγωγή ψυχανθών χορτονομής, ιδίως λόγω της μεταβλητότητας των αποδόσεων του και ως εκ τούτου της μεταβλητότητας της παραγωγής».

Και συνεχίζοντας ανέφερε «Υπάρχουν συνεπώς σημαντικά οφέλη από την ενίσχυση της προσφοράς των πρωτεϊνούχων καλλιεργειών της ΕΕ που περιλαμβάνει τα κτηνοτροφικά
ψυχανθή, προκειμένου να αυξηθεί η σταθερότητα στις διεθνείς αγορές εμπορευμάτων. Η έρευνα για τον τομέα των κτηνοτροφικών οσπρίων θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά της σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα ενώ θα πρέπει να ενταθεί και η φυτική γενετική. Οι αγρότες θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να αυξήσουν τις ψυχανθείς χορτονομές σε τομείς που θεωρούνται περιοχές οικολογικής εστίασης, στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ».

Ο κ. Verzeaux είναι αγρότης από την Marne της Γαλλίας και πρόεδρος της Coop de Déshydratation.


Πηγή:www.paseges.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου