18 Φεβ 2013

Χαμηλότοκα δάνεια φέρνει το Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας.


Χαμηλότοκα δάνεια με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, θα είναι σε θέση να προσφέρει σε λίγο καιρό το Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ανάμεσα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και την Ανώνυμη Εταιρίας με την επωνυμία «ΕΤΕΑΝ».

Με προίκα ένα ποσό των 116 εκατ. ευρώ και με σημαντική συμβολή από την πλευρά των εμπορικών τραπεζών, το Ταμείο
Αγροτικής Επιχειρηματικότητας θα μπορεί μέχρι το καλοκαίρι να «τρέξει» χρηματοδοτήσεις που θα φθάσουν τα 300 εκατ. ευρώ.
Με προίκα ένα ποσό της τάξεως των 116 εκατ. ευρώ και με σημαντική συμβολή από την πλευρά των εμπορικών τραπεζών που θα συμμετάσχουν στο εν λόγω πρόγραμμα, το Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας θα μπορεί μέχρι το καλοκαίρι να «τρέξει» χρηματοδοτήσεις ιδιωτικών επενδύσεων που θα φθάσουν τα 300 εκατ. ευρώ. Πρόκειται στην ουσία για εγγυημένα δάνεια, με επιτόκιο που θα είναι περίπου το μισό από αντίστοιχο που προσφέρουν σήμερα οι εμπορικές τράπεζες (επιδότηση 4 ποσοστιαίων μονάδων), παρ’ ότι οι λεπτομέρειες θα γίνουν γνωστές μετά τη τελική συμφωνία του ΕΤΕΑΝ με τις τράπεζες.

Χρηματοδότηση
Το Ταμείο προικοδοτείται με ένα ποσό της τάξης των εκατόν δεκαέξι εκατομμυρίων ευρώ (116.000.000 Ευρώ) από το Ελληνικό Δημόσιο.

Συγκεκριμένα, το Ελληνικό Δημόσιο καταβάλλει στην ΕΤΕΑΝ ΑΕ το σύνολο του κεφαλαίου των 116.000.000 Ευρώ, που θα διατεθεί από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007- 2013 στο «Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας», με σκοπό τη βελτίωση της πρόσβασης των δικαιούχων στη χρηματοδότηση, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, των επενδύσεων και την επιτάχυνση της υλοποίησης των επενδύσεων που θα ενταχθούν για συγχρηματοδότηση στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013.

Ειδικότερα, η ΕΤΕΑΝ Α.Ε. αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την επιλογή των χρηματοοικονομικών και χρηματοπιστωτικών οργανισμών με κριτήριο την ωφέλεια των δυνητικών δικαιούχων.

Για την υλοποίηση του σκοπού της συμφωνίας το Ελληνικό Δημόσιο θα καταθέσει το ποσό των εκατόν δεκαέξι εκατομμυρίων ευρώ (116.000.000 Ευρώ), εφάπαξ σε έντοκο λογαριασμό επ’ ονόματι της ΕΤΕΑΝ ΑΕ με την περιγραφή «ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, με μεταφορά πιστώσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για το έτος 2013, σε πέντε τουλάχιστον πληρωμές αντίστοιχες των μέτρων του ΠΑΑ 2007-2013.

Με βάση το ισχύον ΠΑΑ (11η έκδοση), οι ανωτέρω πέντε πληρωμές διαμορφώνονται ως εξής:
Μέτρο 121 : 77.115.000,00 Ευρώ (Δ.Δ.)

Μέτρο 123Α : 23.140.000,00 Ευρώ (Δ.Δ.)

Μέτρο 311 : 2.360.000,00 Ευρώ (Δ.Δ.)

Μέτρο 312 : 2.360.000,00 Ευρώ (Δ.Δ.)

Μέτρο 313Β : 11.025.000,00 Ευρώ (Δ.Δ.)

Στο ποσό των 116.000.000 Ευρώ, περιλαμβάνεται και το διαχειριστικό κόστος της ΕΤΕΑΝ ΑΕ για την υλοποίηση της δράσης «ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ».


Πηγή:www.agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου