19 Φεβ 2013

Κατά 10% μειώνονται οι επιδοτήσεις του Έλληνα αγρότη τα επόμενα χρόνια.


Κατά 10% χαμηλότερες θα είναι οι άμεσες ενισχύσεις που θα λάβουν οι Έλληνες αγρότες την επταετία 2014-2020, σε σχέση με όσα εισπράττουν σήμερα. Σύμφωνα με τα όσα αποφασίστηκαν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της προηγούμενης εβδομάδας, στη χώρα μας θα δοθούν 15 δισ. ευρώ στα πλαίσια του Πρώτο Πυλώνα, έναντι των 16,5 δισ. που λάβαμε στην επταετία 2007-2013. Την ίδια στιγμή, οι πόροι που διατίθενται
στη χώρα μας για προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης θα διατηρηθούν αμετάβλητοι στα 3,8 δισ. για την επταετία.


Τις πληροφορίες αυτές έδωσε στην Agrenda, o Δημήτριος Μελάς, γενικός γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων του ΥπΑΑΤ, διευκρινίζοντας ότι για να βγουν τα ακριβή νούμερα θα πρέπει να καθοριστεί από τις Βρυξέλλες η κλείδα κατανομής για τη χώρα μας.

Όπως επισημαίνει ο κ. Μελάς, η χώρα μας απέφυγε τα χειρότερα, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι περικοπές των συνολικών πόρων της ΚΑΠ διαμορφώνονται στο 13,7%, ενώ οι άμεσες ενισχύσεις μειώνονται κατά 17%.

Μετακίνηση πόρων
Γεγονός πάντως είναι ότι για πρώτη φορά, οι Έλληνες αγρότες θα δουν το ποσό των ενισχύσεων  που λαμβάνουν να μειώνεται. Ως ένα βαθμό, οι απώλειες αυτές θα μπορούν να περιοριστούν χάρη στην αυξημένη ευελιξία που θα προσφέρει η νέα ΚΑΠ.
Συγκεκριμένα, ως και 15% των κονδυλίων του ενός πυλώνα θα μπορεί να μεταφερθεί στον άλλο, ενώ διευκολύνεται και η δυνατότητα μεταφοράς πόρων και μεταξύ των αξόνων. «Όταν ένας άξονας δεν τραβάει, θα μπορούν πολύ πιο εύκολα να μεταφερθούν πόροι στους υπόλοιπους άξονες», επισημαίνει ο κ. Μελάς.

Ελάχιστο όριο επιδότησης στα 19,6 ευρώ το στρέμμα
Προαιρετικό πλαφόν για κάθε χώρα και πιο ευέλικτη εφαρμογή της περιβαλλοντικής διάστασης
Σύμφωνα με τις αποφάσεις των 27, συνολικά  373 δισ. ευρώ θα διατεθούν στην ΚΑΠ για την περίοδο 2014-2020: Ουσιαστικά 47, 5 δισ. ευρώ λιγότερα από τα 421 δισ. ευρώ της προηγούμενης περιόδου, δηλαδή μείωση 13,7%.

Ειδικότερα, 277,8 δισ. ευρώ κατανέμονται στον πρώτο πυλώνα της ΚΑΠ (άμεσες ενισχύσεις), 84,9 δισ. ευρώ στο δεύτερο πυλώνα (αγροτική ανάπτυξη) ενώ υπάρχει και πρόνοια για ένα συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους 2,8 δισ. ευρώ ως αποθεματικό στην περίπτωση των γεωργικών κρίσεων.

Η εισαγωγή του ελάχιστου ορίου
Ως το 2020, οι ελάχιστες ενισχύσεις σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχουν διαμορφωθεί τουλάχιστον στα 19,6 ευρώ το στρέμμα, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της προηγούμενης εβδομάδας.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν περιορίστηκαν στο να καθορίσουν την «προίκα» της ΚΑΠ για τα επόμενα χρόνια, αλλά μπήκαν και στην ουσία της μεταρρύθμισης. Έτσι, ζητούν το πλαφόν στις ενισχύσεις να είναι προαιρετικό για όσα κράτη το επιθυμούν, ενώ για τις περίφημες «περιοχές οικολογικής εστίασης», λένε ότι δεν θα πρέπει να οδηγήσουν σε μείωση των καλλιεργούμενων εκτάσεων. Ακόμα, και 15% από τα κονδύλια του Πρώτου Πυλώνα θα μπορεί να μεταφερθεί στον Δεύτερο, αλλά και το αντίθετο.

Τέλος, ιδιαίτερης σημασίας για τη χώρα μας το ότι θα συνεχιστεί τουλάχιστον ως το 2016 η κατά 10% επιπλέον κοινοτική χρηματοδότηση για όσες χώρες αντιμετωπίζουν δημοσιονομικά προβλήματα. Αναλυτικά, οι τοποθετήσεις των 27 για την ΚΑΠ έχουν ως εξής:

Σύγκλιση των άμεσων ενισχύσεων
«Όλα τα κράτη μέλη με άμεσες ενισχύσεις ανά εκτάριο χαμηλότερες του 90% του μέσου όρου της ΕΕ θα καλύψουν το ένα τρίτο του χάσματος μεταξύ του τρέχοντος επιπέδου άμεσων ενισχύσεων και του 90% του μέσου όρου της ΕΕ κατά τη διάρκεια της προσεχούς περιόδου. Ωστόσο όλα τα κράτη μέλη οφείλουν να φτάσουν τουλάχιστον το επίπεδο των 196 ευρώ ανά εκτάριο σε τρέχουσες τιμές μέχρι το 2020. Η διαδικασία αυτή θα εφαρμοσθεί  από το 2015 έως το 2020».

Πλαφόν για τους μεγάλους
«Τα κράτη μέλη θα καθορίσουν, σε εθελοντική βάση, ανώτατα όρια στις άμεσες ενισχύσεις για μεγάλους δικαιούχους».

Περιβαλλοντική διάσταση
«Για τη χρηματοδότηση αυτών των [περιβαλλοντικών] πρακτικών, τα κράτη μέλη θα χρησιμοποιούν 30% του ετήσιου εθνικού ανώτατου ορίου (…) Η απαίτηση να υπάρχει περιοχή οικολογικής εστίασης (EFA) σε κάθε γεωργική εκμετάλλευση θα εφαρμοστεί με τρόπους που δεν απαιτούν την απόσυρση της εν λόγω έκτασης από την παραγωγή και θα αποτρέπουν αδικαιολόγητες απώλειες εισοδήματος για τους γεωργούς».

Ποσοστά συγχρηματοδότησης
«Υψηλότερο ποσοστό συγχρηματοδότησης (κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες) μπορεί να εφαρμόζεται όταν ένα κράτος μέλος λαμβάνει χρηματοδοτική συνδρομή σύμφωνα με τα άρθρα 136 και 143 της ΣΛΕΕ (…) Ο κανόνας αυτός θα συνεχίσει να εφαρμόζεται στα εν λόγω κράτη μέλη έως το 2016, οπότε θα επανεκτιμηθεί».

Επί της ουσίας
Μειωμένες άμεσες ενισχύσεις
Οι Έλληνες αγρότες την επταετία 2014-2020 θα λάβουν 10% λιγότερες άμεσες ενισχύσεις. Ειδικότερα θα δοθούν 15 δισ. ευρώ για τον πρώτο πυλώνα (άμεσες ενισχύσεις), έναντι 16,5 δισ. ευρώ που είχαμε πάρει για το διάστημα 2007-2013.

Ευελιξία μεταξύ των πυλώνων
Έως και 15% των κονδυλίων του ενός πυλώνα θα μπορεί να μεταφέρεται στον άλλο, ενώ διευκολύνεται και η δυνατότητα μεταφοράς πόρων και μεταξύ άλλων. Έτσι οι απώλειες στις ενισχύσεις μπορούν να περιοριστούν χάρη στην αυξημένη ευελιξία.

Βιώσιμη γεωργία
Η απαίτηση για περιοχές οικολογικής εστίασης σε κάθε γεωργική εκμετάλλευση δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε μείωση των καλλιεργούμενων εκτάσεων, που θα έχουν ως συνέπεια περαιτέρω απώλειες στο αγροτικό εισόδημα.

Τώρα είναι η σειρά της Κομισιόν
Αφού οι 27 συμφωνήσουν στα θέματα που έχουν μείνει ανοιχτά, το μπαλάκι θα πέσει στο γήπεδο της Κομισιόν, που θα κληθεί να οριστικοποιήσει τις προτάσεις της. Ωστόσο δεν αναμένονται μεγάλες αλλαγές από τις προτάσεις που έχουν ήδη πέσει στο τραπέζι. Για παράδειγμα, η περιβαλλοντική διάσταση των ενισχύσεων, ιδίως μετά τα Συμπεράσματα του Συμβουλίου, δεν αναμένεται να πέσει πολύ κάτω από το 30%. Ωστόσο θα αναζητηθούν τρόποι ώστε οι νέες ενισχύσεις να εφαρμοστούν όσο το δυνατόν πιο ομαλά, όπως άλλωστε έχουν ζητήσει και οι ευρωβουλευτές.

Τα λεφτά της υπαίθρου
Στην περιφερειακή πολιτική οι πόροι της ΕΕ θα έχουν οριακή αύξηση, από τα 320,148 δισ. ευρώ (παλιά πρόταση), στα 324,707 δισ. ευρώ. Η Ελλάδα θα λάβει για την επταετία 2014- 2020, 14,5 δισ. ευρώ από το καινούριο ΕΣΠΑ και επιπλέον άλλα 1,8 δισ. για την αγροτική ανάπτυξη.

Απασχόληση και ανάπτυξη
Οι πόροι για επένδυση στην ανάπτυξη και την απασχόληση παραμένουν στα 312,754 δισ. ευρώ. Συνολικά 163,094 δισ. ευρώ προβλέπονται για τις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες, 31,569 δισ. ευρώ για τις περιφέρειες σε μετάβαση, 50,342 δισ. ευρώ για τις πιο αναπτυγμένες περιφέρειες, 66,362 δισ. ευρώ για τα κράτη μέλη που υποστηρίζονται από το Ταμείο Συνοχής και 1,387 δισ. ευρώ για τις ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιφέρειες.

Περιφερειακή ανάπτυξη

Ελλάδα
 Οι πιο αναπτυγμένες περιφέρειες της Ελλάδας θα λάβουν 1.375 δισ. ευρώ από τα διαρθρωτικά ταμεία, πρόκειται για αύξηση της τάξεως του 1 δισ. ευρώ

Πορτογαλία

Και οι πιο αναπτυγμένες περιφέρειες της Πορτογαλίας θα λάβουν επίσης αύξηση 1 δισ. ευρώ.

Ισπανία: Η κατανομή μειώνεται κατά 1.824 ευρώ έως 2,75 δισ. ευρώ.

Ιταλία: Οι λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες της Ιταλίας θα λάβουν 1.5 δισ. ευρώ.

Μάλτα - Κύπρος
Θα συνεχίσουν να λαμβάνουν 200 εκατ. ευρώ και 150 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Αειφόρος Γεωργία
Η παράμετρος «Βιώσιμη ανάπτυξη: Φυσικοί πόροι», που καλύπτει την αγροτική πολιτική, την αγροτική ανάπτυξη, την αλιεία και τα χρηματοδοτικά εργαλεία για περιβαλλοντική και κλιματική δράση κινείται στα 373,479 δισ. ευρώ από τα 372,229δισ. ευρώ. Παράλληλα παρέχεται μια πρόβλεψη 2,800 δισ. ευρώ για τις κρίσεις στον αγροτικό τομέα.

Πηγή: www.agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου