14 Φεβ 2013

Νέος οδηγός για την συμμετοχή γεωργών σε συστήματα ποιότητας τροφίμων.


Με υπουργική απόφαση αντικαταστάθηκε ο οδηγός εφαρμογής του Μέτρου 132, ο οποίος αφορά την “Συμμετοχή Γεωργών σε συστήματα για την ποιότητα τροφίμων” του άξονα 1 “Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας του Τομέα της Γεωργίας και της Δασοκομίας» του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007−2013, σε ότι αφορά τους ελέγχους και την πληρωμή των δικαιούχων.

Συγκεκριμένα, με την με αριθμό 2049 απόφαση, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 250/Β/8 – 2 – 2013, τροποποιεί την προηγούμενη υπουργικής απόφασης 14813/20−12−2011, όσον αφορά το παράρτημα αυτής, ως εξής:
Αντικατάσταση του Οδηγού Εφαρμογής − Μέρος II (Έλεγχοι και Πληρωμή δικαιούχων) του Μέτρου 132,
αντικατάσταση του υποδείγματος Αίτησης Πληρωμής του Οδηγού Εφαρμογής − Μέρος II (Έλεγχοι και Πληρωμή δικαιούχων) και
αντικατάσταση του υποδείγματος Έντυπου Επιτόπιου Ελέγχου του Οδηγού Εφαρμογής −Μέρος II (Έλεγχοι και Πληρωμή δικαιούχων).

Πηγή:www.paseges.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου