29 Απρ 2013

Πριμοδότηση με δικαιώματα 30 εκατ. για γεωργούς ορεινών περιοχών.


Νέα δικαιώματα ύψους 30 εκατ. ευρώ θα κατανεμηθούν μέχρι το τέλος Ιουνίου στο πλαίσιο του Άρθρου 68 σε εκμεταλλεύσεις ορεινών και μειονεκτικών περιοχών. Κάθε χρόνο από το 2010 και μετά γίνεται αυτή η «πριμοδότηση» των νέων γεωργών, με προτεραιότητα σε όσους ξεκίνησαν το αγροτικό επάγγελμα μετά το 2008 και δεν έχουν καθόλου δικαιώματα (παίρνουν περισσότερα μόρια στη βαθμολόγηση).


Tο εθνικό απόθεμα σε όλους τους νέους γεωργούς πέρυσι δεν είχε δοθεί, λόγω του ότι ήταν πολύ μικρό το περισσευούμενο ποσό από τις μεταβιβάσεις.
Λίγο αργότερα, χωρίς να προσδιορίζεται ακριβώς από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, δίνεται το εθνικό απόθεμα σε όλους τους νέους γεωργούς, το οποίο πέρσι δεν είχε δοθεί, λόγω του ότι ήταν πολύ μικρό το περισσευούμενο ποσό από τις μεταβιβάσεις.

Όσον αφορά τώρα το εθνικό απόθεμα του άρθρου 68 (30 εκατ. ευρώ), αυτό συνδέεται άμεσα με τα αναπτυξιακά προγράμματα. Η σχετική απόφαση του υπουργείου αναφέρει: «Δικαιούχοι των νέων δικαιωμάτων ενίσχυσης είναι οι γεωργοί όλων των τομέων παραγωγής όπου εφαρμόζεται το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007/2013, και οι οποίοι δεν διαθέτουν δικαιώματα ενίσχυσης για το σύνολο της επιλέξιμης γης τους. Ως γεωργοί στο πλαίσιο της παρούσας ενίσχυσης ορίζονται όσοι πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) η έδρα της εκμετάλλευσης βρίσκεται εντός του Δήμου, Δημοτικού ή κοινοτικού διαμερίσματος, ή οικισμού των ορεινών ή μειονεκτικών περιοχών, όπως αυτές ορίζονται με την οδηγία 85/148/ΕΟΚ, ή έχουν την ιδιότητα του μετακινούμενου κτηνοτρόφου, και

β) κατέχουν μεγαλύτερη επιλέξιμη γη από το σύνολο των δικαιωμάτων που ήδη διαθέτουν.

● Η καθοριζόμενη μοναδιαία αξία κάθε νέου δικαιώματος ενίσχυσης για το 2010 δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 400 ευρώ ανά εκτάριο. Σε περίπτωση υπέρβασης του συνολικού προϋπολογισμού του μέτρου, εφαρμόζεται γραμμική μείωση της μοναδιαίας αξίας των νέων δικαιωμάτων ενίσχυσης.

● Κάθε δικαιούχος λαμβάνει νέα δικαιώματα ενίσχυσης στο πλαίσιο του Μέτρου 6 μόνο μία φορά εντός της περιόδου 2010 – 2012.

● Κάθε δικαιούχος μπορεί να λάβει μέχρι 7 νέα δικαιώματα ενίσχυσης, από τα οποία προκύπτει ατομικό ποσό αναφοράς μέχρι τα 2.800 ευρώ.»

Αλεξανδρής Πέτρος


Πηγή:www.agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου