8 Μαΐ 2013

Συμμετοχή γεωργών σε συστήματα για την ποιότητα τροφίμων.


Παρατείνεται η περίοδος υποβολής των αιτήσεων πληρωμής για τους δικαιούχους του Μέτρου 132 μέχρι την Παρασκευή 28-6-2013 (καταληκτική ημερομηνία). Συνέπεια της παραπάνω παράτασης είναι ότι εκπρόθεσμες (με μείωση του ποσού κατά 1% για κάθε εργάσιμη ημέρα ) θα θεωρούνται όσες αιτήσεις πληρωμής κατατεθούν έως και την Τρίτη 23-7-2013 (δηλαδή σε διάστημα 25 ημερολογιακών ημερών μετά την προθεσμία).
Εντός αυτών των προθεσμιών ο δικαιούχος έχει τη δυνατότητα να αιτηθεί παράτασης, ενημερώνοντας εγγράφως την αρμόδια ΔΑΟΚ σχετικά με την αδυναμία υποβολής αίτησης πληρωμής.
Σε περίπτωση μη κατάθεσης αίτησης πληρωμής ή αίτησης παράτασης εντός αυτών των προθεσμιών, το έργο θεωρείται ότι εγκαταλείφθηκε.


Πηγή:www.paseges.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου