23 Μαρ 2013

Επενδύει παρά την κρίση η ΑΝΘΗΡ.


Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της βελγικής στατιστικής υπηρεσίας, το εμπορικό ισοζύγιο του Βελγίου παρέμεινε ελλειμματικό κατά το έτος 2012, σημειώνοντας ωστόσο ελαφρά βελτίωση, κατά 910 εκατ. € (ή 10,11%) έναντι του 2011, και ανήλθε σε 8,1 δις. €.
Η βελτίωση αυτή του εμπορικού ελλείμματος φαίνεται να προέρχεται ουσιαστικά από τη μείωση των εισαγωγών από χώρες εκτός Ε.Ε. (-2,75%) σε συνδυασμό με τη μικρή αύξηση
των εξαγωγών του Βελγίου προς τέτοιες χώρες (+2,65%), αλλά και την εντυπωσιακή αύξηση του εμπορικού πλεονάσματος του Βελγίου με τις τρίτες χώρες, κατά 74,16% (που μεταφράζεται σε 3,74 δις. €). Στο εμπόριο με τις κοινοτικές χώρες υπήρξε το 2012 ελαφρά μείωση των εξαγωγών (-0,66%) και μικρή αύξηση των εισαγωγών (+0,96%). Ο όγκος του βελγικού εξωτερικού εμπορίου αυξήθηκε το 2012 κατά 0,14% έναντι του 2011 (ανερχόμενος σε 486 δις. €, έναντι 485,3 δις. €).

Τη μερίδα του λέοντος στις βελγικές εξαγωγές εξακολουθούν να κατέχουν οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδομένου ότι το 69,1% των βελγικών εξαγωγών κατευθύνθηκε προς αυτές. Αντίστοιχα, το 73,7% των συνολικών βελγικών εισαγωγών το 2012 προήλθε από χώρες της Ε.Ε. Είναι γεγονός πάντως ότι τα τελευταία χρόνια το εξωτερικό εμπόριο του Βελγίου με τις τρίτες χώρες έχει σημειώσει αξιόλογη μεγέθυνση, με την αξία των βελγικών εξαγωγών να έχει αυξηθεί κατά 36,4% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2008, αλλά και τις εισαγωγές από τρίτες χώρες να βρίσκονται το 2012 κατά 8,9% υψηλότερα από τα επίπεδα του 2008. Η θεαματική αύξηση των βελγικών εξαγωγών προς τρίτες χώρες και αναδυόμενες αγορές, που αποτελεί κεντρικό στόχο της πολιτικής εξωτερικού εμπορίου που υλοποιεί η βελγική κυβέρνηση, και η μετατροπή του εμπορικού ελλείμματος με τις χώρες αυτές σε πλεόνασμα κατά την τελευταία τριετία, είναι οι βασικοί παράγοντες που κατά την άποψή μας συγκρατούν το συνολικό βελγικό εμπορικό έλλειμμα σε ελεγχόμενα επίπεδα.

Σύμφωνα με τη βελγική στατιστική υπηρεσία, η αύξηση των βελγικών εξαγωγών προς τρίτες χώρες το 2012 αφορά κυρίως την Κορέα (+18,5%), τις ΗΠΑ (+17,5%), την Σιγκαπούρη (+16,3%) και τον Καναδά (+10,3%). Από την άλλη πλευρά, η ελαφρά μείωση των ενδοκοινοτικών εξαγωγών του Βελγίου αποδίδεται στις χώρες του ευρωπαϊκού Νότου, οι οποίες έχουν πληγεί ιδιαίτερα από την κρίση, όπως η Ελλάδα (μείωση 19,1%), η Πορτογαλία (μείωση 9,2%) και η Ισπανία (μείωση 7,7%).


Διμερές εμπόριο Ελλάδας – Βελγίου

Σύμφωνα με τα προσωρινά ελληνικά στατιστικά στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ., στα οποία ωστόσο δεν περιλαμβάνονται τα πετρελαιοειδή, οι ελληνικές εξαγωγές προς Βέλγιο αυξήθηκαν το 2012 κατά 13% σε σύγκριση με το 2011, ανερχόμενες σε 321,61 εκατ. €, ενώ οι ελληνικές εισαγωγές από το Βέλγιο ανήλθαν σε 1,24 δις. €, μειωμένες κατά 18,9% έναντι του 2011.

Σύμφωνα με τα ελληνικά προσωρινά στατιστικά στοιχεία, το Βέλγιο κατατάσσεται 7ο μεταξύ των προμηθευτριών χωρών της Ελλάδας το 2012 με μερίδιο επί των συνολικών ελληνικών εισαγωγών 4,1%, ενώ από την άλλη πλευρά κατατάσσεται 14ο μεταξύ των χωρών αποδεκτών εξαγωγών ελληνικών προϊόντων, απορροφώντας ποσοστό 1,9% των συνολικών ελληνικών εξαγωγών.

Σύμφωνα με τα βελγικά προσωρινά στατιστικά στοιχεία, οι ελληνικές εξαγωγές προς Βέλγιο το 2012 εμφανίζονται αυξημένες κατά 8,9% και ανέρχονται σε 364,8 εκατ. €, ενώ οι εισαγωγές μας από το Βέλγιο ανήλθαν σε 1,3 δις. €, μειωμένες κατά 19,1% έναντι του 2011. Με βάση τα βελγικά προσωρινά στατιστικά στοιχεία, οι ελληνικές εξαγωγές προς το Βέλγιο κατέλαβαν το 2012 μερίδιο 0,16% των συνολικών βελγικών εισαγωγών.

Σύμφωνα με τα προσωρινά βελγικά στοιχεία, οι κυριότερες κατηγορίες ελληνικών προϊόντων που εξήχθησαν στο Βέλγιο κατά το έτος 2012 (σε διψήφια κεφάλαια εμπορευματικής κατάταξης συνδυασμένης ονοματολογίας), ήταν: σίδηρος-χάλυβας με αξία εξαγωγών 60,43 εκατ. € (κεφάλαιο 72, αύξηση 216,4%), προϊόντα καπνού με αξία 45,77 εκατ. € (κεφάλαιο 24, μείωση 13,5%), πλαστικά προϊόντα με αξία 36,54 εκατ. € (κεφάλαιο 39, αύξηση 13,1%), ορυκτά καύσιμα με αξία 33,81 εκατ. € (κεφάλαιο 27, αύξηση 8,6%), υλικό & εξοπλισμός μεταφορών με αξία 22,24 εκατ. € (κεφάλαιο 87, μείωση 9,3%), παρασκευασμένα-διατηρημένα τρόφιμα με αξία 18,48 εκατ. € (κεφάλαιο 20, αύξηση 30,4%), ανόργανα χημικά προϊόντα με αξία 16,98 εκατ. € (κεφάλαιο 28, μείωση 35%), κοσμήματα & πολύτιμοι λίθοι με αξία 16,05 εκατ. € (κεφάλαιο 71, αύξηση 160,1%), προϊόντα αλουμινίου με αξία 14,26 εκατ. € (κεφάλαιο 76, μείωση 0,2%), μηχανολογικός εξοπλισμός με αξία 10,58 εκατ. € (κεφάλαιο 84, μείωση 24,1%) και φαρμακευτικά προϊόντα με αξία 9,83 εκατ. € (κεφάλαιο 30, αύξηση 5,7%).

Επίσης σύμφωνα με τα προσωρινά βελγικά στοιχεία, οι κυριότερες κατηγορίες βελγικών προϊόντων που εισήχθησαν στην Ελλάδα κατά έτος 2012 (σε διψήφια κεφάλαια εμπορευματικής κατάταξης συνδυασμένης ονοματολογίας), ήταν: φαρμακευτικά προϊόντα με αξία 235,59 εκατ. € (κεφάλαιο 30, μείωση 44,7%), πλαστικά προϊόντα με αξία 107,24 εκατ. € (κεφάλαιο 39, μείωση 2%), μηχανολογικός εξοπλισμός με αξία 84,04 εκατ. € (κεφάλαιο 84, μείωση 24,9%), υλικό και εξοπλισμός μεταφορών με αξία 80,39 εκατ. € (κεφάλαιο 87, μείωση 12,3%), οργανικά χημικά προϊόντα με αξία 55,55 εκατ. € (κεφάλαιο 29, μείωση 33,2%), προϊόντα υποδηματοποιίας με αξία 54,95 εκατ. € (κεφάλαιο 64, αύξηση 10,2%), ορυκτά καύσιμα με αξία 50,72 εκατ. € (κεφάλαιο 27, μείωση 47,4%), όργανα & συσκευές μέτρησης με αξία 48,93 εκατ. € (κεφάλαιο 90, αύξηση 10,6%), ηλεκτρολογικός εξοπλισμός με αξία 44,91 εκατ. € (κεφάλαιο 85, αύξηση 27,3%), διάφορα χημικά προϊόντα με αξία 37,98 εκατ. € (κεφάλαιο 38, αύξηση 5,6%) και πλεκτά προϊόντα ένδυσης με αξία 33,68 εκατ. € (κεφάλαιο 61, μείωση 4,4%).


Πηγή:www.paseges.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου