23 Μαρ 2013

Μεγάλο το ενδιαφέρον για ιδιωτικές επενδύσεις μέσω LEADER στην Κοζάνη.


Εκατόν τέσσερις (104) συνολικά φάκελοι υποψηφιότητας επενδυτικών σχεδίων υποβλήθηκαν στο πλαίσιο Προγράµµατος LEADER, συνολικού αιτούμενου προϋπολογισμού 12.064.832 ευρώ µε δηµόσια δαπάνη 7.135.520,ευρώ, καθώς η διαδικασία ολοκληρώθηκε στις 20 Μαρτίου.
Ο συνολικός αριθμός των ιδιωτικών επενδύσεων που κατατέθηκαν από φυσικά και νομικά πρόσωπα ανήλθε στους 47 και το είδος των προτεινόµενων επενδυτικών σχεδίων αφορά μεταξύ άλλων στη µεταποίηση αγροτικών προϊόντων, στην
παραγωγή ειδών διατροφής και στον εκσυγχρονισµό χώρων εστίασης και αναψυχής και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών.

Οι προτάσεις που υποβλήθηκαν από ΟΤΑ και συλλογικούς φορείς, ανέρχονται σε 57 και αφορούν στην προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών, όπως δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, μετατροπή κτιρίων σε μουσεία, ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων. Η Οµάδα Τοπικής Δράσης της ΑΝΚΟ θα ξεκινήσει άμεσα την αξιολόγηση των προτάσεων σύµφωνα µε τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής. Εκτιµάται ότι η διαδικασία αξιολόγησης θα ολοκληρωθεί µέχρι το τέλος του Ιουνίου 2013.

Πηγή:www.paseges.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου