30 Δεκ 2012

Ζημιές από βοτρύτιδα σε αγγουριές.


Στις θερμοκηπιακές καλλιέργειες αγγουριού η βοτρύτιδα προκαλεί σοβαρές ζημιές και πρέπει να αντιμετωπισθεί τόσο με καλλιεργητικά μέσα, όσο και με χημικά.


 Τα καλλιεργητικά μέτρα περιλαμβάνουν τα παρακάτω :
• Συστηματική απομάκρυνση από το θερμοκήπιο των
γηρασμένων και προσβεβλημένων φυτικών μερών. 
• Περιορισμό της υπερβολικής υγρασίας με αερισμό του χώρου, κλάδεμα των φυτών.
• Αποφυγή υπερβολικών λιπάνσεων και δημιουργίας πληγών στα φυτά.

Χημική αντιμετώπιση
Εφόσον επικρατούν συνθήκες ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας και ιδιαίτερα με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών από το μύκητα  της βοτρύτιδας απαιτείται η εφαρμογή ψεκασμών· εγκεκριμένα βοτρυδιοκτόνα σκευάσματα για την αγγουριά σε θερμοκήπιο είναι τα παρακάτω:
• Switch 25/37,5 WG, βρέξιμοι κόκκοι με δραστικές ουσίες cyprodinil 37,5% & fludioxonil 25% κατά βάρος της Syngenta Hellas ABEE και ημερομηνία χρήσης μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012
• Teldor 50 WG, βρέξιμοι κόκκοι με δραστική ουσία copper fenhexomid 50% κατά βάρος της Bayer Hellas ABEE και ημερομηνία χρήσης μέχρι μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012
• Rovral 75 WG, βρέξιμοι κόκκοι με δραστική ουσία iprodione 75% κατά βάρος της BASF Hellas ABEE και ημερομηνία χρήσης μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2013
• Rovral aquqflo 50 SC, αιωρηματοποιήσιμο υγρό με δραστική ουσία iprodione 50%, βάρος ανά όγκο, της BASF Hellas ABEE και ημερομηνία χρήσης μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2013.

Switch 25/37,5 WG
Το σκεύασμα Switch αποτελείται από μίγμα μυκητοκτόνων ενός διασυστηματικού και ενός επαφής με προστατευτική και θεραπευτική δράση. Ψεκασμός καλύψεως του φυλλώματος με δόση 80-100 γρ. σκευάσματος σε 100 λίτρα νερό. Επιτρέπονται μέχρι 2 εφαρμογές ανά καλλιεργητική περίοδο. Αναμονή πριν από τη συγκομιδή, ημέρες 7.

Teldor 50 WG
Το σκεύασμα Teldor έχει δράση επαφής με εκλεκτική προληπτική δράση εναντίον του βοτρύτη. Ψεκασμός του φυλλώματος με δόση 150 γρ. σκευάσματος σε 100 λίτρα νερό. Επιτρέπονται μέχρι 3 εφαρμογές ανά καλλιεργητική περίοδο.

Rovral aquqflo 50 SC
Το σκεύασμα Rovral είναι μυκητοκτόνο επαφής, με προληπτική και θεραπευτική δράση. Είναι εγκεκριμένο για τα διάφορα Botrytis spp. Ψεκασμός του φυλλώματος με δόση 100-150 κ. εκ. σκευάσματος σε 100 λίτρα νερό. Αναμονή πριν από τη συγκομιδή, ημέρες 7. Επιτρέπονται μέχρι 2 εφαρμογές ανά καλλιεργητική περίοδο.


Πηγή:www.agronews.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου