23 Ιουλ 2012

Κονδύλι 268,4 εκατ. ευρώ για έργα περιβάλλοντος.


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη χρηματοδότηση 202 νέων έργων στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE+, του Ταμείου της ΕΕ για το περιβάλλον.

Μεταξύ των έργων που εγκρίθηκαν είναι και το πρόγραμμα αύξησης του πληθυσμού του κιρκινεζίου.
Τα έργα καλύπτουν δράσεις στα πεδία της διατήρησης της φύσης, της περιβαλλοντικής πολιτικής, της κλιματικής αλλαγής και της ενημέρωσης και επικοινωνίας σχετικά με περιβαλλοντικά ζητήματα.
Οι δράσεις αυτές αντιπροσωπεύουν συνολική επένδυση περίπου 516,5 εκατομ. ευρώ, με συνεισφορά 268,4 εκατομ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).
Ο αρμόδιος για το περιβάλλον Επίτροπος, Janez Potočnik, δήλωσε τα εξής: «Στην παρούσα 20ή επέτειο του προγράμματος LIFE και της οδηγίας για τους οικοτόπους (ενδιαιτήματα), με
ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνω τη συνέχιση της στήριξης περιβαλλοντικών έργων υψηλής ποιότητας σε ολόκληρη την ΕΕ. Τα πλέον πρόσφατα αυτά έργα LIFE+ συνεχίζουν την τάση που ξεκίνησε πριν από δύο δεκαετίες, για δράσεις καινοτομίας και ορθής πρακτικής με τις οποίες προάγεται η διατήρηση της φύσης, βελτιώνεται το περιβάλλον και αντιμετωπίζεται το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής.»
Η Επιτροπή έλαβε 1.078 αιτήσεις από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ σε απάντηση στην τελευταία πρόσκληση υποβολής προτάσεων, η οποία έκλεισε τον Ιούλιο του 2011. Από τις αιτήσεις αυτές επιλέχθηκαν 202 για συγχρηματοδότηση μέσω των τριών σκελών του προγράμματος: LIFE+ Φύση και Βιοποικιλότητα, LIFE+ Περιβαλλοντική Πολιτική και Διακυβέρνηση και LIFE+ Ενημέρωση και Επικοινωνία. Τα επιλεγέντα έργα παρουσιάζονται στο παράρτημα του παρόντος δελτίου Τύπου (βλ. MEMO/12/585).
Με τα έργα LIFE+ Φύση & Βιοποικιλότητα βελτιώνεται η κατάσταση διατήρησης των απειλούμενων με εξαφάνιση ειδών και ενδιαιτημάτων. Από τις 268 προτάσεις που έλαβε η Επιτροπή, επέλεξε για χρηματοδότηση 76 έργα προερχόμενα από συμπράξεις αρμόδιων για τη διατήρηση της φύσης φορέων, κυβερνητικών αρχών και άλλων μερών. Οι συμπράξεις έχουν συγκροτηθεί σε 22 κράτη μέλη και αντιπροσωπεύουν συνολική επένδυση ύψους 241,8 εκατομ. ευρώ, από τα οποία η ΕΕ θα διαθέσει τα 136 εκατομ. ευρώ. Μεταξύ των έργων αυτών 71 αφορούν τη φύση και συμβάλλουν στην εφαρμογή της οδηγίας για τα άγρια πτηνά και/ή της οδηγίας για τα ενδιαιτήματα, καθώς και του δικτύου Natura 2000. Τα υπόλοιπα πέντε έργα καλύπτουν ευρύτερα ζητήματα βιοποικιλότητας.
Τα έργα LIFE+ Περιβαλλοντική Πολιτική & Διακυβέρνηση είναι πιλοτικά έργα που συμβάλλουν στην ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών άσκησης πολιτικής, τεχνολογιών, μεθόδων και μέσων. Από τις 607 ληφθείσες προτάσεις, η Επιτροπή επέλεξε για χρηματοδότηση 113 έργα προερχόμενα από ευρύ φάσμα οργανισμών του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Τα έργα που επικράτησαν κατά την επιλογή αντιπροσωπεύουν συνολική επένδυση ύψους 258,4 εκατομ. ευρώ από τα οποία η ΕΕ θα διαθέσει περίπου 124,4 εκατομ. ευρώ.
Στο πλαίσιο αυτού του σκέλους, η Επιτροπή θα συνεισφέρει πάνω από 31,4 εκατομ. ευρώ σε 23 έργα που έχουν ως άμεσο αντικείμενο την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, με συνολικό προϋπολογισμό ύψους 67,8 εκατομ. ευρώ. Επιπλέον, πολλά άλλα έργα που εστιάζουν σε άλλα ζητήματα θα έχουν επίσης έμμεσο αντίκτυπο στις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. Τα απόβλητα και τα ύδατα αποτελούν δύο ακόμη σημαντικά πεδία εστίασης, με 29 και 19 επιλεγέντα έργα, αντιστοίχως.
Με τα έργα LIFE+ Ενημέρωση και Επικοινωνία διαδίδονται πληροφορίες και προβάλλονται τα περιβαλλοντικά ζητήματα, ενώ παρέχεται επιμόρφωση και ευαισθητοποίηση για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών. Από τις 203 ληφθείσες προτάσεις, η Επιτροπή επέλεξε για χρηματοδότηση 13 έργα προερχόμενα από φάσμα οργανισμών του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα που ασχολούνται με τη φύση ή/και το περιβάλλον. Τα έργα εκτελούνται σε εννέα κράτη μέλη και αντιπροσωπεύουν συνολική επένδυση ύψους 16,2 εκατομ. ευρώ, από τα οποία η ΕΕ θα διαθέσει περίπου 7,2 εκατομ. ευρώ.

Ιστορικό
Το LIFE+ αποτελεί το ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό μέσο για το περιβάλλον και διαθέτει συνολικό προϋπολογισμό ύψους 2,143 δισ. ευρώ για την περίοδο 2007-2013. Η Επιτροπή δημοσιεύει μία πρόσκληση κατ’ έτος για την υποβολή προτάσεων έργων LIFE+.

Περισσότερες πληροφορίες:
Στο παράρτημα παρατίθενται, ανά χώρα, περιλήψεις όλων των νέων έργων και οι αντίστοιχες διευθύνσεις επικοινωνίας:
http://ec.europa.eu/environment/life/news/press/index.htm#annexes2011
Πληροφορίες σχετικά με το LIFE+ παρέχονται στον ιστότοπο http://ec.europa.eu/life
Υπάρχει επίσης δυνατότητα επικοινωνίας με τις σχετικές εθνικές αρχές:
http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm

Σε ό,τι αφορα τα οκτώ συνολικά προγράμματα που εγκρίθηκαν για την Ελλάδα, ύψους 13,7 εκατ. ευρώ, αυτά είναι:

Life + Περιβαλλοντική πολιτική και διακυβέρνυση (6 προγράμματα 10 εκατ. ευρώ)

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας: ενεργειακό σύστημα διαχείρισης σε τρεις στρατιωτικές εγκαταστάσεις: η βάση στη Σούδα, την αεροπορική βάση Λάρισας και το στρατόπεδο Τριανταφυλλίδη στην Ξάνθη. Επικοινωνία: liasmanolis@hotmail.com

Αναπτυξιακή Ανατολικής Θεσσαλονίκης Ανατολική Α.Ε: Δοκιμή σε νέες καλλιεργητικές πρακτικές για τρεις καλλιέργειες: Olive – CLIMA. Επικοινωνία: environment@anatoliki.gr

Πανεπιστήμιο Αθηνών: Στόχος ο σχεδιασμός μιας πιλοτικής καλλιέργειας για την παραγή βιοαιθανόλης από βιο-απόβλητα: Waste2Bio. Επικοινωνία: mloiz@chemeng.ntua.gr

Δημοτική Επιχείρηση Αμαρουσίου: Το πρόγραμμα θα προωθήσει τη βιώσιμη διαχείριση απορριμμάτων με την ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση Recycling@Home. Επικοινωνία: european@maroussi.gr

ΕΘΙΑΓΕ – Ινστιτούτο Σπόρων Αθηνών: Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την βιώσιμη διαχείριση εντατικών καλλιεργειών στη Μεσόγειο: AgroStrat. Επικοινωνία: mdoula@otenet.gr

Πανεπιστήμιο Αθηνών: Διαχειριστικό σύστημα πλημμυρών και πυρκαγιών: FLIRE. Επικοινωνία: mimikou@chi.civil.ntua.gr



LIFE+ Nature (2 προγράμματα ύψους 3,7 εκατ. ευρώ)

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Το πρόγραμμα έχει στόχο την αύξηση του πληθυσμού του κιρκινεζίου (falco naumanni, ένα από τα πιο γνωστά είδη γερακιού στην Ελλάδα): Lesser Kestrel Thessaly. Επικοινωνία: asfoug@agr.uth.gr



Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης: Στόχος το διαχειριστικό σύστημα των δικτύων Natura 2000 στην Κεντρική Ελλάδα: εθνικό πάρκο Οίτης και Όρος Καλλίδρομο: FOROPENFORESTS. Επικοινωνία: president@eepf.gr

Ξένος Γιώργος



Πηγή:www.agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου