27 Αυγ 2012

Πτώση των ελληνικών εξαγωγών στη Γερμανία.


Η Γερμανία ως αγορά υποδοχής των ελληνικών προϊόντων εκτοπίστηκε το 2011 στη δεύτερη θέση, παραχωρώντας την πρωτοκαθεδρία στην Ιταλία, ενώ παραμένει πρώτος προμηθευτής αγαθών για τη χώρα μας. Αυτά σημειώνονται -μεταξύ άλλων- στα στοιχεία για τις διμερείς οικονομικές και εμπορικές σχέσεις Ελλάδας - Γερμανίας, που δημοσιοποίησε το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων τής Πρεσβείας μας στο Βερολίνο, υπογραμμίζοντας ότι ο διμερής όγκος εμπορίου μετά το 2007 συνεχώς μειώνεται.
Το εμπορικό έλλειμμα τής Ελλάδας με τη Γερμανία την τριετία 2009-2011, μειώνεται σταδιακά και η Γερμανία παραμένει ως ένας από τους σημαντικότερους επενδυτές στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Με βάση τα στοιχεία τής Γερμανικής Στατιστικής Αρχής (Destatis) και της Bundesbank, η Γερμανική οικονομία αναπτύχθηκε το δεύτερο εξάμηνο του 2012 με χαμηλότερους ρυθμούς, ήτοι κατά 0,3% ΑΕΠ σε σχέση με το 0,5% το αντίστοιχο
διάστημα του 2011, ενώ πέτυχε να έχει πλεόνασμα κατά 8,3 δισ. ευρώ, οφειλόμενο κυρίως στην αύξηση των εισφορών από την κοινωνική ασφάλιση. Επίσης, προκύπτει ότι η ανάπτυξη της Γερμανικής οικονομίας έφθασε το 2011 στο +3% ΑΕΠ συνεχίζοντας τους ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης τού 2010 (+3,7% ), κλείνοντας ουσιαστικά την ψαλίδα που δημιούργησε η οικονομική κρίση, φθάνοντας και πάλι σχεδόν στα επίπεδα προ της κρίσης. Σημαντικό στοιχείο είναι η αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης κατά +1,5% το 2011, ενώ και οι εισαγωγές συνέχισαν την αυξητική πορεία τους κατά +7,4%, ωστόσο με χαμηλότερους ρυθμούς σε σχέση με το 2010, (+11,7%). Οι Γερμανικές εξαγωγές αυξήθηκαν επίσης κατά +8,2%, αλλά με χαμηλότερους ρυθμούς σε σχέση με το 2010 (+13,7% ). Η ανεργία μειώθηκε αισθητά, ανερχόμενη σε 5,9% σε σχέση με 7,1% το 2010. Το έλλειμμα μειώθηκε σημαντικά ανερχόμενο σε μόλις 1% από 4,3% το 2010, ενώ, τέλος, το χρέος παρέμεινε σχετικά υψηλό για τα δεδομένα της Γερμανίας, ωστόσο μειούμενο ανερχόμενο σε +81,7% του ΑΕΠ σε σχέση με το +83,2% τού ΑΕΠ το 2010.

Όγκος συναλλαγών Ακόμη, με βάση νεώτερα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ για το 2011, οι Ελληνικές εξαγωγές στη Γερμανία παρουσίασαν ελαφρά πτώση, μειούμενες κατά -2% σε σχέση με το 2010. Σε αξία ανήλθαν σε 1,76 δισ. ευρώ ή 7,9% των συνολικών Ελληνικών εξαγωγών έναντι 1,80 δισ. ευρώ το 2010 ή 11% των συνολικών Ελληνικών εξαγωγών. Η Γερμανία ως αγορά υποδοχής των ελληνικών προϊόντων αποτέλεσε για το 2011 τη δεύτερη σημαντικότερη μετά την Ιταλία. Οι Γερμανικές εξαγωγές στην Ελλάδα ανήλθαν το 2011 σε αξία σε 4,6 δισ. ευρώ, σε σχέση με 5,06 δισ. ευρώ το 2010. Η Γερμανία με αυτή την επίδοση παραμένει ως χώρα, παρά τη μικρή μείωση, πρώτος προμηθευτής αγαθών για τη χώρα μας το 2011, διατηρώντας την πρωτοκαθεδρία, αλλά και το μερίδιο 10,6% επί τού συνόλου των Ελληνικών εισαγωγών.

Πηγή:www.paseges.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου