8 Δεκ 2013

Προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας στον τομέα της γεωργίας από 1 Ιανουαρίου 2014.

Η ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ αποτελεί την βασική προτεραιότητα της ελληνικής προεδρίας στο γεωργικό τομέα. Ειδικότερα κατά την διάρκεια επίσκεψής του στις Βρυξέλλες, ο Υπουργό ΑΑΤ, κ. Αθ. Τσαυτάρης ζήτησε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Γεωργίας, κ. Paolo De Castro, την επίσπευση των εργασιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Ε.Κ.), ώστε να
εξασφαλιστεί η έγκαιρη εφαρμογή της νέας ΚΑΠ και η ομαλή μετάβαση στη νέα κατάσταση, η οποία θα επιτρέψει στους Ευρωπαίους γεωργούς να προγραμματίσουν με ασφάλεια την παραγωγή και τις επενδύσεις τους. Επίσης, σημαντική προτεραιότητα αποτελεί η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προώθηση των γεωργικών προϊόντων στην ΕΕ και στις τρίτες χώρες.

Στόχος της Ελληνικής Προεδρίας είναι η επίτευξη πολιτικής συμφωνίας στο Συμβούλιο, ώστε, με τη συμπλήρωση των εργασιών από την Ιταλική Προεδρία, να εφαρμοστεί ένα νέο και αποτελεσματικό καθεστώς το ταχύτερο δυνατόν, που θα λαμβάνει υπόψη τις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ με τρίτες χώρες και θα επικεντρώνεται στην προώθηση των ποιοτικών προϊόντων, καθώς επίσης και στην ανάδειξη, μεταξύ άλλων, της γνησιότητας των Ευρωπαϊκών προϊόντων, με κατοχυρωμένη γεωγραφική ένδειξη. Σύμφωνα με όσα αναφέρει ανακοίνωση του ΥπΑΑΤ, ο κ. De Castro, αναγνωρίζοντας τη σημασία του θέματος, δεσμεύτηκε να επικεντρώσει τις εργασίες της Επιτροπής στην οποία προεδρεύει, ώστε να διαμορφωθεί η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πριν τις Ευρωεκλογές.

Η έκθεση και οι ενδεχόμενες προτάσεις που αναμένονται από την Επιτροπή αφενός για το γάλα, αφετέρου σχετικά με τη λειτουργία του καθεστώτος των φρούτων και λαχανικών θεωρούνται επίσης σημαντικές προτεραιότητες. Ειδικότερα, για τα φρούτα και λαχανικά, αναμένονται προτάσεις για τη βελτίωση των μέτρων σχετικά με τις οργανώσεις παραγωγών του τομέα, προκειμένου να ενισχύεται η διαπραγματευτική θέση των γεωργών στην εμπορική αλυσίδα.

Η δημιουργία ενός νέου καθεστώτος για τη διανομή γεωργικών προϊόντων στα σχολεία, που θα ενοποιεί τα σημερινά μέτρα για τα φρούτα και το γάλα και θα εμπλουτίζει τον κατάλογο των προς διανομή προϊόντων, αυξάνοντας ταυτόχρονα τους διαθέσιμους πόρους, περιλαμβάνεται επίσης στον προγραμματισμό της Ελληνικής Προεδρίας.

Παράλληλα, ένα μεγάλο μέρος των θεμάτων που θα απασχολήσουν την Ελληνική Προεδρία επικεντρώνεται στις ποιοτικές πτυχές της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και ιδιαίτερα στη βιολογική παραγωγή και στην καθιέρωση Ευρωπαϊκών σημάτων ποιότητας για την τοπική παραγωγή και τα προϊόντα νησιωτικής γεωργίας, ενώ θα προβλέπονται ρυθμίσεις για τις άμεσες πωλήσεις των προϊόντων από τους γεωργούς.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συμμερίστηκε τη σημασία που αποδίδει η Ελληνική Προεδρία στην ποιότητα και αναγνωρισιμότητα των γεωργικών προϊόντων και αναφέρθηκε σε ανάλογες πρωτοβουλίες, που έχει αναλάβει στο παρελθόν το Ε.Κ. Στο πλαίσιο αυτό και αναγνωρίζοντας τη σημασία της εκδήλωσης που θα οργανώσει από κοινού το Υπουργείο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για τη συμπλήρωση 100 Ελληνικών προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ στο διάστημα της Ελληνικής Προεδρίας, ο κ. De Castro αποδέχθηκε πρόταση του Υπουργού να παραβρεθεί στην εκδήλωση αυτή.

Η υγεία των φυτών και των ζώων και η ασφάλεια των τροφίμων και ειδικότερα το πακέτο των πέντε κανονισμών που είναι γνωστοί ως «Υγιέστερα ζώα και φυτά για ασφαλέστερη αλυσίδα τροφίμων» θα απορροφήσει σημαντικό μέρος των εργασιών της Ελληνικής Προεδρίας. Ο Υπουργός τόνισε στον κ. De Castro ότι είναι σημαντικό το Ε.Κ. να υιοθετήσει τις εκθέσεις του για τα θέματα αυτά πριν τη λήξη της παρούσας θητείας του Ε.Κ., ώστε να σημειωθεί κατά το δυνατόν μεγαλύτερη πρόοδος στη διαμόρφωση των θέσεων του Συμβουλίου.
Ο Υπουργός αναφέρθηκε, επίσης, στο θέμα της Ποικιλομορφίας της Ευρωπαϊκής Γεωργίας, που αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα για την Ε.Ε. έναντι των εμπορικών της εταίρων, και για το λόγο αυτό θα απασχολήσει την Άτυπη Συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας στην Αθήνα.

Οι συναντήσεις
Να σημειωθεί ότι κατά την επίσκεψή του στις Βρυξέλλες ο κ. Τσαυτάρης ενόψει της ανάληψης των καθηκόντων του ως Προέδρου του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας - Αλιείας, από την 1η Ιανουαρίου του 2014, συναντήθηκε με τους Προέδρους των Επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου κ. Paolo De Castro, Αλιείας κ. Gabriel Mato Adrover και Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων κ. Matthias Groove. Συναντήθηκε, επίσης, με τους Έλληνες Ευρωβουλευτές και εκπροσώπους ευρωπαϊκών μέσων ενημέρωσης.
Ο κ. Τσαυτάρης είχε συνάντηση και με το Γενικό Διευθυντή της Γραμματείας του Συμβουλίου, αρμόδιο για θέματα γεωργίας και αλιείας, κ. Angel Boixareu, με τον οποίο συζήτησαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που θα απασχολήσουν το πρώτο, επί Ελληνικής Προεδρίας, Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της Ε.Ε, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 17 Φεβρουαρίου 2014.

Επίσης, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενημέρωσε για τις παράλληλες εκδηλώσεις που έχουν προγραμματιστεί να γίνουν στην Ελλάδα και αφορούν στους τομείς της γεωργίας και της αλιείας, στη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας.

Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στην εκδήλωση για τη συμπλήρωση 100 Ελληνικών προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ, στην οποία θα παραστούν ο Επίτροπος Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Dacian Ciolos, η Επίτροπος Θαλασσίων Υποθέσεων και Αλιείας κα Μαρία Δαμανάκη και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Paolo De Castro, καθώς επίσης για την ανάδειξη στο Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών, της Ευρωπαϊκής Αγροτικής Ποικιλομορφίας ως ισχυρό σημείο της Ε.Ε. που πρέπει να εκμεταλλευτεί έναντι των ανταγωνιστών της. Ο Υπουργός αναφέρθηκε, επίσης, στη διοργάνωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με τον FAO και την Προεδρία, Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα τη «Διαχείριση της Παγκόσμιας Αλιευτικής Ικανότητας» που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, αλλά και στη συνδιοργάνωση με το Κοινό Κέντρο Ερευνών εκδήλωσης για τη συμβολή της επιστήμης στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, βιωσιμότητας και ποιότητας των γεωργικών προϊόντων, στην Αθήνα.

Πηγή:www.agrotypos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου