24 Απρ 2013

Ανθεί ο εξαγωγικός κλάδος και στη Μαγνησία.


Ο εξαγωγικός κλάδος είναι ο μόνος που στην Ελλάδα της κρίσης «ανθεί» όπως προκύπτει και από τα στοιχεία του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων. Το 2012 παρά την γενικότερη οικονομική ύφεση, πραγματοποιήθηκε ιστορικό ρεκόρ εξαγωγών στην Ελλάδα καθώς ξεπέρασαν τα 24 δισεκατομμύρια Ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 12,6 του ΑΕΠ. Μάλιστα εάν προστεθούν και οι εξαγωγές των υπηρεσιών , οι εξωστρεφείς ελληνικές επιχειρήσεις συνεισέφεραν περίπου στο 23 % του ΑΕΠ. Όπως δε δείχνουν τα στοιχεία του Γενικού
Μητρώου Εξαγωγέων του Επιμελητηρίου Μαγνησίας, στην ευρύτερη περιοχή δραστηριοποιούνται 158 εξαγωγικές επιχειρήσεις. Οι 114 στον Μεταποιητικό κλάδο, οι 40 στον εμπορικό και τέσσερις στον κλάδο των υπηρεσιών. Χαρακτηριστικό της αύξησης της εξωστρέφειας είναι ότι 86 εκ των ενεργών εξαγωγικών επιχειρήσεων , ξεκίνησαν την εξαγωγική τους δραστηριότητα κατά την τελευταία πενταετία.
Τα στοιχεία παρουσιάστηκαν στο διήμερο Σεμινάριο για τις Εξαγωγές που συνδιοργάνωσαν το Επιμελητήριο Μαγνησίας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το Επιμελητήριο Νέων Επιχειρηματιών του Νομού Μαγνησίας το Σαββατοκύριακο 20-21 Απριλίου.

Ο Α΄ Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Μαγνησίας κ. Αθανάσιος Σταυρίδης κατά την εισήγηση του υπογράμμισε: «Οι εξελίξεις στην παγκόσμια οικονομία αποδεικνύουν πως η ανταγωνιστικότητα και η εξωστρέφεια αποτελούν τους βασικούς παράγοντες ενδυνάμωσης του ρυθμού οικονομικής ανάπτυξης των χωρών. Οι ελληνικές επιχειρήσεις θα πρέπει να κατανοήσουν ότι η εσωτερική αγορά μόνον δεν αρκεί για την ανάπτυξη τους, αλλά να δώσουν βάρος στην κατάκτηση νέων αγορών του εξωτερικού. Ο ανταγωνισμός εκτός έδρας βοηθά τις επιχειρήσεις να γίνουν πιο δυναμικές, καινοτόμες, προσαρμοστικές και κερδοφόρες.

Σύμφωνα με τον Π.Σ.Ε. τα βασικά προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι ελληνικές εξαγωγικές εταιρείες είναι :
Η εκτίμηση για συνέχιση της ύφεσης σε πολλές χώρες της Ε.Ε., όπου αποτελούν βασικούς εμπορικούς εταίρους της Ελλάδας.
Η έλλειψη ρευστότητας των εξαγωγικών επιχειρήσεων, εξαιτίας και των καθυστερήσεων από τις επιστροφές του ΦΠΑ, σε συσχέτιση με τη μη πρόσβαση στη χρηματοδότηση, εξαιτίας της μη ομαλότητας στο τραπεζικό σύστημα της χώρας.
Οι περιορισμένες δυνατότητες απορρόφησης κονδυλίων από το ΕΣΠΑ, που προκύπτουν από την αδυναμία του τραπεζικού συστήματος να καλύψει σημαντικό μέρος του κόστους επένδυσης.
Η ύπαρξη αλληλοεπικαλύψεων αρμοδιοτήτων σε επίπεδο Διεθνούς οικονομικής πολιτικής της χώρας, σε περισσότερα από πέντε Υπουργεία.
Το έλλειμμα εξαγωγικής τεχνογνωσίας, ειδικά στις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας.

Όπως φαίνεται από την δραστηριότητα τους οι περισσότερες εξαγωγικές εταιρείες της Μαγνησίας εμπορεύονται και μεταποιούν προϊόντα πρωτογενούς παραγωγής (ελιές, λάδι, βότανα, αρωματικά φυτά κλπ) καθώς και στη βιομηχανία μετάλλων. Η αύξηση των εξαγωγών και η βελτίωση των εξαγωγικών επιδόσεων , σε επίπεδο Νομού Μαγνησίας , για εμάς στο Επιμελητήριο , είναι και θα παραμείνει στην κορυφή των προτεραιοτήτων μας.

Γι’ αυτό το σκοπό το Επιμελητήριο Μαγνησίας το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει προχωρήσει σε πρωτοβουλίες προκειμένου οι επιχειρήσεις- μέλη να κάνουν το άνοιγμα στις ξένες αγορές και ειδικότερα σε χώρες όπως το Ισραήλ, η Ρωσία, τα Αραβικά Εμιράτα ,ώστε να δημιουργήσουν επενδύσεις και να προωθήσουν τα προϊόντα τους.»
Κατά το διήμερο σεμινάριο καλύφθηκαν από τους εισηγητές όλα τα θέματα σχετικά με τα στάδια εξαγωγικής ανάπτυξης, πρακτικές λύσεις, διαθέσιμα εργαλεία έρευνας αγοράς και σύγχρονες τάσεις στο εξαγωγικό marketing.

Χαιρετισμό εκ μέρους του Επιμελητηρίου Νέων Επιχειρηματιών απεύθυνε, ως εκπρόσωπος, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Απόστολος Νάσιος .

Ο Μιχαήλ Ζουμπουλάκης - Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ανέπτυξε το θέμα «Παγκοσμιοποίηση - Διεθνές Εμπόριο» , ο Γεώργιος Παπαστεργιόπουλος - Διευθυντής Ελληνικού Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου, αναφέρθηκε εκτενώς στις «Εξαγωγές: Βήμα προς Βήμα», η Λυδία Μουρατίδου - Προϊσταμένη Τμήματος Κατάρτισης Συμβολαίων & Εξυπηρέτησης Πελατών - Υποκαταστήματος Θεσσαλονίκης του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων, υπογράμμισε τις «Βασικές έννοιες (όροι αποστολής-incoterms, όροι πληρωμής, αντιπροσώπευση)», ο Δημήτριος Ντίνας, εκπρόσωπος της Τράπεζας Πειραιώς, εισηγήθηκε το θέμα «Δανεισμός και Εξαγωγές», ο Σπύρος Κοντούλης – Εκτελωνιστής, το θέμα «Εκτελωνισμός και Εξαγωγές» και ο.Δημήτριος Αποστολάκος - Επόπτης Ελέγχου ΔΟΥ ΒΟΛΟΥ, το θέμα «Φορολογικά θέματα Εξαγωγών».


Πηγή:www.paseges.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου