30 Απρ 2013

Πιο αυστηρή η νέα κοινοτική νομοθεσία για την επισήμανση και τις προδιαγραφές των τροφίμων.


Περισσότερες απαιτήσεις φέρνει η νέα νομοθεσία για την επισήμανση και τις προδιαγραφές των τροφίμων, καθώς αυξάνονται οι υποχρεωτικές πληροφορίες προς τον καταναλωτή, επεκτείνεται η υποχρεωτική επισήμανση αλλεργιογόνων και στα μη προσυσκευασμένα τρόφιμα, συμπεριλαμβανομένων και των εστιατορίων. Παράλληλα προβλέπεται βελτίωση της αναγνωσιμότητας των ετικετών. Αυτό μεταξύ άλλων τονίστηκε σε ημερίδα του ΕΦΕΤ, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα με θέμα «Επισήμανση και
προδιαγραφές τροφίμων: Νέα νομοθεσία – νέες ευκαιρίες για δημιουργία καινοτόμων προϊόντων», όπως αναφέρει το στέλεχος της ΠΑΣΕΓΕΣ Δήμητρα Μάρδα, η οποία και παραβρέθηκε στην εκδήλωση.

Κυρίαρχο θέμα της ημερίδας απoτέλεσε η παρουσίαση από την εκπρόσωπο της DG SANCO κα Α. Νικολακοπούλου του ΚΑΝ 1169/2011, που αφορά στην παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές.

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν «αξιοσημείωτο είναι ότι λόγω αντίρροπων τάσεων μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημοσίευση του Κανονισμού απαιτήθηκε χρονικό διάστημα 8 ετών».

Να σημειωθεί ότι ο Κανονισμός 1169/2011 αφορά σε όλα τα τρόφιμα  συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων εστίασης και των εξ αποστάσεως πωλήσεων.

Με τη νέα νομοθεσία, αυξάνονται οι υποχρεωτικές πληροφορίες προς τον καταναλωτή, επεκτείνεται η υποχρεωτική επισήμανση αλλεργιογόνων και στα μη προσυσκευασμένα τρόφιμα, συμπεριλαμβανομένων και των εστιατορίων, προβλέπεται βελτίωση της αναγνωσιμότητας των ετικετών.

Εκτός αυτού, εξαιρουμένου του κρέατος, παραμένει προαιρετική η επισήμανση της χώρας καταγωγής, εκτός αν η παράλειψή της θα μπορούσε να παραπλανήσει τον καταναλωτή. Σε περίπτωση εθελοντικής σήμανσης της χώρας καταγωγής  του τροφίμου και εάν το πρωτεύον συστατικό του προέρχεται από άλλη χώρα, τότε υπάρχει υποχρέωση είτε αναφοράς της χώρας / τόπου προέλευσης του πρωταρχικού συστατικού, είτε αναφοράς ότι ο τόπος προέλευσης του πρωταρχικού συστατικού είναι διαφορετικός από αυτόν του τροφίμου.

Ταυτόχρονα επεκτείνεται η υποχρέωση επισήμανσης της προέλευσης του κρέατος στο κρέας χοίρων, αιγοπροβάτων, πουλερικών με κανόνες εφαρμογής που θα υιοθετηθούν στο τέλος του 2013, ενώ καθιερώνονται νέες απαιτήσεις πληροφόρησης για : τρόφιμα με τεχνολογικά επεξεργασμένα νανοϋλικά, με υποκατάστατα συνήθων συστατικών, με μορφοποιημένα τεμάχια κρέατος ή ψαριού,  τρόφιμα που έχουν υποστεί απόψυξη, για την προσθήκη νερού σε προϊόντα κρέατος ή αλιείας, την ημερομηνία πρώτης κατάψυξης κρέατος / ψαριών.



Σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν «Γίνεται υποχρεωτική η διατροφική επισήμανση (εξαιρουμένων προϊόντων όπως το αλάτι, βότανα, καφές κλπ) ανά 100 g ή  ml . Οι νέοι κανόνες θα ισχύσουν από το Δεκέμβριο 2014. Τα κράτη – μέλη μπορούν να υιοθετήσουν εθνικά εφαρμοστικά μέτρα για τις ενδείξεις».


Από τις λοιπές παρουσιάσεις επισημαίνεται η παρουσίαση του ΚΑΝ 1924/2006 περί διατροφικών ισχυρισμών και ισχυρισμών υγείας στην επισήμανση και διαφήμιση προσυσκευασμένων τροφίμων, ενώ προβλέπεται η δημιουργία Κοινοτικού καταλόγου με τους επιτρεπόμενους ισχυρισμούς υγείας και Κοινοτικού Μητρώου με τους επιτρεπόμενους ισχυρισμούς διατροφής.


Χωριστή παρουσίαση έγινε για το θέμα της προσθήκης βιταμινών κ.α. ουσιών στα τρόφιμα.


Συνεταιριστικές διακρίσεις


Από την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση του Προέδρου του ΟΠΕ κ. Καλαμπόκη με θέμα το ρόλο της συσκευασίας στην ανάπτυξη εξωστρέφειας των αγροτικών προϊόντων προέκυψε η… πρωτοπορία δύο Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, της ΕΑΣ Πεζών, με εξαιρετικά επιτυχή παρουσία σε διεθνείς εκθέσεις χάρη στις  καινοτόμες συσκευασίες ελαιολάδου και της ΕΑΣ Σητείας, για την πρωτοποριακή κατά το παρελθόν αναφορά της οξύτητας του ελαιολάδου στην ετικέτα.


Από τη συζήτηση προέκυψε επίσης ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν συγκρουόμενες παράλληλες νομοθεσίες.


Για τις κυρώσεις αρμόδιες είναι οι Εθνικές αρχές, αλλά υπάρχει πρόταση να αντιστοιχούν οι κυρώσεις στο μέγεθος του οικονομικού καταχρηστικού κέρδους , ώστε να αποτελούν αντικίνητρο.


Σημειώνεται ότι όλες οι παρουσιάσεις της ημερίδας είναι ήδη ανηρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΦΕΤ (www.efet.gr).

Πηγή:www.paseges.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου