26 Απρ 2013

Η Κομισιόν ενέκρινε 22 νέα προγράμματα προώθησης αγροτικών προϊόντων προς ΕΕ και τρίτες χώρες, τα 4 από αυτά προέρχονται από την Ελλάδα.


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε 22 συνολικά προγράμματα για την προώθηση γεωργικών προϊόντων στην αγορά της ΕΕ και σε τρίτες χώρες. Ο συνολικός προϋπολογισμός των προγραμμάτων - τα περισσότερα από τα οποία θα διαρκέσουν τρία χρόνια - ανέρχεται σε 71,94 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων η ΕΕ συνεισφέρει τα 35,97 εκατ. ευρώ. Μεταξύ αυτών
περιλαμβάνεται και πρόγραμμα προώθησης αυγών από τη Βουλγαρία στην Ελλάδα και τη Ρουμανία. Από τους 22 παραγωγικούς φορείς που επιδοτήθηκαν από την ΕΕ οι 4 είναι ελληνικοί και αφορούν προϊόντα ποιότητας που έχουν καταχωριθεί και προστατεύονται ως ΠΟΠ (Προστατευόμενες Ονομασίες Προέλευσης), ΠΓΕ (Προστατευόμενες Γεωγραφικές Ενδείξεις) και ΕΠΙΠ (Εγγυημένα Παραδοσιακά Ιδιότυπα Προϊόντα), νωπά φρούτα και λαχανικά, κρέας και βιολογικά προϊόντα.

Οι φορείς που επιλέχθηκαν από την Ελλάδα είναι οι εξής:

Ένωση νομικών προσώπων Παραγωγών προϊόντων ΠΟΠ-ΠΓΕ, με επικεφαλής την «Κουρέλλας Α.Ε.» (έχει τριετή διάρκεια), που θα πραγματοποιήσει πρόγραμμα προώθησης για προϊόντα ΠΟΠ / ΠΓΕ / ΕΠΙΠ, σε συνεργασία με τη Ρουμανία. Θα αφορά τις αγορές Νορβηγίας, Ρωσίας και Κίνας. Είναι συνολικού προϋπολογισμού για τον ελληνικό φορέα 3.198.497 ευρώ, από τα οποία τα 1.599.248 ευρώ προέρχονται από τον κοινοτικό προϋπολογισμό.
Ένωση Νομικών Προσώπων με επικεφαλής την ΕΑΣ Καβάλας (έχει τριετή διάρκεια), που θα πραγματοποιήσει πρόγραμμα προώθησης νωπών φρούτων και λαχανικών. Θα αφορά τις αγορές Γερμανίας, Γαλλίας και Ελλάδας. Είναι συνολικού προϋπολογισμού 2.920.000 ευρώ, από τα οποία 1.460.000 ευρώ προέρχονται από τον κοινοτικό προϋπολογισμό.
«Άρωμα» Φάρμα Κουτσιώφτη (έχει τριετή διάρκεια), που θα πραγματοποιήσει πρόγραμμα προώθησης προϊόντων κρέατος. Θα αφορά τις αγορές Ελλάδας και Κύπρου. Είναι συνολικού προϋπολογισμού 1.998.509 ευρώ, από τα οποία τα 999.255 ευρώ προέρχονται από τον κοινοτικό προϋπολογισμό.
Πανελλήνια Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Βιολογικών Προϊόντων - Hellas Bionet (έχει τριετή διάρκεια), που θα πραγματοποιήσει πρόγραμμα προώθησης βιολογικών προϊόντων. Θα αφορά τις αγορές Γερμανίας, Σουηδίας και Ολλανδίας. Είναι συνολικού προϋπολογισμού 2.926.000 ευρώ από τα οποία 1.463.000 ευρώ προέρχονται από τον κοινοτικό προϋπολογισμό.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της Κομισιόν, έως τις 30 Νοεμβρίου 2012, στο πλαίσιο του καθεστώτος ενημέρωσης και προώθησης, οι υπηρεσίες της Επιτροπής έλαβαν 36 προτάσεις προγραμμάτων που αφορούν τόσο την εσωτερική αγορά της ΕΕ όσο και τις τρίτες χώρες, οι οποίες εντάσσονται στο πρώτο «κύμα» του προγράμματος για το 2013. Κατόπιν αξιολόγησης, επιλέχθηκαν για συγχρηματοδότηση 22 προτάσεις προγραμμάτων, εκ των οποίων 16 αφορούν την εσωτερική αγορά και 6 τρίτες χώρες. Δύο από τα επιλεγέντα προγράμματα προτάθηκαν από περισσότερα του ενός κράτη μέλη. Οι τρίτες χώρες/περιφέρειες που καλύπτονται είναι: Η Ρωσία, η Κίνα, η Βόρεια Αμερική, η Νοτιοανατολική Ασία, η Νορβηγία, η Ελβετία, η Ουκρανία, η Ινδία και η Νότιος Κορέα.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των 22 προγραμμάτων, τα περισσότερα εκ των οποίων θα «τρέξουν» την επόμενη τριετία, διαμορφώνεται σε 71,94 εκ. ευρώ. Από το συνολικό ποσό του προϋπολογισμού των προγραμμάτων, τα 37,97 εκ. ευρώ είναι η ευρωπαϊκή συμμετοχή. Τα συγκεκριμένα προγράμματα έχουν τριετή διάρκεια.

Τα επιλεγμένα προγράμματα καλύπτουν το ελαιόλαδο, το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα, το κρέας, τα νωπά ή μεταποιημένα φρούτα και λαχανικά, τα βιολογικά προϊόντα, τα αυγά, το κρασί και τα κηπευτικά προϊόντα, καθώς επίσης και τα προϊόντα ποιότητας εγγεγραμμένα ως ΠΟΠ, ΠΓΕ και ΕΠΙΠ.

Στην περίπτωση της Βουλγαρίας, ο συνολικός προϋπολογισμός του διετούς προγράμματος προώθησης αυγών, είναι προϋπολογισμού 1,89 εκατ. ευρώ και η ευρωπαϊκή συμμετοχή σε 946.000 ευρώ. Ο ανάδοχος του διετούς προγράμματος, που στοχεύει στην προώθηση των βουλγαρικών αυγών στις αγορές της Ελλάδας και της Ρουμανίας, είναι η Ένωση Γεωργικών Παραγωγών της Βουλγαρίας.


Πηγή:www.agrotypos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου